Home

Energiforbrug pr indbygger i australien

Australien - Nyheder - Info - engelund

Udslip af kuldioxid per indbygger. Kontakt Adresse: Tordenskjoldsgade 25 st.th,1055 København K E-post: fnforbundet@fnforbundet.d Australien er verdens 13. største økonomi, og målt på BNP pr. indbygger ligger Australien på en niendeplads (IMF). Australien er verdens andetbedste land at bo i og rangerer højt i internationale målinger vedrørende livskvalitet, sundhed, uddannelse, frihed og politiske rettigheder Til gengæld er amerikanerne stadig langt foran, når det gælder udledningen pr. indbygger - hele 17,3 tons CO2. Jo, men når nu det understreges at det er per indbygger, så var det måske mere relevant at fremhæve Australien hvis indbyggere er de værste i den statistik Om Energi- og CO 2-regnskabet. Energi- og CO 2-regnskabet viser en oversigt over CO 2-udledning i Danmark, fordelt på landets kommuner.Kommuner i hele landet har i flere år indsamlet data om CO 2-udledning og opsat CO 2-regnskab, der viser, hvor meget CO 2, kommunen udleder fra produktion, trafik, private husholdninger o.s.v

Færdiglavede tabeller (Main tables) Tabellen åbner i nyt vindue med tre faneblade - hhv. table, graph map. Du får mulighed for at se tabel, graf eller kort på skærmen samt gemme, bogmærke eller videresende link Liste over verdens landes BNP pr. indbygger, angivet i US dollar, og beregnet efter enkelte landes købekraftsparitet (eng:purchasing power parity ; PPP).Kun selvstændige lande er nummereret, men ikke-selvstændige territorier er taget med som sammenligningsgrundlag Statistik om BNP pr. indbygger i verdens lande med fakta, statistik, søjlediagram og kort

Hvad med os danskere, tænker du måske? Ja, i 2013 udledte vi nogenlunde det samme som kineserne gjorde - 7,1 ton pr indbygger - og som hel nation lukkede vi 25 mio. ton CO2 ud i atmosfæren. Det rækker til en placering som nr. 35 i 2013. Her er de så, verdens største CO2-syndere. I det interaktive kort, kan du selv følge CO2-udslippet. Australien tilhører den højtudviklede, industrialiserede del af verden, men ligger isoleret i forhold til denne. Der er 15.000 km til Europa, 12.000 km til USA og 7000 km til Tokyo. Australien har enorme ubeboede områder og store dele er kun ringe udforsket. Indtil europæernes ankomst i midten af 1700-t. havde aboriginerne levet relativt isoleret og uforandret i årtusinde Vores energiforbrug. Indhold. CO 2 udledning pr indbygger; Dit personlige CO 2 udslip Udviklingen i udledning af CO2 1990-2008 for USA, Danmark, Kina og globalt gennemsnit. Oversigt over udledning af C02 (Foto Wikimedia) Dit personlige CO 2 udsli Australien, Commonwealth of Australia, forbundsstat i Oceanien; landet består af det australske kontinent med Tasmanien og andre omliggende øer. De såkaldte eksterne territorier omfatter Cocosøerne, Christmas Island og det ubeboede naturreservat Ashmore and Cartier Islands, alle beliggende i Det Indiske Ocean; endvidere Norfolk og Lord Howe øst for fastlandet og de isoleret beliggende. Af den grund er Australien meget sårbar overfor ændringer i Kinas økonomiske aktivitet. Befolkningstilvækst Ifølge Australian Bureau of Statistics voksede Australiens befolkning med 1,4 % i 2015. Victoria havde den største stigning på 1,7 % mens den laveste vækstrate var i Tasmanien på.

Energiforbrug pr. indbygger - GeoTem

Kineserne regner med et energiforbrug pr. indbygger i 2050 på 37.000 kWh. I 2050 vil den [b]indiske middelkasse[/b] være 50 % større end den kinesiske ifølge OECD. Man må formode, at deres energiforbrug vil være mindst ligeså stort som det kinesiske DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD - EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 Det private forbrug pr. indbygger i Danmark er det 14. højeste blandt 34 OECD-lande i 2011. Danmark ligger lavere end gennemsnittet i OECD og i Euro-land. Går man tilbage til 1970, lå det private forbrug i Danmark nr

Danmark er stadig selvforsynende med olie fra Nordsøen, men på et tidspunkt vil olien formentlig slippe op. Globalt er olien stadig en vigtig energikilde, men også her vil olien inden for dette århundrede udtømmes Figur 7: Energi forbrug pr indbygger 2013 - verden Hvilken sammenhæng (korrelation) er der mellem økonomisk velstand (BNP pr indb.) figur 6 og energiforbrug pr indb. figur 7? Hvordan kan denne sammenhæng illustreres i et diagram Stigende Co2-udledning. Verdens CO2-udledning har været for høj i løbet af de seneste mange år, og dette gør sig ligeledes gældende i Norden.På trods af at miljøvenlighed er i højsædet, så udleder vi stadig for meget CO2 pr. indbygger i Skandinavien

Energiforbrug pr. indbygger - Nunam

Facts om Australien. Australien dækker et areal på 7.686.848 km 2; I Australien bor der ca. 18,6 mill. mennesker hvoraf ca. 25% er nyaustralier. Kun ca. 1% af befolkningen er Aboriginals, Australiens oprindelige befolkning Energiforbrug: energi ialt: 2.404 koe i 2001 (samlet energiforbrug omregnet til kilo olie equivalenter), - deraf udgør elektricitet 3.996 kwh pr. indbygger i 2001. Traditionelle enerkilder, herunder brænde og anden afbrænding af biomasse, m.m. udgør ca. 43,4% af det samlede energiforbrug Japans energiforbrug pr. indbygger er ca. 10% over det gennemsnitlige forbrug i EU. I modsætning til forbruget i industrien, som har været faldende over de sidste fem år og er meget energieffektivt, så står Japans forbrugere for det høje energiforbrug. Det er særligt energiineffektive bygninger og boliger, der har skylden Mest dramatisk har den i de seneste årtier været i Asien, men også i Nordamerika og Australien er udslippene stigende. Kilde: Stefan Anderberg, Geografisk Institut. Udslip af CO2 per indbygger i år 2005 i lande med højt per indbygger udslip. Danmark lå i 2005 på en 24'ende plads, med et udslip på 9,5 ton CO2 per indbygger tivt højt energiforbrug pr. indbygger i Danmark, men til gengæld får vi meget ud af den energi, vi bruger. Ho-vedparten af de øvrige industrialiserede lande ligger under den gennemsnitlige energiintensitet i verden. Danmark ligger blandt de ti mindst energiintensive af disse lande. 3 Energi og konkurrence FIGUR 3.

halvanden meter kyst pr. indbygger. Kystlinje Et andet kendetegn ved Danmarks geografi er de mange øer. I nævnte rækkefølge er Sjælland, Vendsyssel-Thy, Fyn, Lolland og Bornholm arealmæssigt de største øer. Jylland (inkl. Vendsyssel-Thy) udgør 69 pct. af landet -udledning pr. indbygger. Måles der på produktion, så kom Danmark i 2007 ind på en ottendeplads - fra bunden. I syv nationer - herunder Australien, USA og Canada - gav indbyggerne anledning til en større udledning. I opgørelsen her var Danmark på niveau med Holland. I den forbrugsbaserede opgørelse tages der, ud over udlednin

Befolkning - Australien - Google Site

  1. Australien = Danmark 178,4 gange Australiens befolkning er i 2006 kun 19.855.288I 2012 er den anslået til at være stegen til 23.117.357 Befolkningstætheden = 2.833km 2 pr. indbygger Landets regeringsformer er føderalt parlamentarisk demokrati og konstitutionelt monarki
  2. Figur 6: co2-udledning-pr-indbygger. Bemærk udvikling i h.h.v. USA og Danmarks CO2 udledninger. Forskellen kan bl.a. forklares med den danske Klima- og energipolitik som ikke findes tilsvarende i USA. Bemærk at Danmark har reduceret CO2 udslip pr indbygger fra ca. 13-14 t. i 1996 til 6.6 t i 2014
  3. I 2005 var CO2­udledningen i Danmark pr. indbygger ca.10 ton, hvor den i Zambia var 0,2 ton pr. Australien og andre regioner må landbruget droppes energiforbrug omfatter energiforbrug til opvarmning af bygningen og til drift af de faste byg­.
  4. Context sentences for pr. indbygger in English. Danish Ukrainernes energiforbrug pr. indbygger er verdens største. more_vert. open_in_new Link to source; Danish Det gennemsnitlige vandforbrug i en husholdning varierer mellem 120 l i Belgien og 213 l i Italien pr. indbygger og pr. dag

Nøgletal om energiforbrug og -forsyning Energistyrelse

  1. New Zealand ligger i den sydvestlige del af Stillehavet, SØ for Australien. Landet omfatter to store øer, Nordøen og Sydøen, samt flere småøer. Landskabet er bjergrigt og består på Nordøen af lave højderygge og græssletter. På Sydøen ligger bjergkæden Southern Alps. Der findes mange vulkaner, varme kilder, gejsere og svovlsøer
  2. Under Energihandleplan I (1998-2006) blev nuværende Energistyringssystem oprettet i 1. version. Her registreres alt energi- og vandforbrug for de kommunale ejendomme. Energiansvarlige på ejendommene indberetter energiforbrug pr. måned og disse tal er basis for energistyringen. Det er siden hen blevet muligt at hente målerdata automatisk
  3. Regnet pr. indbygger er CO 2-udledningen faldet knap 14 %. CO 2 Energiforbrug til fly, tog og skibe er beregnet ud fra landstal og fordelt efter indbyggertal. Energiforbruget til flyrejser svarer til 1/3 af forbruget af benzin og diesel tilsammen
  4. Så meget strøm bruger en familie i gennemsnit. En typisk dansker bruger ifølge Dansk Energi i gennemsnit 1.600 kWh pr. år, mens en gennemsnitsfamilie på to voksne og to børn i et 150 m2 stort hus bruger 4.450 kWh om året
  5. Det globale energiforbrug; Dit CO2 fodaftryk Energiforbruget fra fossile brændstoffer stiger fortsat. Forbruget af fossile brændsler er mere end fordoblet de sidste 40 år og Verdens behov for energi stiger fortsat i takt med, at vi bliver flere mennesker og levestandarden i store dele af verden øges
  6. Du kan zoome ind og ud på kortet enten ved at bruge det lille navigationsområde nederst til venstre for kortet (eneste mulighed på smartphones og tablets) eller ved at brugen musens scroll-hjul på selve kortet

Det gennemsnitlige kødforbrug per indbygger. Posted af John Yde, 29. april, 2016 - 13:42 . Grafikken herover fra OECD viser det gennemsnitlige kødforbrug per indbygger i kg per år i 2014. Australiere og amerikanere spiser næsten 50% mere end den gennemsnitlige EU borger Energiforbrug 2006 mio. tons olieækvivalenter Energiforbrug pr. indbygger kg olieækvivalenter 1990 Energiforbrug pr. indbygger kg olieækvivalenter 2006 Brasilien 207 224 936 1184 Island 25 43 429 498 New Zealand 13 18 3991 4192 USA 1654 2321 7717 7768 Se i tabellen og sæt kryds ved rigtigt eller forkert Det globale energiforbrug er stigende, udviklingen ses på diagram 3.2.3. I det seneste årti er den største vækst i energiforbruget sket i Kina og Indien. Nordamerika, Saudi Arabien og Norge bruger mere energi pr. indbygger end Kina og Indien. Kina vil i fremtiden satse mere på alternative energikilder (BNI) pr. indbygger. Flere måder at måle velstand på Til at belyse den relative velstandsplacering anbefaler OECDs manualer, at man anvender Bruttonatio-nalindkomsten (BNI) pr. indbygger, målt i løbende priser og korrigeret for den løbende udvikling i købe-kraft (PPP)

Ton pr. indbygger i kommunen Ton pr. indbygger i Danmark *) Energiforbrug 494.000 8,4 9,1 Landbrug 395.000 6,7 1,8 Industrielle processer ‐‐0,5 Affald og spildevand ‐‐0,2 Arealanvendelse ‐‐0,3 I alt 889.000 15,1 12 *) Data er fra Energistatistik 2009, men kun data for energiforbrug er fra 2009 Australien planlægger CO2-skat (14-02-2011) Australien er målt pr. indbygger blandt verdens største udledere af CO2 - ikke mindst fordi 80 procent af energiproduktionen i landet kommer fra [...] Energiforbruget vil stige 40 procent på 20 år (11-02-2011) Verdens energiforbrug vil fortsætte med at stige de kommende årtier For eksempel vil det meste af Great Barrier Reef i Australien være dødt. De rige lande har råd til et højt energiforbrug pr. indbygger, mens udviklingslande som fx Kenya kun har råd til.

Du kan sammenligne de lande, der er sat kryds ved : Sammenlign alle data : Sammenlign alene Antal læger pr. 100.000 indbygger Ton pr. indbygger i kommunen Ton pr. indbygger i Danmark *) Energiforbrug 349.000 6,0 8,3 Landbrug 402.000 6,9 1,8 Industrielle processer - - 0,3 Affald og spildevand - - 0,2 Arealanvendelse - - -0,2 I alt 751.000 12,9 10,4 *) Data for energiforbrug er fra Energistatistik 2011. Øvrige data er fra DMUs drivhusgasopgørelse fra 2009 -1.6 Undersøgelse for om det er rigtigt at det årlige energiforbrug pr. m3 i Sydamerikakuplen er mindre end det årlige energiforbrug til varme pr. m3 i en parcelhus 1050000 : 33000 = 31,8 kWh bruger Randers regnskov årligt pr. m3 . 150 * 85 : 360 = 35,4 kWh bruger et parcelhuset årligt pr. m3 Dvs at Randers Regnskovs påstand om at bruge.

klima. CO2—udledning pr. indbygger 2011. Ærø energiforbrug pr. indbygger 2011 Energiforbrug pr-. indbygger. Fredericia Billund Tønder Aabenraa Nordfyns Assens Kerteminde Sønderborg Faaborg. Energiforbrug pr. indb. (kWh/år) 30.265 27.918 27.468 28.124 28.305 Det samlede energiforbrug i Skanderborg havde et dyk under giforbruget regnet pr. indbygger har været ret stabilt med et dyk fra 2007 til 2009 og derefter en svag stigning, som i 2015 endnu ikke har nået niveauet i 2007. Oversættelse for 'pr. indbygger' i den gratis dansk-engelsk ordbog og mange andre engelske oversættelser. bab.la arrow_drop_down bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar Toggle navigatio Mens vandkraften er CO2-neutral, sker der en emission af drivhusgasser ved forbrug af de fossile brændsler. I 2016 var den samlede emission af drivhusgasser fra energiforbrug på 525 Gg CO2-ækvivalenter. Det er et fald på 16 pct. i forhold til 1990, og svarer til en emission pr. indbygger på 9,4 ton CO2-ækvivalenter. Sidste ny

Energiforbrug pr. indbygger (tons olieækv.) Elforbrug pr. indbygger (kWh) CO 2-udslip pr. indbygger (tons) Tanzania Egypten Vietnam Kina Brasilien USA Danmark Lav et søjlediagram for hvert af områderne og skriv en kommentar til tallene. 9788723503817_indhold.indd 44 23/04/14 12.22 energiForbrug side 6 | Fakta energi Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland i ntensitet: g iga joule pr. indbygger Figuren viser intensiteten (giga joule pr. indbygger) af energiforbrug i hver af regionerne i 2009. Datakilde: Danmarks statistik energifOrBrUg i regiOner - pr. indBygger 159,3 144,7 140,9 138,9 110,2 143,3 0 50. Verdens energiforbrug. Det gennemsnitlige energiforbrug pr. indbygger i den rige del af verden er 10-15 gange højere end i de fattigste lande. En populær sammenligning er, at det vestafrikanske land Burkina Faso samlet slipper mindre CO2 (kuldioxid) ud, end der kommer fra FN-bygningen i New York I 1995 lagde danskerne 521 kg. affald pr. indbygger i hjemmenes skraldespande eller på genbrugsstationerne. Siden da er affaldsproduktionen steget med 45,5 pct. til 758 kg. pr. dansker i 2014. Og der er langt ned til gennemsnittet for de europæiske lande, der samme år lå på 474 kg. pr. indbygger Chiles energiforbrug pr. indbygger er steget fra 1990 til New Zealands energiforbrug pr. indbygger er mere end fordoblet fra 1990 til /23 G4. 22 Opgave 20 / 20 Sæt kryds ved rigtigt eller forkert. Rigtigt Forkert Stort energiforbrug pr. indbygger er tegn på høj levestandard. Kollektiv trafik er mere energikrævende end privatbilisme målt i.

*Græsgange: Her ligger Danmark lavt med 0,09 hektar pr. indbygger. Højt i statistikken ligger lande som Argentina, Uruguay, Brasilien, Australien og New Zealand. *Skove: Danmark ligger højt med et forbrug på 1,11 hektar pr. indbygger, kun overgået af Finland, Sverige, USA og Canada Rigtigt Forkert Brasiliens energiforbrug pr. indbygger er faldet fra 1990 til I 2006 brugte Island dobbelt så meget energi pr. indbygger som USA. Energiforbruget pr. indbygger i USA var i 1990 over 10 gange så stort som energiforbruget pr. indbygger i Paraguay. 21/23 G3. 22 Opgave 20 / 20 Sæt kryds ved rigtigt eller forkert. Rigtigt Forkert Allerød har et højt energiforbrug pr. indbygger. En del af forklaringen herpå er forskellen i energiforbrug pr. indbygger fra transport. En lavere befolkningstæthed, større afstande og relativt flere biler pr. indbygger i Grib-skov og Allerød kan være en medvirkende forklaring på et relativt højt i energiforbrug pr. indbygger fra trans. Andre store kornproducerende lande som USA, Kasakhstan, Australien og Argentina ligger også højt på listen med hensyn til produktion af korn pr. indbygger, men i kraft af deres størrelse ligger de langt nede på listen med hensyn til produktion i forhold til landbrugsarealet

CO2-udslip per indbygger - Globali

pr. indbygger i Aalborg Kommune, eksklusiv Aalborg Portland og transport, reduceret fra 3,9 ton til 3,5 ton. De primære virkemidler til at opnå dette CO 2-reduktionsmål er: øget energispareindsats, øget effektivisering af energianlæg, øget anvendelse af vedvarende energi i form af vindenergi, træ og halm sam Australien er hjem for ikke færre end 132 millioner får. I gennemsnit er der otte får for hver australier. Men får er nu ikke en sjældenhed på de kanter, for i New Zealand er der hele 17 får pr. indbygger. Rate this item:1.002.003.004.005.00Submit Rating Rating: 3.3/5. Bedømt ud fra 3 stemmer USA har verdens næsthøjeste energiforbrug kun overgået af Kina. Det er værd at bemærke, at USA ligger nummer 11 på listen over lande, der udleder mest CO2 pr. indbygger om året, mens Kina er nummer 42 (i 2014). Det skyldes, at USA's energiforbrug i høj grad stammer fra fossile brændstoffer. U.S. Energy Information Administration, 201

Når der ses på niveauet for det private forbrug pr. indbygger (købekraftskorrigeret) ligger Danmark på en 17. plads (med 97.061 kr. pr. indbygger i 2002) blandt OECD-lande. Dermed ligger Danmark under niveauet for EU-25, jf. figur 1 og bilag 1. Niveauet er således lavere end i lande som Danmark normalt ligger over i velstandsmålinger Alene i 2013 faldt det danske energiforbrug med 2,4 procent og her nåede man det laveste niveau siden begyndelsen af 1980'erne. Faldet skyldes mildt vintervejr og blæst. En af årsagerne til, at det danske energiforbrug har været så lavt i 2014 kan blandt andet forklares med, at det har været lunere i de kolde måneder

Australien - Wikipedia, den frie encyklopæd

Figur 5: Energiforbrug i nogle lande i kg olieækvivalenter (dvs alle former omregnet til olie) Kilde: Danmarks Statistik. Energiforbrug afhænger af livsform og produktionsmetoder. Den materialistiske livsform i f.eks. USA er medvirkende til et højt energiforbrug pr indbygger. Mange familier har to eller flere biler. Og det er ofte store biler Ton pr. indbygger i kommunen Ton pr. indbygger i Danmark *) Energiforbrug 411.000 7,2 9,1 Landbrug 226.000 3,9 1,8 Industrielle processer ‐‐0,5 Affald og spildevand ‐‐0,2 Arealanvendelse ‐‐0,3 I alt 637.000 11,1 12 *) Data er fra Energistatistik 2009, men kun data for energiforbrug er fra 2009 Bruttonationalproduktet (BNP) målt pr. indbygger i PPS gør det muligt, at sammenligne indkomstniveauet i de enkelte EU-medlemslande. PPS (purchasing power standard) er en såkaldt kunstig valuta, der tager højde for de prisforskelle, der ikke afspejles i valutakurserne

Kineserne udleder nu lige så meget CO2 pr

pr. indbygger siden Kyotoaftalen fra 1997. Af figur 5 ses, at Danmark i 2007 havde den syvendestørste CO 2-udledning pr. indbygger blandt de lande, der indgår i undersøgelsen. Lande som USA, Australien og Canada har betydelig større CO 2-udledning pr. indbygger. I tabel 1 fremgår det, at Danmark har forbedre Reviderede tal fra Danmarks Statistik viser, at vi er rigere end hidtil troet. Det betyder også, at vi nu overhaler vores nordiske naboer. Den økonomiske vækst i Danmark har været vældig.

Energi- og CO₂-regnskabet Energistyrelse

Tallene på denne og de underliggende sider er hentet fra Verdensbankens database og er fra 2013. Ved at klikke på Link til kilde i skemaet, kan man se Verdensbankens data for tidligere år a. Hvilke ressourceproblemer er der forbundet med landenes energiforbrug? b. Hvilke miljøproblemer er der forbundet med landenes energiforbrug? c. Nævn nogle årsager til USA's energiforbrug pr. indbygger er så stort: d. Sveriges energiforbrug er markant større end de danske selvom de to lande på mange måder minder om hinanden, hvorfor? e Denne stigning er blevet delt ud mellem landene i EU, og den ene halvdel af disse 11,5 % er blevet lige fordelt mellem de 27 lande, mens den anden halvdel er blevet fordelt i forhold til medlemslandenes BNP pr. indbygger, korrigeret for landenes hidtidige indsats for at fremme vedvarende energi Væksten i bruttonationalproduktet (BNP) er et mål for aktivitetsniveauet i økonomien. Her kan du stille et skriftligt spørgsmål til EU-Oplysningen . For mange borgere er det svært at gennemskue, hvad der foregår i EU

Oversættelse for 'energiforbrug' i den gratis dansk-engelsk ordbog og mange andre engelske oversættelser. Danish Ukrainernes energiforbrug pr. indbygger er verdens største. more_vert. defineret som energiforbrug pr. enhed af BNP Kilde: Kalorieindtaget pr. person (1990-98). Der er tale om et landsgennemsnit. Den ulige fordeling af indkomster kan give store forskelle i indtag mellem de rigeste og de fattigste, og yderpunkterne kan derfor ligge langt fra dette gennemsnit Væksten i BNP pr. indbygger i Danmark har ikke været blandt de højeste siden finanskrisen, se figur 2. Danmark har imidlertid haft succes med at skabe stigende velstand og indkomst siden den økonomiske krise og er derfor fortsat et af verdens rigeste lande. Det er der flere forklaringer på At rejse til Australien har ikke altid stået på vores to-do-liste, men i løbet af 2009 blev vi inspireret og siden tog planerne fart. I de følgende år har vi været til adskillige rejseforedrag om rejser i Australien, læst på nettet og i bøger og ikke mindst haft tæt kontakt til Jane i Adelaide, som vi også skal besøge Når vi dyrker fysisk aktivitet stiger vores energiforbrug. Derfor har vi også brug for mere energi for at udligne dette og skabe energibalance, hvilket forklarer hvorfor en aktiv person dagligt må indtage en større mængde MJ pr. dag Ifølge Verdensbanken er Grønland det land i verden, hvor hver indbygger har mest plads at brede sig på. Med et indbyggertal på 55.847 (1. januar 2016) og de førnævnte 2.180.000 km2 areal har hver indbygger godt 39 km2 at brede sig på. Det svarer til en befolkningstæthed på 0,025 indbygger pr. km2

populær: