Home

Stödpedagog arbetsuppgifter

Stödpedagog med varierande och breda arbetsuppgifter

ARBETSUPPGIFTER Vi söker dig som är utbildad stödpedagog och vill vara med och utveckla våra verksamheter utifrån ett genuint brukarfokus. Då du kommer bidra till utvecklingen av våra verksamheter kan vi erbjuda dig att vara med i utformningen av tjänstens arbetsmoment utifrån vad våra verksamheter behöver Vilket verkar finnas hos vissa institutioner inom universitetsvärlden. Likaledes är förståelsen av arbetsuppgifter i samband med en yrkesroll kopplade till verksamheter och yrkesutövarna. Hur Göteborgs regionskommuner har kommit fram att titlarna stödassistent och stödpedagog passar bra för vissa yrkesroller är oklart Sen tillkommer en hel del arbetsuppgifter som är omöjliga att förutse, reda ut konflikter, torka spya, tvätta barn som är har kissat och bajsat ner sig, ta ut stickor, vårda sår, ta tempen, leta efter föräldrar som inte dyker upp, leta barn som gömt sig, leta efter material Yrkestiteln Stödpedagog är relativt nyetablerad och syftar på i första hand Stödpedagog inom olika LSS***-verksamheter. *** LSS = Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Stödpedagogen arbetar oftast med personer som har utvecklingsstörning och/eller autismspektrumstörning Som stödpedagog har du ingen chefsroll utan står under enhetschefen, men du är ledare i gruppen tack vare din lite bredare kompetens. Du får lite andra arbetsuppgifter från enhetschefen och verkar i nätverk med andra verksamheter, säger Magnus Fredriksson. Får jobb under utbildninge

Stödassistent och Stödpedagog Föreningen Pedagogiskt Arbet

Arbetsuppgifter - Förskoleupproret

 1. View Sanna Lindholm's profile on LinkedIn, the world's largest professional community. Sanna has 7 jobs listed on their profile. See the complete profile on LinkedIn and discover Sanna's.
 2. Socialförvaltningen, Funktionshinder och stöd, Korttidsverksamhet. Välkommen till oss i Gislaveds kommun. Här får du möjlighet att göra en insats för våra invånare på olika sätt
 3. Swedish: ·a task, a chore, a duty (as part of an employment), an item in a job descriptio
 4. Stödpedagog Göteborgs Stad September 2017 - Present 1 year 9 months. Arbetsuppgifter innefattar bland annat att genomföra en kurs i engelska och jämställdhet för barn och unga i.
 5. När man har titeln stödpedagog så krävs en efter gymnasial specialisering inom funktionshinder området. Skillnaden på dessa är att en person med titeln stödpedagog har är kompetensnivå . Ex på arbetsuppgifter som speciellt tillhör en med titeln stödpedagog är Handleda nyanställda och elever
 6. Vi tycker det är viktigt att man får vara med och bestämma över sin egen vardag och därmed känna delaktighet och får individuellt stöd att utvecklas. I arbetet ingår omsorg, ADL, sjukvårdande uppgifter på delegation från sjuksköterska och alla i ett hem förekommande arbetsuppgifter såsom städning, tvätt, inköp och matlagning

Arbetsuppgifter. Ditt uppdrag som stödpedagog inom LSS är att ge stöd och handledning till de boende utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Du, tillsammans med övriga kollegor ska ge möjlighet för brukaren att få leva ett så självständigt liv som det bara går, med största möjliga självbestämmande, vilket är vår. På grund av det inte finns exakta och tydliga gränser mellan alla de yrkesområdena, som berörs i denna text, kan det vara en bra idé att kontakta utbildningsanordnaren för att få veta vad man i just varje konkret fall menar med behandlingspedagog, behandlingsassistent eller socialpedagog Arbetsuppgifter Ditt uppdrag som stödpedagog inom LSS är att ge stöd och handledning till de boende utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Du, tillsammans med övriga kollegor ska ge möjlighet för brukaren att få leva ett så självständigt liv som det bara går, med största möjliga självbestämmande, vilket är vår ledstjärna i verksamheten Vi söker en STÖDPEDAGOG till omsorgen om personer med funktionsnedsättning! Har du bred kunskap om olika funktionsnedsättningar och förmåga att coacha och handleda dina kollegor till reflektion och medvetenhet kring exempelvis pedagogiska förhållningssätt, metoder för bemötande och social dokumentation

Arbetsuppgifter. Som stödassistent arbetar du med att stödja och motivera brukare kring moment i vardagen i syfte att öka självständigheten efter varje individs förmåga. I uppdraget ingår att ge en trygg och god omsorg, en stimulerande fritid och skriva social dokumentation When you use a browser, like Chrome, it saves some information from websites in its cache and cookies. Clearing them fixes certain problems, like loading or formatting issues on sites

Utbildningen till stödpedagog ger dig möjlighet att utvecklas inom din profession. Fördjupade kunskaper om metoder och arbetssätt som t.ex. alternativ kompletterande kommunikation, AKK har avgörande betydelse för brukarens möjligheter att utveckla och utöva självständighet, inflytande och delaktighet En utbildning som bedrivs av Cul i Hudiksvall. This feature is not available right now. Please try again later Annonsen kunde inte hittas Arbetsuppgifter: Annonsen är ej tillgänglig. Detta kan bero på flera saker: * Ansökningstiden har tagit slut * Annonsören har dragit tillbaka annonse Stödpedagog Nyköpings kommun August 2017 - Present 1 year 9 months. Efter att ha fått tjänsten som stödpedagog har jag utökad ansvar att utveckla det pedagogiska arbetet och metoder samt stötta/handleda mina kollegor och ansvara för verksamhetsplanering och dokumentation Nationsfotograf Gästrike-Hälsinge Nation december 2013 - december 2014 1 år 1 måned. Mina arbetsuppgifter som nationsfotograf var att ta bilder vid sittningar, bilder på personalen samt bilder som kan användas i marknadsföring av nationens olika verksamheter

Arbetsuppgifter Som stödpedagog inom bostad med särskild service ingår du i det direkta vardagsarbetet men med särskilt ansvar för vissa verksamhetsövergripande områden. Du kommer ha ansvar för social dokumentation, pedagogiskt utvecklingsarbete på individ och gruppnivå, värdegrundsfrågor samt verksamhetens systematiska. Arbetsuppgifter. Som stödpedagog på vårt nya startboende kommer du att vara med och utforma verksamheten, ta fram arbetsmaterial och riktlinjer med mera. Arbetet utförs på uppdrag av och i nära samarbete med enhetschef Utbildningen ger efterfrågad kompetens. Skövde Yrkeshögskolas utbildning till Stödpedagog är en eftergymnasial vidareutbildning som ger dig som arbetar inom verksamhet för personer med funktionsnedsättning fördjupad kompetens för att självständigt och tillsammans med andra utföra mer kvalificerade arbetsuppgifter utifrån den enskildes behov

Arbetsuppgifter. På Sensum har vi arbetstagare/brukare med utvecklingsstörning och fysiska funktionsvariationer. Som stödpedagog är din uppgift att stödja arbetstagarna/brukarna i deras dagliga verksamhet genom ett pedagogiskt arbetssätt och lågaffektivt bemötande ARBETSUPPGIFTER Boendestödet i Östra Göteborg har fem arbetsgrupper med en pedagog och 3-6 stödassistenter i varje grupp. Målgruppen är individer med psykiska-, neuropsykiska- eller intellektuella funktionsnedsättningar. Vi söker nu en stödpedagog till en av arbetsgrupperna i Kortedala

används stödassistent och stödpedagog med de utbildningskrav som dokumenteras här. Utbildningskrav I arbetet med att genomföra titelbyte för personal inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning behövs en samstämmighet i utbildningskraven för de överenskomna titlarna stödassistent och stödpedagog Arbetsplatsen Som stödpedagog i Trelleborgs kommun arbetar du i någon av kommunens grupper inom daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service (LSS). Daglig verksamhet är en insats för vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism eller förvärvad hjärnskada i yrkesverksam ålder som inte förvärvsarbetar eller studerar Arbetsuppgifter. Som stödpedagog/ stödassistent kommer du att utföra stöd och service åt personer med funktionsvariation i det dagliga livets alla förekommande situationer. Stödet sker främst pedagogiskt, motiverande och socialt, men till viss del även i form av omvårdnad Som stödpedagog ska du ha förmåga att kunna arbeta både med individ och med grupp. Det är viktigt att du har ett gott bemötande och ett förhållningssätt som möjliggör det stöd som är beskrivet ovan. Arbetsuppgifter Upprätta genomförandeplan samt kalla till och leda möte. Hålla i kontakten med arbetsterapeut och fysioterapeut arbetsuppgifter som passar in på olika etiketter ska det så kallade mest-kriteriet tillämpas, det vill säga de arbetsuppgifter som utgör största delen av anställningen ska styra vilken etikett som ska användas. Mest-kriteriet gäller dock inte för komponenten Ansvar. Ansvarskoder sk

Utbildningen Stödpedagog ger dig som arbetar inom funktionshinderområdet med stöd, service och omsorg utifrån den enskildes behov, en fördjupad kompetens för att självständigt och tillsammans med andra utföra mer kvalificerade arbetsuppgifter Lärarassistenter arbetar inom skolor och är ett stöd till lärare genom att göra vissa uppgifter som lärare tidigare gjort. Arbetet innebär bland annat administrativa och praktiska arbetsuppgifter, att vara ett stöd i och utanför klassrummet åt eleverna, att medverka vid olika aktiviteter samt verksamhetsplanering Som stödpedagog hos oss kommer du att ha ett roligt och meningsfullt arbete med stort ansvar. Ditt uppdrag är att tillsammans med övriga i arbetslaget arbeta för att de boende får ett gott bemötande samt stöd och individanpassad hjälp i sin vardag format av de boendes behov och önskemål Annonsen kunde inte hittas Om arbetsplatsen. Arbetsuppgifter. Annonsen är ej tillgänglig. Detta kan bero på flera saker: * Ansökningstiden har tagit slu

Arbetsuppgifter. Som stödpedagog hos oss kommer du vara med och utveckla kvalitets- och metodarbetet på gruppbostaden. Du arbetar i en kreativ och nytänkande miljö. Din uppgift är att stödja, uppmuntra och motivera individen själv till att nå sina individuella uppsatta mål

I rollen som stödpedagog fungerar du också som ett stöd där du handleder övrig personal i det pedagogiska arbetet. Arbetsuppgifter Som stödpedagog i Arbete och Utvecklings verksamhet ingår följande i uppdraget: Planera deltagarens dag/vecka på ett tydligt och pedagogiskt sätt Uppdatering av rutiner, telefonlistor, dokumentation och liknande arbetsuppgifter sköts ingår för såväl stödassistent som för stödpedagog. I rollen som stödpedagog handleder du dessutom och implementerar pedagogiska arbetssätt samt ansvarar för att det pedagogiska arbetet utvecklas i samarbete med ledningen. Kvalifikatione Vi finns för dig som redan jobbar inom vård och omsorg. Med fördjupade kunskaper och specialistkompetens kan du välja en ny karriär, öka din attraktionskraft på arbetsmarknaden eller bidra till en positiv utveckling och en ökad vårdkvalitet på din nuvarande arbetsplats

Stödpedagog » Yrken » Framtid

Om man som fritidspedagog arbetar på ett fritishem i anslutning till en skola kan det även ingå i fritidspedagogens arbetsuppgifter att ha egna lektioner i till exempel drama eller annan skapande verksamhet. En fritidspedagog stöttar barnens utveckling. En viktig del i fritidspedagogens arbete är att stödja barnens utveckling Vi sätter barnens behov i centrum, ger dem trygghet och stimulans genom olika aktiviteter. Arbetsuppgifter Sedvanliga arbetsuppgifter som stödpedagog stödassistent. Vad innebär uppdraget som stödpedagog hos oss? I rollen som stödpedagog ger du våra boende stöd i alla aspekter av det dagliga livet. Målet för insatsen är att ge goda levnadsvillkor och möjliggöra inflytande och delaktighet. I dina arbetsuppgifter ingår att vara kontaktpersonal och upprätta social dokumentation Dokumentationen utförs i enlighet med lagen om stöd och service. Tjänsten är förlagd på Hamntorgets Dagliga verksamhet. Du kommer att stötta och motivera deltagarna med varierande arbetsuppgifter bl.a. genom daglig skötsel av lokaler tillsammans med deltagarna och genom att ge stöd i deltagarnas individuella arbetsuppgifter 3 Förord Att ha rätt kompetens är både viktigt och nödvändigt för den personal som ska ge stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsätt

Utbilda dig till stödpedagog - och få jobb Metr

 1. Arbetsuppgifter Som stödpedagog skall du, ansvara för att ge stöd till kontaktpersonalen i upprättande av genomförandeplaner, vägleda stödassistenterna i verksamhetssystemets dokumentation, vägleda i det dagliga arbetet, uppmuntra till reflektion samt tillföra och bidra med olika perspektiv i syfte att utveckla verksamheten
 2. Melleruds kommun söker stödpedagog till daglig verksamhet 100% Melleruds kommun med cirka 9000 invånare ligger naturskönt i Dalsland med närhet till såväl vatten och skog som kort restid med tåg till Göteborg och Karlstad. Mellerud har ett rikt föreningsliv och en väl utbyggd kommersiell och kommunal service
 3. Arbetsuppgifter I rollen som stödpedagog ska du arbeta för ett pedagogiskt förhållningssätt och på uppdrag från enhetschef och verksamhetspedagogen ansvarar du för att metoder prövas i verksamheten. Du ska söka ny kunskap, kunna inta en reflekterande roll och vara en förebild för dina kollegor
 4. Arbetsuppgifter. Ett arbete på gruppbostad innebär arbete i en annan individs hem. Som Stödpedagog kommer du att utföra stöd och service åt personer med funktionsvariation i det dagliga livets alla förekommande situationer. Stödet sker främst pedagogiskt, motiverande och socialt, men också i form av omvårdnad
 5. Arbetsuppgifter Som stödpedagog kommer du att utveckla, planera, utvärdera och leda det pedagogiska arbetet samtidigt som du ingår i det vardagsnära arbetet med att ge brukare stöd. Du förväntas driva metodutveckling, och ge dina kollegor metodhandledning, utifrån den enskildes behov och intressen
 6. Som stödpedagog är din uppgift att stödja arbetstagarna i deras dagliga arbete genom ett pedagogiskt arbetssätt och ett lågaffektivt bemötande. Ditt ansvar är att hitta lämpliga arbetsuppgifter utifrån varje individs förmåga och intressen
 7. Vi är 15 medarbetare fördelat på 4 män och 11 kvinnor, 11 stödassistenter, 3 stödpedagoger och 1 verksamhetspedagog. Arbetstiden är förlagd till dag, kväll och helg. Arbetsuppgifter Arbetet innebär att ge individuellt anpassat stöd i en trygg och stimulerande miljö, utifrån varje persons enskilda behov

tillsammans med stödpedagog och stödassistenterna. Verksamheten är organiserad under Stöd och Service och leds av enhetschef. Arbetsuppgifter Som stödpedagog har du tillsammans med arbetsgruppen ansvar att ge stöd och service i nära arbete med brukaren, tydliggöra vardagen för brukaren och vara förtrogen med riktlinjer och. YRKE SOM UTBILDNINGEN LEDER TILLUtbildningen är en eftergymnasial vidareutbildning. Utbildningen ger de som arbetar inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning fördjupad kompetens för att självständigt och tillsammans med andra utföra mer kvalificerade arbetsuppgifter utifrån den enskildes behov

View the profiles of professionals named Jenny Molin on LinkedIn. There are 19 professionals named Jenny Molin, who use LinkedIn to exchange information, ideas, and opportunities Vuxenutbildning Skövdes yrkeshögskoleutbildning till Stödpedagog är en efter- gymnsial vidareutbildning. Den ger dig som arbetar inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning fördjupad kompetens för att självständigt och tillsammans med andra utföra mer kvalificerade arbetsuppgifter utifrån den enskildes behov

Stödpedagog Kortis/Fritids Något - Lediga jobb i Avesta

Skövdes Yrkeshögskolas utbildning till Stödpedagog är en eftergymnasial vidareutbildning. Den ger dig som arbetar inom funktionshinderområdet med stöd, service och omsorg utifrån den enskildes behov, en fördjupad kompetens för att självständigt och tillsammans med andra utföra mer kvalificerade arbetsuppgifter Dina arbetsuppgifter, ansvarsområden och arbetets svårighetsgrad är viktiga kriterier vid lönesättning. Om det har skett förändringar i din anställning, till exempel i form av nya arbetsuppgifter, kan det innebära att din lön ska ses över. Du bör därför boka in ett lönesamtal med din chef om du får ändrade arbetsuppgifter Tjänsten som stödpedagog motsvarar 80% men är tillfälligt utökad och kan övergå till 95%. Arbetstiden är förlagd dag, kväll och sovande jour. Arbetsuppgifter Arbetet innebär att ge individuellt anpassat stöd i en trygg miljö utifrån varje individs enskilda behov Stödpedagog är ett yrke som finns inom Kommunals avtalsområden. Undersköterska Undersköterskor arbetar inom äldreomsorgen, sjukvården, psykiatrin och funktionshinderområdet Äppelgården har en arbetsinriktad verksamhet som passar dig som tycker om dagar fyllda av arbetsuppgifter som du utför i din egen takt med stöd, struktur och de hjälpmedel du behöver. Verksamhetsidén är att finnas på vanliga arbetsplatser där vi utför arbetsuppgifter för att hjälpa den ordinarie personalen

Vad tjänar man som croupierer och inkasserare? Se löner; medellön, medianlön, lägstalön, högstalön och lön inom privat och offentlig sektor för croupierer och inkasserare Nu söker vi en stödpedagog till tre serviceboenden för brukare med intellektuella funktionshinder. Dina arbetsuppgifter Som stödpedagog handleder, stödjer och följer du upp övriga medarbetare i arbete med dokumentation och genomförandeplaner samt arbetar målstyrt med individuella genomförandeplaner för att öka brukarens möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt Utbildningen till Stödpedagog är en distansbaserad vidareutbildning för dig som arbetar inom funktionsnedsättningsområdet i såväl offentligt som privat finansierad vård. Utbildningen omfattar 200 YH-poäng, vilket motsvarar två års studier på halvtid. Upplägget med deltid och distans innebär att du kan arbeta och studera samtidigt.

Socialpedagog » Yrken » Framtid

Utbildningen är en eftergymnasial vidareutbildning. Utbildningen ger de som arbetar inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning fördjupad kompetens för att självständigt och tillsammans med andra utföra mer kvalificerade arbetsuppgifter utifrån den enskildes behov. Utbildningen leder till yrkesrollen Stödpedagog Dina arbetsuppgifter kommer vara som fritidspedagog i F-2 under skoltid och arbete på F-2 fritids under beteendevetare, samhällsvetare, stödpedagog,. Arbetsuppgifter Som stödpedagog ingår du i direktarbete med särskilt ansvar förvissa verksamhetsövergripande områden. Du kommer ha ansvar för social dokumentation, pedagogiskt utvecklingsarbete på individ och gruppnivå, värdegrundsfrågor samt verksamhetens systematiska kvalitetledningsarbete Arbetsuppgifter Du kommer att arbeta inom en daglig verksamhet på Cafégruppen på Vitsippans äldreboende. På Cafégruppen så handleder personalen brukare med diverse arbetsuppgifter så som kioskverksamhet, caféverksamhet och allmänna sysslor i huset som syftar till att ge en meningsfull sysselsättning åt personer med ett LSS-beslut Arbetsuppgifter. Som stödpedagog arbetar du mycket självständigt. Du har ett tätt samarbete med kollegor och föreståndare på boendet. I arbetet ingår att du i första hand arbetar på uppdrag från Individ- och familjeomsorgens socialsekreterare och det uppdrag som är upprättat i den genomförandeplan som finns för varje ungdom

Specialpedagog - Wikipedi

 1. Arbetsuppgifter. Som stödpedagog arbetar du inom avdelningen Omsorg om personer med funktionsnedsättning. Du medverkar som baspersonal i det vardagsnära arbetet och har en central roll i verksamhetens kvalitetsutveckling
 2. Arbetsuppgifter. Som stödpedagog ingår du i det dagliga, vardagsnära arbetet kring de boende, tillsammans med vårdarna. Som stödpedagog ska du: - Bidra med fördjupade kunskaper inom området utvecklingsstörning, autism och AKK. - Vägleda och reflektera kring förhållningssätt och bemötand
 3. Arbetsuppgifter Arbetet som stödpedagog innebär bland annat att ge individuellt anpassat stöd i en trygg och stimulerande miljö, utifrån den enskildes behov. Du ska uppmuntra till och stödja i aktiviteterna. Pröva metoder som skapar en bra och utvecklande vardag för brukaren
 4. Arbetsuppgifter Som stödpedagog kommer du att utveckla, planera, utvärdera och leda det pedagogiska arbetet samtidigt som du ingår i det vardagsnära arbetet med att ge brukare stöd i deras dagliga livsföring. Du förväntas driva metodutveckling, och ge dina kollegor metodhandledning, utifrån den enskildes behov och intressen

Behandlingspedagog, Campus Nyköping - YouTub

kan utföra sina arbetsuppgifter på ett sådant sätt att kvaliteten säkras för individen. Detta kan som vi ser det bidra till högre, men också till annan kompetens, vilket är av stor vikt i takt med att våra verksamheter förändras och blir mer och mer komplexa. Denna indelning i tv Efter examen kan du jobba som omsorgspedagog, socialpedagog, aktivitetspedagog, stödpedagog, habiliteringspedagog, pedagogisk ansvarig, arbetskonsulent och projektledare etc. Dessa tjänster finns inom habilitering eller rehabilitering och verksamheter som ger stöd, service och omsorg På boendet bor det 6 personer och arbetsgruppen består av 12 stödassistenter, 2 stödpedagoger och 1 verksamhetspedagog. Tjänsten som stödpedagog motsvarar 88% och arbetstiden är förlagd dag, kväll och sovande jour. Arbetsuppgifter Arbetet innebär att ge individuellt anpassat stöd i en trygg miljö utifrån varje individs enskilda behov Som tandsköterska arbetar du med tandvård, förebyggande tandvård och tandhälsoinformation. Förutom att assistera tandläkaren har du också självständiga arbetsuppgifter av olika slag, så som att arbeta med patienter självständigt. Utbildningsform och upplägg Tandsköterska är en yrkeshögskoleutbildnin Meriterande för din roll som stödpedagog är utbildning och/eller erfarenhet av ledande roll i pedagogiska arbetsuppgifter, tydliggörande pedagogik, lågaffektivt..

Stödpedagog till Snälltågsvägen - Under tillsättning eller

Boendepedagog löner. Lönestatistik med bruttolöner per månad för en boendepedagog inom socialt arbete. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke Då det pågår ett utvecklingsarbete i verksamheterna kommer du utöver ordinarie arbetsuppgifter ha ett meransvar i att planera, utveckla, leda och utvärdera det pedagogiska arbetet i samverkan med övrig personal Arbetsuppgifter Som stödpedagog kommer du att utveckla, planera och utvärdera det pedagogiska arbetet. I rollen ingår också metodhandledning inom verksamheten. Du kommer också ingå i det vardagsnära arbetet där din uppgift är att ge de boende stöd och handledning med den enskildes behov och intressen som utgångspunkt Vi söker nu en stödpedagog till vårt permanentboende Södergården i Göteborg - ett boende för personer under 65 år med demenssjukdom. Vi söker dig som känner glädje och stimuleras av att jobba med individens resurser på ett personcentrerat sätt. Arbetsuppgifter Du kommer att arbeta som stödpedagog inom avdelningen för funktionshinder med placering inom gruppbostad där verksamhet pågår dygnet runt. Gruppbostäderna har 5-6 boenden. Vissa av de boende har någon form av arbete utanför bostaden och där personalen är med som handledare. Arbetsuppgifter

Tänk på att det är samma antagningskrav till enstaka kurserna som till utbildningen Stödpedagog, men du kan också söka om du anser att du har reell kompetens, som betyder att du genom arbetslivs- eller livserfarenhet har en kompetens som motsvarar den kurs som anges. Här hittar du mer information om reell kompetens Nu söker vi en en ny kollega och stödpedagog till Klippan! Arbetsuppgifter Ditt uppdrag kommer att fördelas mellan direktarbete med de boende och administrativa. Som stödpedagog ska du dessutom: Stödja och vägleda det egna och andra arbetslag i arbetet med brukarna. I samspel med brukare och kollegor identifiera behov och möjligheter till utveckling. Arbeta enligt lösningsinriktad pedagogik. Ansvara för att utveckla och implementera metoder i arbetet. Stödja kollegor och arbetslag i svåra samtal ARBETSUPPGIFTER Som handledare arbetar du med att coacha och stötta ungdomar på en av skolans yrkesintroduktionprogram. Du är mentor för eleverna på programmet. Det innebär att ha kontakt med vårdnadshavare, externa och interna instanser, hålla i utvecklingssamtal

populær: