Home

Trabekulært knoglevæv

Der findes to typer af knoglevæv kaldet trabekulær knogle og kortikal knogle. Et eksempel kan være en ryghvirvel, hvor det indre består af trabekulær knoglevæv, mens det ydre består af kortikal knoglevæv. Trabekulær knogle er ganske tynde knoglespanger der sidder på kryds og på tværs inde i knoglen Makroskopisk struktur. Skaftet på en knogle kaldes diafysen og består af kompakt knoglevæv der som rør omgiver knoglemarven. Enderne kaldes epifysen og består stort set udelukkende af spongiøst knoglevæv der yderst går over i et tyndt lag kompakt knoglevæv. Overgangen mellem diafyse og epifyse kaldes metafysen To typer af knoglevæv: Kompakt knoglevæv (substantia compacta) og trabekulært el. spongiøst knoglevæv (substantia spongiosa) Der er forskellige fordeling af typerne de forskellige knogler imellem, men næsten alle indeholder begge typer. Knoglernes ydre er omgivet af en bindevævshinde, benhinden el. periost

Redegøre for struktur og funktion af knoglevæv Knoglevæv er en specialiseret form for bindevæv, men dens matrix er mineraliseret, hvilket giver beskyttelse og støtte til underliggende struktur. Knoglevæv fungerer også som et Ca- og Phosphat-depot, og medvirker derfor til homeostase Anbringelse af InductOs i trabekulært knoglevæv medførte forbigående resorption af knoglen omkring implantatet efterfulgt af erstatning med nyt, tættere knoglevæv. English Placement of InductOs into trabecular bone resulted in transient resorption of the bone surrounding the implant, followed by replacement with new, more dense bone Symptomer på disse sygdomme er ikke fundet på røntgenbilleder, så længe de kortikale og / eller trabekulært knoglevæv afdelinger ikke vil blive påvirket. I hvert af disse tilfælde er forøget indhold af frit vand, som har form af et lavt signal intensitet på T1-VI og høj. Sekundære forandringer som ødem i underliggende trabekulært knoglevæv vises også godt ; Ligeledes vil frie brusk- og knoglestykker som regel blive vel fremstillet; Mistanke om infektioner (osteomyelitis) MR er indiceret og vil vise ødemforandringer i knoglevævet og komplikationer i omliggende strukturer (f.eks. abscesser under periost

knoglevæv, ben, benvæv, det specifikke støttevæv, hvoraf hvirveldyrenes knogler er opbygget. Som andre binde- og støttevæv, fx bruskvæv, består knoglevæv af celler lejret i en intercellulær matrix, knoglematrix, der giver vævet dets specifikke mekaniske egenskaber Knoglemetastaser er en komplikation til kræftsygdom. Borger Fagperson Knoglemetastaser. 01.09.2016. Basisoplysninger Resumé. Knoglemetastaser er en alvorlig komplikation til kræftsygdom og indikerer, at sygdommen er dissemineret og i de fleste tilfælde uhelbredelig1, 2, 3; Metastaser kan opstå som følge af direkte indvækst eller ved hæmatogen sprednin Rørknogle, kompakt knoglevæv (rødt), spongiøst knoglevæv samt knoglemarv. Lameller, haverske kanaler, Osteocytter. Diagnose, vævsdiagnose samt strukturer. Rørknogle- zoomet på trabekler = trabekulært knoglevæv inkl knoglemarv. Yderst findes kompakt knoglevæv. Ossifikationstype. Der findes to typer knoglevæv. Den ene type kaldes kortikalt væv og udgør en hård skal, som omgiver den anden type, der kaldes trabekulært væv (fig. 1.3). I visse knogleområder findes store mængder trabekulært knoglevæv, f.eks. i hvirvler og i underarmen lige over håndleddet samt i en del af lårbenshalsen Trying to learn Danish? We can help! Memorize these flashcards or create your own Danish flashcards with Cram.com. Learn a new language today

Redegøre for struktur og funktion af knoglevæv. Knoglevæv er en specialiseret form for bindevæv, men dens matrix er mineraliseret, hvilket giver beskyttelse og støtte til underliggende struktur. Knoglevæv fungerer også som et Ca- og Phosphat-depot, og medvirker derfor til homeostase. Celler og ECM Edit. Beskrive celler og ekstracellulær. Hos benfisk er hvirvlernes brusk helt eller delvist erstattet af knoglevæv og tilbygget lange, spidse bentappe, torntappe, der tjener som fæste for muskler. Hos fisk skelnes der mellem krop- og halehvirvler, førstnævnte kendetegnet ved én torntap rettet mod rygsiden, sidstnævnte ved yderligere en torntap mod bugsiden

Beskriv trabekulært knoglevæv. Har knoglemarv, hvori der er masser af blod/næring. Hvor kommer osteoklasten fra, og fra hvilken celletype. Flere osteoblaster, der går sammen til én celle og vidderedifferentieres til osteoklast. Beskriv endochondral forbening nedsat knoglemasse grundet forringelse af mikroarkitekturen og man måler dette ved knoglemineraltætheden (bone mineral density = BMD). knogletabet ses somregelt i trabekulært knoglevæv og mindre i kortikalt knoglevæv 21 Knogletyper Trabekulært knoglevæv F.eks. columna, calcaneus Kortikalt knoglevæv F.eks i skaftet af de lange rørknogler Trabekulært knoglevæv Største forandringer. 22 Effect of Unopposed Estrogen and HRT on Spine and Hip BMD in Postmenopausal Women: The PEPI Trial Unadjusted BMD (g/cm 2 ) Spine* Baseline Months Unadjusted BMD (g/cm 2 ) Hip* Baseline Months Placebo CEE (0.625 mg/d) CEE.

Knoglen består af tre dele, diafysen, me­tafysen og epifysen. Diafysen er opbygget af kompakt knog­levæv med en central marvhule, der indeholder knoglemarv. Metafysen er knoglens vækstcenter. Epifysen er ligeledes opbygget af en skal af kompakt knoglevæv med underliggende trabekulært knoglevæv, der indeholder knoglemarv Knogletabet er mest udtalt i områder med meget trabekulært knoglevæv som f.eks. i columna. Behandling med høje kumulerede doser af inhaleret GK er ligeledes associeret med en nedsat knoglemasse . 11.2. Frakturrisiko. I en metaanalyse er der påvist en dosisafhængig øget forekomst af alle typer af frakturer ved systemisk behandling med GK.

Skelettet - Medicin

Knoglevæv - Medicin

Biomekaniske egenskaber i lumbalt trabekulært knoglevæv relateret til køn, alder og udvalgte sporelementer. Theilgaard Group Jensen, Per Bjørn Føge (1997) Medikamentel behandling (østrogen, SERM (raloxifen, Evista®) eller et bisfosfonat) kan øge BMD (Bone Mineral Density) i trabekulært knoglevæv og mindske risikoen for (nye) spontanfrakturer i columna og i det perifere skelet. Den enkeltfaktor, som har størst betydning for risiko for udvikling af osteoporose, er lavt BMD. BMD-måling Osteoporose Forebyggelse, diagnostik og behandling. 1. INDLEDNING KNOGLEVÆVETS OPBYGNING [Indholdsfortegnelse] [Gå til bund] [Forrige dokument] [Næste dokument] KNOGLEVÆVETS OPBYGNING . Børn og unge. Et barn fødes med omkring 30 g kalcium i skelettet

som viste »nekrotisk, delvist resorberet trabekulært knoglevæv med kolonier af mikroorganismer og fremmedlegemer«. Patien-ten fik ordineret antibiotikumbehandling i form af Vepicombin 2 MIE x 3 dgl. i 7 dage. Hun tog herefter tilbage til Færøerne. 10 dage senere kom patienten til kontrol, og smerterne var nu forsvundet Rørknogler kan trænes hele livet, og skal blot belastes normalt for at udvikle sig sundt. Den trabekulære del af knoglevævet, dvs. knogle-enderne, er mere problematiske. Trabekulært knoglevæv kan kun trænes op indtil forbening af epifyseskiver, dvs. indtil den unge stopper sin længdevækst

Læren om knoglerne Flashcards Quizle

  1. Knoglevævs 3D organisation Cellebiologi Wiki FANDOM
  2. Trabekulært in English with contextual example
  3. MRI af knogler og knoglemarv for slidgigt Kompetent om
  4. MR af knæled - Lægehåndbogen på sundhed
  5. knoglevæv Gyldendal - Den Store Dansk

Knoglemetastaser - Lægehåndbogen på sundhed

F24: Brusk og knoglevæv Flashcards Quizle

Knoglestyrken hos danske søer udtrykt ved DEXA-skanning

  1. Osteolyse in English with contextual examples - MyMemor
  2. UDVIKLINGEN AF OSTEOPOROSE - sst
  3. Almen histologi - Medical Sciences Medical School 7 with

Børn, unge og idræt

populær: