Home

Terveyskeskuksen vaihto lomake

espoo.fi > Terveysaseman vaihtamine

 1. Voit valita terveysaseman mistä tahansa Manner-Suomesta. Voit ryhtyä käyttämään uuden terveysaseman palveluja, kun olet jättänyt ilmoituksen uudelle terveysasemalle
 2. Asiakas ei voi esimerkiksi valita vastaanottokäyntejä, neuvolaa ja suun terveydenhuoltoa eri asemilta. Kerrallaan voi olla vain yhden terveyskeskuksen ja terveysaseman asiakkaana. Hoitopaikan valinta • Terveysaseman vaihtamisesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä entiselle terveysasemalle että terveysasemalle, jonka asiakas valitsee
 3. Vaihto ei koske kouluterveydenhuoltoa, opiskelijaterveydenhuoltoa eikä pitkäaikaista laitoshoitoa. Terveysaseman voi vaihtaa pysyvästi kirjallisella tai sähköisellä ilmoituksella kerran vuodessa. Kun kansalainen on vaihtanut terveysasemansa, hän pysyy sen asiakkaana, kunnes ilmoittaa uudesta vaihdosta. Vaihto perustuu kansalaise
 4. oma lomake. Vaihto koskee kaikkia terveyskeskuksen kiireettömiä palveluja, kuten lääkäreiden, hoita-jien ja hammaslääkäreiden vastaanottoja, fysioterapiaa sekä apuvälinepalveluja ja hoito-tarvikejakelua. Vaihto ei koske koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa, pitkäaikaista laitoshoitoa eikä kotisai-raanhoitoa
 5. , jos haluan vaihtaa neuvolaa tai nykyisen neuvolan terveydenhoitajaa? Perheelle tarjotaan kaikki neuvolapalvelut samasta neuvolasta. Jos haluatte vaihtaa neuvolaa tai nykyistä terveydenhoitajaanne, täyttäkää lomake Ilmoitus neuvolan/neuvolan terveydenhoitajan valinnasta
 6. en, omalääkärin vaihto. Potilas voi terveysaseman ohella valita myös hoitavan terveyskeskuslääkärinsä
 7. Terveyskeskuksen vaihto Terveydenhuoltolain (2010/1326) 48§:n mukaan henkilö voi valita perusterveydenhuollostaan vastaavan terveyskeskuksen ja terveyskeskuksen terveysaseman palvelujen saamiseksi. Valin-nasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä hoitovastuussa olevan kunnan että valitun kunnan terveyskeskukselle

Halutessasi sinun on mahdollista myös valita pidempiaikaisesti eli vähintään vuoden ajaksi terveyskeskus oman kotipaikkakunnan ulkopuolelta. Terveyskeskuksen vaihtaminen toiseen kuntaan tarkoittaa, että terveyskeskuslääkärin ja -hoitajan palveluiden lisäksi myös suun terveydenhuollon, hoitotarvikejakelun ja neuvoloiden palvelut vaihtuvat Jos vaihdat terveyspalveluja tuottavaa kuntaa, täytä terveysaseman valintalomake kahtena kappaleena. Lähetä toinen lomake nykyiselle terveysasemalle ja toinen uudelle terveysasemalle. Miten toimin, jos haluan vaihtaa neuvolaa tai nykyisen neuvolan terveydenhoitajaa? Perheelle tarjotaan kaikki neuvolapalvelut samasta neuvolasta Terveyskeskuksen/aseman vaihto toteutetaan kolmen viikon kuluessa. Vaihdosta tehdään kirjallinen ilmoitus sekä nykyiselle että tulevalle terveyskeskukselle/asemalle. Terveyskeskusta/asemaa voi vaihtaa korkeintaan kerran vuodessa. Lomake vastaanotettu (pvm) _____ Terveyskeskus/asema vaihdettu (pvm) ____ terveyskeskuksen vaihto. Lomakkeita voit saada myös terveyskeskuksesta omahoitajalta tai ilmoittautumispisteestä. Lähetä Siilinjärvelle tuleva lomake postissa osoitteeseen Siilinjärven kunta, Sosiaali- ja terveyspalvelut, Vastaanoton toimistosihteeri, Kasurilan-tie 3, 71800 SIILINJÄRVI Oulun kaupunki. Puhelin 08 558 410 (vaihde). Oulun kaupungin kirjaamo PL 71 90015 Oulun kaupunki Sähköpostiosoite: kirjaamo@ouka.fi. Yhteystiedot ja puhelinluettelo. Tietoa www-sivustost

Terveysaseman vaihtaminen. Julkisen terveydenhuollon asiakkailla on mahdollisuus valita terveysasema ja erikoissairaanhoidon yksikkö kaikista Suomen julkisista terveysasemista ja sairaaloista Kun potilas asuu tai oleskelee säännönmukaisesti tai pitempiaikaisesti kotikuntansa ulkopuolella esimerkiksi työn, opiskelun tai vapaa-ajan vieton vuoksi, hän voi käyttää hoitosuunnitelmansa mukaisen hoitoon myös muun kuin kotikuntansa perusterveydenhuollon palveluja hoidosta vastaavan terveyskeskuksen muuttumatta

Hoitopaikanvalinta.fi tarjoaa tietoa terveyspalvelujen käyttämisestä Suomessa ja ulkomailla. Sivuiltamme saat tietoa esimerkiksi potilaan oikeuksista, hoitokustannuksista ja niiden korvauksista sekä terveydenhuollosta eri maissa terveysosasto, perusterveydenhuolto, terveyskeskuksen valintaa koskevat ohjeet. Terveydenhuoltolaki 47-49 §. Henkilö voi valita 1.1.2014 alkaen perusterveydenhuollostaan vastaavan terveyskeskuksen tai terveysaseman Terveydenhuoltolain 2 ja 3 luvussa tarkoitettujen palvelujen saamiseksi haluamastaan kunnasta Suomessa

Lomake vastaanotettu pvm, Keravan terveyskeskus/ kirjaamo Lomake vastaanotettu pvm, uusi valittu terveyskeskus . Vaihtoon liittyvä ohjeistus . Voitte valita perusterveydenhuollon palvelujen saamiseksi terveyskeskuksen yhden kunnan alueelta Manner-Suomesta TERVEYSKESKUKSEN VAIHTO Terveydenhuoltolain 48§:n mukaan henkilö voi valita perusterveydenhuollostaan vastaavan terveys-keskuksen ja terveyskeskuksen terveysaseman palvelujen saamiseksi. Valitessaan terveyskeskuksen ja terveysaseman henkilö valitsee kaikki perusterveydenhuollon palvelut, joihin kuuluvat muun muass

Kuntien välinen terveysaseman vaihto - Asiakkaan oikeudet

Terveysaseman vaihto - tiedostot

 1. en sitoo asiakasta vuodeksi eli terveyskeskusta voi vaihtaa vasta, kun edellisestä valinnasta on kulunut aikaa vähintään vuosi. Vaihto järjestetään kolmen viikon sisällä vaihtoilmoituksen saamisesta. Terveyskeskuksen vaihtamisesta tehdään aina kirjallinen ilmoitus. Täytetty lomake palautetaan joko.
 2. terveyskeskuksen ja terveyskeskuksen terveysaseman terveydenhuoltolain 2 ja 3 luvussa tarkoitettujen palvelujen saamiseksi. Valinnasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä hoitovastuussa olevan kunnan että valitun kunnan terveyskeskukselle
 3. Laskutus kotikunnan ulkopuolisen terveyskeskuksen palvelujen käytöstä Hakemus omalääkärin valinnasta Anmälan om val av hälsostation Ansökan om val/byte av husläkare Ansökan om val av rådgivningsbyrå Anmälan om rätt till icke-brådskande vård i Vanda för personer bosatta i andra kommuner. Tulosta ja allekirjoita lomake ja.
 4. Tulosta ja täytä tämä lomake. Rastita nykyinen terveysasemasi ja valitsemasi uusi terveysasema. Toimita lomake valitsemallesi uudelle terveysasemalle. Täytä erillinen lomake jokaisesta terveysasemaa vaihtavasta perheenjäsenestä. Alaikäisten lasten osalta tarvitaan molempien huoltajien allekirjoitus
 5. Ilmoitus terveyskeskuksen tai terveysaseman vaihdosta joita terveysaseman vaihto aiheuttaa hoitojärjestelyihinne. Lomake vastaanotettu / pvm Vaihto tehty / pvm
 6. Ilmoituksenne on sitova valintapäätös. Seuraavan kerran terveyskeskuksen vaihto on mahdollinen . aikaisintaan vuoden kuluttua. Terveyskeskuksen vaihto toteutetaan3 viikon kuluessa vaihtoilmoituksen saapumisesta. Vaihto on henkilökohtainen. Mikäli muut perheenjäsenet haluavat vaihtaa terveyskeskusta, tulee jokaisesta tehdä oma ilmoitus
 7. Ilmoitus terveyskeskuksen vaihdosta Vaihtolomake toimitetaan osoitteeseen: Järvenpään kaupunki, kirjaamo, PL 41, Hallintokatu 2, 04401 Järvenpää Lomake vastaanotettu, pvm _____ Vaihto tehty, pvm_____ Henkilötiedot . Sukunimi ja etunimet . Henkilötunnu

Terveyskeskuksen vaihto. Lomakkeen voi myös lähettää sähköisesti suomi.fi-palvelun kautta ottamalla käyttöön kansalaisen asiointitilin. Tällöin tallenna osoitteesta www.ylasavonsote.fi löytyvä lomake omiin tiedostoihin ja liitä lomake asiointitiliisi Ottakaa tämä lomake mukaan ensimmäiselle käynnille uudella terveysasemalla tai neuvolassa. Terveysaseman vaihto toteutetaan kolmen viikon kuluessa. Terveysasemaa voi vaihtaa vain kerran vuodessa! Terveyskeskuksen merkintöjä Terveyskeskuksen/-aseman vaihto toteutetaan kolmen viikon kuluessa. Kuntalaisen on mukana, heistä on myös täytettävä oma lomake Toimita täytetty lomake sekä nykyiseen että uuteen terveyskeskukseen (printtaa ja allekirjoita kaksi kappaletta). Hoitovastuu siirtyy valitsemaasi terveyskeskukseen viimeistään kolmen viikon kuluttua tämän lomakkeen saapumisesta. _____ Lomakkeen vastaanottaja täyttää. Lomake vastaanotettu (pvm) Terveyskeskuksen vaihto (pvm

Uusi terveyskeskuksen vaihto on mahdollinen ai-kaisintaan vuoden kuluttua. - Vaihto on henkilökohtainen; mikäli muut perheenjäsenet haluavat vaihtaa terveyskeskusta, tulee jokaisesta tehdä oma ilmoitus. - Ilmoituksen jälkeen Teidät listataan terveyskeskuksen potilaaksi viimeistään 3 viikon kulu-essa ilmoituksen saapumisesta Tulostettu ja allekirjoitettu lomake lähetetään: 1) Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala, Hallinto, Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa . tai annetaan jollekin Vantaan terveysasemalle lähetettäväksi em. osoitteeseen 2) ja hoidosta vastaavan kunnan muuttuessa. toinen kappale valitun tai nykyisen (Vantaalle siirtyvät Valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveysaseman valinta. Jokaisella on oma terveysasema kotikunnassaan. Julkisen terveydenhuollon asiakkaana voit valita, minkä terveysaseman palveluja haluat käyttää Hoitopaikan valinta. Kiireellistä hoitoa on annettava potilaalle hänen asuinkunnastaan riippumatta. Kiireettömän hoidon hoitopaikan valinnasta säädetään terveydenhuoltolaissa

paperit miksi haluan vaihtaa lääkäriä,kyseinen lääkäri on pöön aut,hutaa ja ei kuuntele sillä on hemetiksi hommia mut purkaa sen potilaihin ja minulekkin valittaa lääkeistä mtä olen 15v.käyttännyt,kerran se huusi käytävällä et hänellä menee hermot ku oli hukkan mun reseptin jonnee.....PS.Näppikses vikaa. Toisen kunnan potilas valitsee Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen. Ilmoitus terveysaseman vaihtamisesta tehdään kirjallisesti ja lähetetään Järvi-Pohjanmaan terveyskeskukseen. Hoitovastuu siirtyy kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta. Ilmoitus terveyskeskuksen vaihtamisesta -lomake. Lomake lähetetään osoitteella

Terveysaseman tai terveyskeskuksen vaihto perustuu henkilön omaan ilmoitukseen eikä siitä tehdä erikseen viranomaispäätöstä. Jos tarvitset väliaikaisesti hoitoa vakituisen asuinkuntasi ulkopuolella. Tarvitset hoitovastuussa olevalla terveysasemalla laaditun hoitosuunnitelman Mikäli henkilö asuu tai oleskelee säännönmukaisesti tai pitempiaikaisesti kotikuntansa ulkopuolella työn, opiskelun, vapaa-ajan vieton. lähiomaisen tai muun läheisen asumisen tai muun vastaavan syyn vuoksi, hän voi käyttää hoitosuunnitelmansa mukaisen hoidon toteuttamiseen myös muuta kuin oman kuntansa perusterveydenhuollon palveluja hoidosta vastaavan terveyskeskuksen muuttumatta

Terveyskeskuksen on pyrittävä ohjaamaan sinut jatkohoitoon samalle lääkärille, joka on hoitanut sinua aiemminkin. Ohjeita terveyskeskuksen vaihtamiseen. Terveydenhuoltolaki mahdollistaa oman terveysaseman valitsemisen kaikista Suomen terveysasemista kuntarajoista riippumatta TERVEYSASEMAN/TERVEYSKESKUKSEN VAIHTO (Terveydenhuoltolaki § 48) Kuntalainen voi valita 1.1.2014 alkaen terveysaseman tai -keskuksen vuodeksi kerrallaan Terveyskeskuksen vaihtaminen Lahdessa kun on tunnetusti Suomen huonoin terveyskeskus niin kannattaa vaihtaa toimivaan terveyskeskukseen. Esimerkiksi Hollolassa terveyskeskus toimii paljon paremmin ja lääkärit on ystävällisempiä Palauta lomake edellä valitsemasi terveysaseman tai lähipalvelupisteen toimistoon. Ota mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistus tai passi. Laajennettu kiireettömän hoidon hoitopaikan valinta (ThL 48 §): Henkilö voi valita perusterveydenhuollostaan vastaavan terveyskeskuksen

Ilmoitus terveysaseman tai neuvolan valinnasta Helsingin

Terveyskeskuksen omat ja ulkoistetut perusterveysterveydenhuollon palvelut (ulkoistetut terveysasemat) kuuluvat samalla tavoin valinnan piiriin. Kaupunkiseudulla terveyskeskuksen asiakkaaksi kirjautuva valinnanvapautta käyttävä henkilö saa siis saman perusterveydenhuollon palvelun sisällön kuin valitun kunnan asukkaat vastaavan terveyskeskuksen ja terveyskeskuksen terveysaseman terveydenhuoltolain 2 ja 3 luvussa tarkoitettujen palvelujen saamiseksi. Valinnasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä hoitovastuussa olevan kunnan että valitun kunnan terveyskeskukselle. Hoitovastuu siirtyy valitun kunnan terveyskeskukselle viimeistään kolmen viikon kulut

Vastaanotto/TK-vaihto . PL 111 . 57101 Savonlinna . Uuden valinnan voi tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä valinnasta. Terveyskeskuksen vaihdon yhteydessä asiakkaan perusterveydenhuollon palvelut ja hoitovastuu siirtyvät uudelle terveyskeskukselle kolmen viikon kuluessa. Lomake vastaanotettu pv Terveyskeskuksen vaihto. Lomake terveysaseman vaihtoa varten. Täytä lomake ja toimita se sekä kotikunnan terveysasemalle (Kuusamon terveyskeskus, Arkisto, PL.

Terveysaseman ja lääkärin vaihtaminen [Tampereen kaupunki

Mikäli asiakas valitsee Seinäjoen terveyskeskuksen, lähetetään potilaalle tieto, mistä toimipaikasta hän saa terveydenhuollon palvelut. Lomake lähetetään osoitteella Seinäjoen terveyskeskus/hallinto Koskenalantie 18 60220 Seinäjoki. Laajennettu hoitopaikan valinta -lomake. (pdf, 0.06 Mt Lomake täytetään kahtena kappaleena, joista toinen toimitetaan nykyiselle terveysasemalle ja toinen toimitetaan valitulle terveysasemalle. Jokaisesta siirtyvästä henkilöstä tehdään oma lomakkeensa. Uuden valinnan voi tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua. Ilmoitus vastaanotettu ja tiedot viety Mediatriin (perustiedot, terveysaseman muutos) Terveys- ja sosiaalipalvelut siirtyneet Kymsoteen. Kotkan kaupungin terveys- ja sosiaalipalvelut ovat siirtyneet Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoteen

Terveyskeskuksen vaihto - Etusivu kuopio-ww

Käyttämättömistä ja peruuttamattomista ajoista peritään maksu. Lisätietoja terveyskeskuksen vaihtoon liittyvistä asioista antaa oma terveysasemasi. Lomakkeen palautusosoite Porvoossa: Porvoon kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Kirjaamo, PL 23, 06101 Porvoo palvelut täyttää Lomake saapunut Valinta kirjatt Sosiaali- ja terveyskeskus PL 20, Särpimäenkatu 27 37601 Valkeakoski Puh. 03 5691 100. Valkeakoskella on monipuoliset terveyspalvelut, joita käyttää suurin osa kaupunkilaisista terveyskeskuksen vaihto +\ylqyrlqwlsdoyhoxw valintaoikeus perusterveydenhuollossa . 9dolqwdrlnhxv vlvlowll vhxuddyld dvlrlwd 7huyh\ghqkxrowrodnl zzz ilqoh[ il il odnl dmdqwdvd • 9dolqqdvwd rq whkwlyl nlumdoolqhq loprlwxv vhnl krlwrydvwxxvvd rohydq nxqqdq hwwl ydol wxq nxqqdq whuyh\vnhvnxnvhoo pungin terveyskeskuksen B. Ilmoitan Kaarinan terveyskeskukselle, että valitsen muun terveyskes-kuksen palvelujeni tuottajaksi Olen tietoinen siitä, että samalla valinnalla kaikki terveysasemapalvelut, suun terveydenhuollon palvelut ja neuvolapalvelut siirtyvät valitsemani kunnan terveyskeskukseen kolmen viikon kuluessa tämän il

Terveysaseman valitseminen Turku

Lomake vastaanotettu pvm, Keravan terveyskeskus/ kirjaamo Lomake pvm, vastaanotettu uusi valittu terveyskeskus Vaihtoon liittyvä ohjeistus Voitte valita perusterveydenhuollon palvelujen saamiseksi terveyskeskuksen yhden kunnan alueelta Manner-Suomesta. Hoitovastuu siirtyy valitun kunnan terveyskeskukselle viimeistään kolmen viikon kuluttu Terveyskeskus täyttää Lomake vastaanotettu (pvm) Vaihto suoritettu (pvm) Sinulla on mahdollisuus valita perusterveydenhuollosta vastaava terveyskeskus tai terveysasema mistä tahansa Manner-Suomesta. Ilmoitus on henkilökohtainen ja sitova valintapäätös. Hoitovastuu siirtyy viimeistään 3 viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta Tämä lomake lähetetään johtavalle ylilääkärille osoitteella: Sampolantie 5, 37800 AKAA. Terveysaseman vaihto toteutetaan kolmen viikon kuluessa. Terveysasemaa voi vaihtaa korkeintaan kerran vuodessa. Lomake vastaanotettu (pvm) Terveysasema vaihdettu, päiväys ja allekirjoitus____ Terveyskeskuksen omat ja ulkoistetut perusterveydenhuollon palvelut (ulkoistetut terveysasemat) kuuluvat samalla tavoin valinnan piiriin. Kaupunkiseudulla terveyskeskuksen asiakkaaksi kirjautuva valinnanvapautta käyttävä henkilö saa siis saman perusterveydenhuollon palvelun sisällön kuin valittua terveyskeskusta käyttävät kunnan asukkaat Uuden 1.5.2011 voimaan tulleen Terveydenhuoltolain mukaan asiakkaalla on oikeus valita kiireettömästä hoidostaan vastaava terveysasema oman terveyskeskuksen alueella. Terveysaseman vaihtaminen sitoo asiakasta vuodeksi eli terveysasemaa voi vaihtaa, kun edellisestä valinnasta on kulunut aikaa vähintään vuosi

Terveysaseman ja hoitaja-lääkärityöparin valinta Helsingin

Tämä lomake lähetetään johtavalle ylilääkärille osoitteella: Haittilantie 4 A, 37800 AKAA. Terveysaseman vaihto toteutetaan kolmen viikon kuluessa. Terveysasemaa voi vaihtaa korkeintaan kerran vuodessa. Lomake vastaanotettu (pvm) Terveysasema vaihdettu, päiväys ja allekirjoitus ____ Lomake postitetaan osoitteeseen Keravan sosiaali- ja terveysvirasto Kirjaamo Metsolantie 2 04200 Kerava Ilmoitus terveyskeskuksen vaihdosta Täytetään erikseen jokaisesta vaihtoa haluavasta perheenjäsenestä Jokainen voi 1.1.2014 alkaen valita perusterveydenhuollostaan vastaavan terveyskeskuksen ja terveyskeskuksen terveysaseman mistä tahansa Manner-Suomesta. Tällöin kaikki käynnit, myös laboratorio- ja röntgenkäynnit siirtyvät uuteen terveyskeskukseen

vuoden kuluttua edellisestä valinnasta. Terveyskeskuksen vaihdon yhteydessä asiakkaan peruster-veydenhuollon palvelut ja hoitovastuu siirtyvät uudelle terveyskeskukselle kolmen viikon kuluessa. Lomake vastaanotettu _____(pv, nykyinen terveyskeskus) _____(pv, uusi terveyskeskus Lomake vastaanotettu pvm, Keravan terveyskeskus/ kirjaamo Lomake vastaanotettu pvm, uusi valittu terveyskeskus Vaihtoon liittyvä ohjeistus Voitte valita perusterveydenhuollon palvelujen saamiseksi terveyskeskuksen yhden kunnan alueelta Manner-Suomesta

Usein kysyttyä rajat ylittävästä terveyden­huollosta. Näille sivuille on koottu usein kysyttyjä kysymyksiä terveyspalvelujen käyttämisestä ja hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta, kun saat hoitoa jossain muussa kuin asuinmaassasi Tule asiakkaaksi meille Potilaana sinulla on mahdollisuus valita sekä perusterveydenhuollosta vastaava terveyskeskus ja terveyskeskuksen terveysasema että erikoissairaanhoidon yksikkö mistä tahansa Manner-Suomesta Juupajoen kunta. Koskitie 50 35500 Korkeakoski. puh. 03 377 5100 fax. 03 335 8820 juupajoki.kunta@juupajoki.fi. Kunnanviraston aukioloajat ma 9.00 - 16.00 ti - pe 9.00 - 15.0

populær: