Home

Farmakonom sygehusapotek

Farmakonomforeningen - Farmakonomforeninge

  1. Christina Durinck er formand for Farmakonomforeningen. Hun tiltrådte i forbindelse med landsmødet i november 2014, hvor hun blev valgt for en 2-årig periode
  2. Farmakonomen udgives af Farmakonomforeningen og sendes til alle medlemmer på privatadressen. Ikke-medlemmer - f.eks. apoteker, farmaceuter, politikere og presse - kan tegne et abonnement
  3. Som farmakonom bliver du lægemiddelkyndig og er med til at sikre høj patient- og medicinsikkerhed hos medicinbrugere. Du får også kendskab til farmakonomers professionsmæssige samfundsrolle i forbindelse med at sikre og informere om optimal lægemiddelanvendelse
  4. Farmaceutuddannelsen. Farmaceutuddannelsen varetages i Danmark to steder: På School of Pharmaceutical Sciences ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet og på Syddansk Universitet i et samarbejde mellem Det Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
  5. Læs om adgangskrav og optagelse på farmakonomuddannelsen og se optagelsesforløbet. Du skal selv finde en uddannelsesplads på et apotek. Skoleophold foregår på Farmakonomskolen (Pharmakon) og er gratis
  6. D u vælger selv hvilken af de 17 neonatalafdelinger i Danmark og Grønland, du vil donere til - send en mail til ambassadøren, og så sender vi både opskrift som PDF (på mail, vi printer ikke!) samt den adresse, som du skal sende dine sprutter til
  7. Farmakonomforeningen - Farmakonome

Farmakonom UddannelsesGuide

populær: