Home

Landboreformerne 1788

Stavnsbåndet - Wikipedia, den frie encyklopæd

  1. Stavnsbåndet blev i 1733 indført i Danmark under Christian 6. enevældige regering efter ønske fra godsejere og militær. Det bandt mænd mellem 6 og 36 år til at blive boende på det gods eller herregård, hvor de var født
  2. Landskabet var dengang præget af store områder med den naturtype, som kaldes ´overdrev´, som var opstået ved, at den oprindelige skov på et tidspunkt siden oldtiden var blevet ryddet og erstattet af græsklædt, men ellers uopdyrket jord, der i nogen grad kunne anvendes som græsningsarealer omkring de små, koncentrerede landsbyer
  3. Hvornår fandt industrialiseringen sted i Danmark? I Danmark taler man rundt regnet om perioden fra cirka 1850-1920 som industrialiseringen. Udviklingen begyndte i det små fra midten af 1800-tallet, men tog først for alvor fart fra slutningen af århundredet
  4. Fodby sogns udvikling. Kirken fra slutningen af år 1100. I 1259 stod et slag ved Næstved mellem bønderne og Jarmer. Sandsynligvis ved Saltø å Margrethehøj
  5. Temaer. I dette tema er der samlet et udvalg af det materiale på danmarkshistorien.dk, der handler om borgernes rettigheder i Danmark. Tilsammen giver materialet et indtryk af, at det at have rettigheder har udviklet sig fra at være et særligt privilegie til at gælde for alle mennesker i dag

Artikler. I årene fra 1660-1849 var styreformen i Danmark enevælde, hvor al magt og myndighed formelt lå hos den absolutistiske monark. Med indførslen af enevælde blev Danmark et arvekongedømme, det eneste lovfæstede i Europa Det er vigtigt for nyankomne at lære om Danmark - især dets institutioner, dens politiske system - så de kan deltage fuldt ud i dets liv, som borgere

Historisk Samfund . for Nordvestsjælland : Hjem ¦ Register : Nedenstående artikler må downloades og citeres med angivelse af forfatter, titel, udgiver og årgang På et ukendt tidspunkt blev dette skilt sat op over døren på Prins Carls Skole. Indtil 1970´erne, hvor Rasmus Svendsens Skole i Faxe, som på det tidspunkt nærmest var en ruin, blev restaureret, var det den almindelige opfattelse, at Prins Carls Skole netop var ´Danmarks ældste Landsbyskole´, som det også fremgår af skiltet Abild (Tønder, Højer og Lø Herred, Tønder Amt) Andersen, Hans: Abild sognehistorie. Hans Andersen, 1967. 104 bl. Holt, Hans: Sølsted. En landsbys særpræg.

Dagliglivet i landsbyen - Thorsho

Thorsho

populær: