Home

Cbs zelfdoding

Slachtoffers van zelfdoding (inwoners van Nederland) naar burgerlijke staat, wijze en motief van zelfdoding, leeftijd en geslacht - 1950-201 In 2016 maakten 1 894 mensen een einde aan hun leven, 23 meer dan in 2015. Dit zijn gemiddeld 5,2 zelfdodingen per dag. Gerelateerd aan de groeiende bevolking, die gemiddeld ook ouder wordt, ligt het zelfdodingscijfer met 11,1 per 100 duizend inwoners op het niveau van begin jaren negentig Binnen de groep niet-westerse allochtonen bestaan wel grote verschillen naar herkomstland. Zo komt zelfdoding relatief weinig voor onder personen van Turkse en Marokkaanse afkomst. De cijfers voor mannen van Surinaamse afkomst zijn daarentegen hoger dan voor autochtonen. Afbeelding: CBS

CBS StatLine - Overledenen; zelfdoding (inwoners), diverse

 1. Het CBS zelf zet de cijfers iets meer in context in tabellen.. In de groep van 10-19 jarigen pleegden 48 mensen zelfmoord in 2016. Dat was 81 in 2017. Als je dat uitzet per 100,000 van de bevolking, is dat een stijging van 2.4 per 100,000 naar 4.0 per 100,000 tieners
 2. Het CBS heeft geen onderzoek gedaan naar de oorzaak van deze stijging. In de provincies Drenthe en Zeeland komt zelfdoding relatief het meest voor, aldus een woordvoerder van het CBS in het Radio 1 Journaal. Bij mensen van dertig tot zestig jaar is zelfdoding, na kanker en hart- en vaatziekten, de meest voorkomende doodsoorzaak
 3. Waar gebeurt verhaal over een poging tot zelfdoding door ophanging. Maar wat gebeurt er dan This video is about Paco Mendoza's Testimony. Category CBS This Morning 88,726 views

1 894 zelfdodingen in 2016 - CBS

Our findings support the notion that exposure to natural environments, particularly to greenery, might have a role in reducing suicide mortality. If confirmed by future studies on an individual level, the consideration of environmental exposures might enrich suicide prevention programmes Veel gevallen van zelfdoding zijn onzichtbaar voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Deze kan daardoor geen goed preventiebeleid ontwikkelen. Toezicht houden op het aantal meldingen door de GGZ is niet voldoende; de inspectie moet zelf structureel op onderzoek uit. Enkele cijfers Dit zijn 47 mensen meer die door zelfdoding om het leven zijn gekomen dan een jaar eerder. Meer dan 4 mensen per dag pleegden zelfmoord in Nederland, per 100.000 inwoners komen 9,9 mensen door zelfdoding om het leven. In 2014 is het aantal zelfdoden al weer gestegen, in 2014 pleegden 1835 mensen zelfmoord, dit zijn er iets meer dan 5 per dag Gevonden in naam gegevens: Niet-natuurlijke dood Zelfdoding Burgerlijke staat Wijze van zelfdoding Motief van zelfdoding Moord Levensbeëindigend handelen naar toediener middel(en), augustus-novembe

In the Netherlands 1893 people died by suicide in 2016 in a population of almost 17 million. In 2007 the number of suicidal deaths was 1353 [].After correcting for population growth, the suicide rate increased by 34% (2007:8.3 per 100,000; 2016:11.1 per 100,000) Introduction. In high-income countries, a substantial proportion of the burden of mental illness is attributable to the high prevalence of suicide mortality, 1 which accounts for 1·4% of all deaths globally. 2 The increase in suicide rates in the Netherlands from 8·3 to 11·0 cases per 100 000 people between 2007 and 2015 makes suicide mortality in that country a vital public health concern.3,

Missed the second half of the show? The latest on the Facebook data stor

Its goal is to prevent suicide among LGBT youth by having gay adults convey the message through social media videos that these teens' lives will improve. The project has grown rapidly: over 200 videos were uploaded in the first week, and the project's YouTube channel reached the 650 video limit in the next week

Michael Avenatti reacts to federal charges: Of course I'm nervous Charges dropped against Jussie Smollett; Police identify second Parkland student who died in apparent suicid Daarmee is de sterfte door zelfdoding in deze categorie hoger dan de sterfte door verkeersongevallen (146 overledenen) en kanker (131 overledenen). Tussen 30 en 45 jaar is zelfdoding na kanker en hart-en vaatziekte de meest voorkomende doodsoorzaak. Vanaf 45 jaar neemt het aandeel van andere doodsoorzaken steeds meer toe. (Bron: CBS) Risicofactore

Het was al onbegrijpelijk dat er niet enorm alarm is geslagen over de cijfers voor zelfdoding van het CBS. Het bedraagt meer dan 3.5 maal het aantal doden in het verkeer, en daar wordt veel geld uitgegeven aan het terugbrengen van dat getal, terwijl er geen enkele urgentie lijkt te bestaan bij het terugdringen van het aantal zelfdodingen CBS. Postpartum suïcide Zelfdoding Totaal 11 14 91 33 96 41 494 19 12 16 10 104 110 47 549 . Confidential Enquiry into Maternal and Child Healt

Kleurenblindheid en de cijfers omtrent zelfdoding allochtonen

 1. In het antwoord op vraag 2 heb ik uiteengezet dat alleen het CBS informatie ontvangt over de doodsoorzaken van in Nederland woonachtige personen. Soms krijgt Defensie informatie over zelfdoding van oud-militairen en veteranen. Deze informatie is echter niet toereikend voor een betrouwbare registratie van zelfdoding
 2. Help; Page tags. It seems you have no tags attached to pages. To attach a tag simply click on the tags button at the bottom of any page.. Add a new pag
 3. N aast dat de NVVE actief was op het gebied van hulp bij zelfdoding en later een eigen website met gerelateerde onderwerpen kreeg, ontstonden er meerdere organisaties, waaronder Stichting De Einder, die zelfs zover ging dat zij lieden uitstuurden om aan het bed te gaan zitten van mensen die levensbeëindigende pillen hadden geslikt
 4. Jan Hoogenboezem of Centraal Bureau voor de Statistiek, The Hague (CBS) | Read 11 publications, and contact Jan Hoogenboezem on ResearchGate, the professional network for scientists

Steep rise in suicide among people under 20 - CBS

Euthanasie Euthanasie mag niet uitgevoerd worden bij mensen die psychische klachten hebben. er kunnen dingen aan gedaan worden zoals medicijnen. medicijnen, psycholoog of psychiater Moord en doodslag in Nederland. We use cookies to make interactions with our website easy and meaningful, to better understand the use of our services, and to tailor advertising

Sterfte aan psychische ziekten CBS doodsoorzakenstatistiek; 2009 Zelfdoding: verhanging 677, medicijnen 256, trein of metro 187, verdrinking 104, springen van hoogte 123, overig 169, onbekend 6 GGZ - studiereis Curaçao NVAG - 2011-03-28 mannen vrouwen totaal Alcohol 171 56 227 Drugs 16 2 18 Overige psychische stoornissen 1918 4922 6840. Who wants to live forever? This feature is not available right now. Please try again later Conclusion. While some of the clients receiving counselling for non-physician assisted suicide seem to be looking for a peaceful death to escape from current suffering, others have no wish to end life and seem to be looking for reassurance in anticipation of prospective suffering Zelfdoding is een verschijnsel dat zich in vrijwel alle samenlevingen manifesteert, maar naargelang van plaats, tijd en levensbeschouwing verschillend beoordeeld werd en wordt. Het boeddhisme, het hindoeïsme, het jodendom, de islam en het christendom wijzen zelfdoding af, het shintoïsme niet (zie harakiri en kamikaze)

But I presume that this figure derives from the Evaluatie wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding [Evaluation / Review of the law Termination of Life on Request and Assisted Suicide] of the Netherlands Central Office of Statistics [Centraal Bureau voor de Statistiek] In the Netherlands, where 39% of all people who die by suicide were receiving specialist mental health care, this number increased by 38% between 2007 and 2015 (CBS, 2016). While it is safe to say that health care helps to prevent many suicides, improving its quality may prevent many more

Ruim twee derde van de sterfgevallen door zelfdoding betreft mannen. Dit is afgelopen week bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Sinds 2008 is er al een stijging te zien in het aantal sterfgevallen door zelfdoding. Het CBS heeft niet onderzocht wat de reden is achter deze stijging Wereldwijd plegen elk jaar minstens een miljoen mensen zelfmoord, dat is 1,5 procent van alle sterfgevallen. Van de mensen die zelfmoord plegen heeft 90 procent psychische problemen. Depressie maakt de kans op zelfdoding 15 tot 20 maal zo groot. Geschreven door: Nils Peters Bronnen: CBS, Zelfmoord.nl, Wikipedia, Medisch Forum.n

Zelfmoord is doodsoorzaak nummer 1 onder Nederlandse jongeren

Ook de politie zal een zelfdoding niet openbaren omdat er te veel onzekerheden kunnen ontstaan zo spreekt men in die zelfde code niet over doden van een eenzijdig ongeval om verzekeringstechnische reden of het leed niet nog groter te maken 7 epidemiologisch bulletin, 2013, jaargang 48, nummer 4 Kenmerken van personen overleden door zelfdoding Renske Gilissen, Kim de Bruin, Irene Burger, Bert van Hemert Medio 2013 bracht het Epidemiologisch Bulletin een themanummer uit over suïcide en parasuïcide

True Story about suicide attempt by hanging, but what

Introduction. Annually about 28% of the 5800 death of unnatural cause in the Netherlands are a result of suicide. In 2012 and 2013 a movie and a book were published about a dignified end of life which also described the suicide using the exit bag to establish asphyxia using helium Skip typing your password by staying logged in on this device. For security, we'll occassionally ask you to log in, including every time you update your personal or financial info. We don't recommend using One Touch on shared devices. Turn this off at any time in your PayPal settings

CBS (Central Bureau of Statistics) Zelfdoding (Suicide). Kwartaalbericht rechtbeschetming en veiligheid, 1988b, 73-75. Centraal Planbureau (Central Planning Office) (J.MJ. op de Beke Daarmee is de sterfte door zelfdoding in deze categorie hoger dan de sterfte door verkeersongevallen (146 overledenen) en kanker (131 overledenen). Tussen 30 en 45 jaar is zelfdoding na kanker en hart- en vaatziekte de meest voorkomende doodsoorzaak. Vanaf 45 jaar neemt het aandeel van andere doodsoorzaken steeds meer toe. (Bron: CBS. Gedachten rondom zelfdoding komen voort uit de door de depressie veroorzaakte sterke vervormingen van het cognitief denken. De persoon is ervan overtuigt dat het met de toekomst niets meer wordt, maar dat die minstens even erg zal zijn als het heden Het is in en in triest hoe en wat men hier juist niet doet om zelfdoding transperanter te maken! Men laat alles bewust in het verdomhoekje zitten, waardoor de cijfers van het CBS, ook dit jaar rond juni weer hoger zullen zijn dan de jaren ervoor. Maar laten wij vooral de ogen gesloten houden en de kop in het zand

Homicide and homicide-suicide. Quantitative data on the relationship between violent crime and antidepressants are scarce. One report on homicide-suicides in New York over the years 1990-1998 found that only 3 out of 127 (2.4%) homicide-suicide perpetrators who were tested post-mortem for the presence of an antidepressant tested positive Stichting Nabestaan na Zelfdoding Groningen (SNZG) nodigt u uit om deel te nemen aan de 1e ontmoetingsavond voor lotgenoten na zelfdoding op maandag 5 maart 2018. Onder het motto voor en door lotgenoten willen wij u de gelegenheid geven om op iedere 1e maandag van de maand vrijblijvend contact te hebben met lotgenoten Aljazeera 101 East - License to Kill (16.05.13) It is illegal in Australia, taboo across Asia, and a political and moral minefield to boot, yet poll after poll shows 80 percent of Australians want voluntary euthanasia introduced Wat ik tijdens mijn docentenloopbaan heb begrepen is dat weinig docenten levensbeschouwing staan te springen om het thema zelfdoding expliciet in hun curriculum op te nemen. Tot voor kort dacht ik de enige te zijn die in de tweede fase uitdrukkelijk stilstond bij de ervaringen en theorieën die leerlingen hebben ten aanzien van zelfdoding

Als iemand toch niet van zelfdoding weerhouden kan worden, dan is het zaak voor de overheid en hulpverleningsinstanties om de wijze ervan te sturen. Zodat de maatschappelijke schade beperkt wordt. Het is van belang dat de 200 treinspringers per jaar een alternatief geboden wordt. Te denken valt aan lokale plekken voor zelfdoding Als ik cijfers zie, ga ik er een beeld van maken. Ik heb de cijfers van CBS opgeteld van 1970-2012. Een schrikbarend getal: 63.491 mensen hebben hun leven beëindigd door zelfdoding in een periode van 42 jaar. Klinkt als een soort 'Holocaust'. Een plaats ter grote van Zeist, waar ik 42 jaar gewoond heb, van de kaart geveegd dus Download PDF: Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s): http://www.loc.gov/mods/v3 (external link); https. Achtergrondinformatie 61.1 Suïcidaliteit 61.2 Verhoogde kans op gecompliceerde rouw 61.3 Rouw na zelfdoding 61.4 Kinderen informeren over zelfdoding van hun gezinslid 81.5 Rouw bij kinderen en jongeren 101.6 Kinderen van ouders met psychiatrische problemen 142

Natural environments and suicide mortality in the Netherlands

 1. Update 10-09-2015: Met de zelfmoord van Joost Zwagerman (zie mijn blog) is onderstaand blog weer actueel. Voor even een hype, maar in 2013 hebben weer 1.854 mensen het leven beëindigd door zelfdoding
 2. A realistic bioethical evaluation of the practice of physician-assisted death in the Netherlands requires deeper analysis of the facts. Such analysis is, unfortunately, not easily accessible, since much of the data has been published only in Dutch
 3. Participated an interesting webinar on UX Research! And great to see that research methods, which I am using regularly too, like Card Sorting and AB Testing lay the basis for particular design choices (like the left navigation menu on the TV Platform)

6. Dit bestand is ontstaan uit een samenvoeging van de jaarlijkse bestanden voor zelfdoding van het CBS volgens de criminele en de doodsoorzakenstatistiek met een onlangs gemaakt bestand, waarvoor de in de archieven van de in het CBS nog aanwezige telkaarten voor elke afzonderlijke zelfdoding opnieuw zijn gecodeerd Zelfdoding. Uit het onderzoek blijkt ook dat ruim de helft van de jongeren die overlijden (vijftien tot dertig jaar) overlijdt door een niet-natuurlijke oorzaak. Dit kwam in 2017 neer op ruim 53 procent van de doodsoorzaken, tegenover ruim 50 procent in het jaar daarvoor. Volgens het CBS is met name het aantal zelfdodingen onder jongeren gestegen B. Onwuteaka-Philipsen et al. Derde evaluatie Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding. Den Haag, ZonMw, mei 2017. www.cbs.nl = 10.00

Vermijdbare Zelfdoding - zelfdoding

Ondanks de hulp voor Adelien in 2014 van verontruste burgers die net op tijd kwam, staat ze eind deze maand op straat. Ze is 32, heeft de chronische ziekte van Lyme en kan haar huur niet meer betalen Jackson Source (since 2006) is an international network dedicated to THE JACKSONS: A Family Dynasty, The World's Most Popular Music Family & Pop Royalty. Jackson Source supports The Jacksons and the Next Generation of Jacksons who are active in the entertainment business The European Convention on Human Rights requires states to protect the life of detainees and to investigate police custody deaths. Investigations into these deaths are not only necessary in the individual case but can also be important in preventing future deaths Zelfdoding neemt met de leeftijd toe en komt vaker bij jongens voor dan bij meisjes. Onder de 10- tot 15-jarigen waren er in 2017 11 zelfdodingen (8 jongens en 3 meisjes), onder de 15- tot 20-jarigen 70 zelfdodingen (42 jongens en 28 meisjes) en onder jongeren van 20 - 25 jaar 88 zelfdodingen (63 jongens en 25 meisjes)

Pesten en zelfmoord - Tallsay

Vannacht zijn door het CBS de cijfers met betrekking tot het aantal zelfdodingen in 2016 bekendgemaakt. Er is sprake van een lichte stijging ten opzichte van 2015. In dat jaar was het aantal zelfdodingen in Nederland 1.871, terwijl het aantal in 2016 1.894 bedraagt. Dit betekent dat er 5,2 zelfmoorden per dag worden gepleegd The 16.7 million Dutch inhabit a country that was once rated as number one in the world in taking care of its older adults (Edwards, 2004).Whether that is still the case today will be examined in this article describing the current state of the art in aging and science in the Netherlands Identify all potential conflicts of interest that might be relevant to your comment. Conflicts of interest comprise financial interests, activities, and relationships within the past 3 years including but not limited to employment, affiliation, grants or funding, consultancies, honoraria or payment, speaker's bureaus, stock ownership or options, expert testimony, royalties, donation of medical.

CBS StatLine - Zoekpagin

Suicide and suicidal behavior are major public health concerns, and affect 3-9% of the population worldwide. Despite increased efforts for national suicide prevention strategies, there are still few effective interventions available for reducing suicide risk Cbs Statline Odata Flows Statistics Netherlands (CBS) Statline-OData Flows. Identifier Title Overledenen; zelfdoding (inwoners) Eenmaalperjaar: 1950-2013 Het 'voor de trein springen' is niet de meest gekozen manier van zelfmoord. Dit is namelijk al jaren ophanging/wurging. Alleen voor jongeren onder de 20 is zelfmoord op het spoor de meest 'geliefde' manier. Dit komt omdat het de meest makkelijke manier van zelfdoding is, of in ieder geval lijkt This is an open access article distributed in accordance with the Creative Commons Attribution Non Commercial (CC BY-NC 4.0) license, which permits others to distribute, remix, adapt, build upon this work non-commercially, and license their derivative works on different terms, provided the original work is properly cited, appropriate credit is given, any changes made indicated, and the use is.

Suicide prevention gatekeeper training in the Netherlands

 1. Op basis van een analyse van de cijfers over de afgelopen tien jaar kan niet worden geconcludeerd dat het risico op zelfdoding in de regio Noord-Holland Noord of onder jongeren in West-Friesland (veel) hoger is dan landelijk
 2. Zo lopen jonge Antilliaanse mannen een twee keer zo groot risico om door een niet-natuurlijke oorzaak te overlijden als hun autochtone leeftijdsgenoten. Dit komt vooral doordat moord, doodslag en zelfdoding onder jonge allochtone mannen meer dan gemiddeld voorkomen
 3. Meer zelfdodingen 30-6-2016 / 02:00 Bron CBS In 2015 hebben 1871 mensen een einde aan hun leven gemaakt. Dat is het hoogste aantal ooit, maar als percentage van de bevolking waren er in de tweede helft van de jaren zeventig tot eind jaren tachtig meer zelfdodingen
 4. Zelfdoding door arbeidsongeschiktheid of bijstand in de lift Het is alweer 'oud' nieuws, ik berichtte hier al eerder over, maar als je het Volkskrantbericht nog eens leest, bekruipt je telkens weer een uiterst onaangenaam gevoel, althans dat geldt voor mijzelf
 5. Stel Google in als standaardzoekprovider in uw browser voor de snelste toegang tot resultaten van Google Zoeken. Overschakelen gaat snel en eenvoudig
 6. Pauw Episode #4.2 (TV Episode 2017) cast and crew credits, including actors, actresses, directors, writers and more

 1. Kinderdoding gevolgd door een ernstige poging tot zelfdoding Drie modaliteiten van geweld Marieke Liem, Michiel Hengeveld & Frans Koenraadt Het doden van kinderen is een dramatische gebeurtenis. Deze dodingen krijgen een versterkt dramatisch karakter als de dader ook nog zichzelf doodt of een poging daar- toe doet
 2. Berichten over CBS geschreven door Ronald Puma. In 10 zinnen wordt het drama beschreven dat zich de afgelopen 10 tot 15 jaar heeft voltrokken op het gebied van werk en de arbeidsmarkt in Nederland en de bron is van polarisatie, populisme, toegenomen armoede, grotere welvaartsverschillen, enzovoort
 3. 1647 mensen hebben vorig jaar een einde aan hun leven gemaakt. Het aantal zelfdodingen ligt daarmee 47 hoger dan in 2010, zo blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het zelfdodingscijfer is voor het vierde opeenvolgende jaar gestegen en was vorig jaar 9,9 per 100.000 mensen
 4. in rijke landen wordt tussen de 5 en 10% van de meisjes tijdens hun jeugd verkracht. Dit geldt voor 1 tot 5% van de jongens. · in ons land doet ieder half uur een scholier een poging tot zelfdoding
 5. Research, aimed at improving the continuity of care after hospital discharge following attempted suicide focuses on the effectiveness of the interventions. Little attention has been paid to patients who immediately decline guidance to advised post-discharge care. We aimed to identify differences.

Dit meldt het CBS vandaag op basis van nieuwe cijfers. Er overlijden relatief weinig mensen van 10 tot 30 jaar. In 2017 betrof dit 1,4 procent van het totale aantal overledenen. Als zij sterven, komt dit in bijna een kwart van de gevallen door zelfdoding (463 van de 2 031 personen van 10 tot 40 jaar) Het aantal zelfdodingen in Nederland is vorig jaar opnieuw toegenomen. In 2016 maakten 1894 Nederlanders een einde aan hun leven, 23 meer dan in 2015. Vooral onder 60-plussers neemt het aantal zelfdodingen toe, blijkt uit de jaarlijkse cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het. (CBS, 2016) Aantal pogingen tot zelfdoding ook gestegen. Het aantal Flevolanders dat na een poging tot zelfdoding in de ambulance van GGD Flevoland terecht komt, ligt in 2017 op 317*. Dit is in 2010 nog 204. Pogingen tot zelfdoding komen het meest voor bij (jonge) vrouwen. Meer zelfdodingen onder manne ren door een overdosis pillen (CBS, 2009). 0 10 20 30 40 50 60 1 6 9 2 5 1 7 8 1 8 1 4 7 0 9 9 3 1 9 6 9 2 2 0 5 2 0 8 % hart- en vaatziekten kanker verkeer & vervoer zelfdoding Percentage van totale sterfte onder jongeren van 10 t/m 25 jaar voor vier oorzaken, periode 1969-2008; Bron: CBS, 200

Er waren in 2017 naar schatting 10.288 pogingen tot zelfdoding in Vlaanderen, wat neerkomt op gemiddeld 28 suïcidepogingen per dag. Meer vrouwen (62.4%) dan mannen ondernamen een suïcidepoging. Suïcidepogingen in Vlaanderen worden geregistreerd door de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek (EZO) van de Universiteit Gent 5 juli 2018 - Instanties als de GGZ zetten steeds meer ervaringsdeskundigen in om zelfdoding te voorkomen. Koos de Boed is een van hen. Praten over zulke gedachten lucht vaak enorm op. Uit cijfers van het CBS blijkt dat het afgelopen jaar tachtig Drenten een einde aan hun leven

De toename van zelfdoding. Maar die cijfers van het CBS verhullen het werkelijke aantal zelfdodingen. Een kleine aanpassing: ongelukken. Een kleine aanpassing, die iedereen wel kan bedenken, is dat er tussen de verkeersongelukken, en andere dodelijke ongelukken, nogal eens zelfdodingen zitten Den Haag noemt de verschillen opvallend groot en trapt een open deur in: Het hoge aandeel van mensen met een uitkering in de groep die zelfdoding pleegt geeft aan dat het langdurig niet deelnemen aan de arbeidsmarkt een belangrijke factor is. Uit de studie blijkt ook dat zelfdoding vaker bij mannen voorkomt dan bij vrouwen Berichten over Zelfdoding geschreven door . Agenda Andijk e.o. Markt in Hoorn 18 mei, 2019: 09:00 om 09:00 - 17:00 Grote Noord, 1621 Hoorn, Nederland Informatie over de wekelijkse markt binnenstad van Hoor The Netherlands, Belgium, and Luxembourg have adopted laws decriminalizing euthanasia under strict conditions of prudent practice. These laws stipulate, among other things, that the attending physician should consult an independent colleague to judge whether the substantive criteria of due care have been met Voor het zesde jaar op rij is het aantal zelfdodingen in Nederland gestegen. In 2013 pleegden 1854 mensen zelfmoord. Ook onder jongeren tussen de 10 en 20 jaar is dit aantal omhoog gegaan. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekend. De NOS sprak met medewerkers van de telefonische hulplijn 113, een nummer dat.

populær: