Home

Hvad er blikfang i en artikel

Blikfang, rubrik, underrubrik/manchet kommer før selve teksten (brødtek-sten). Disse 3 elementer skal på få sekunder give læseren en klar opfattelse af, hvad der artiklens fokus og budskab. Blikfang: Det første læseren ser er altid billedet. Billedet bør anbringes over rubrikke Artikel-analyse. Vi vil her fokusere på hvordan du laver den perfekte artikel-analyse. Hvad er en artikel? En artikel skrives af journalister, og udgives af aviser, nyhedssider, firmaer m.m. En artikel omhandler et specifik emne, hvoraf den beskriver sandheden, oftest via et objektiv perspektiv Hvor er der blikfang i artiklen? (Hvordan fanger artiklen dit øje?) Ofte en enkelt linje som er placeret lige under rubrikken. Hvad er ens / hvad er forskelligt En artikel skrives af journalister, og handler om et bestemt emne. Den beskriver sandheden, og er altid non-fiktion. Man vil dog kunne se visse holdningsmarkører, argumentationskneb, over-/underdrivelser o.a. der viser avisens holdning

Lær, hvad et blikfang er, og find selv blikfang i blade og aviser og på en bogs forside. Cliouniverset. Log ind. Den fortabte ting er en billedbog Modellens dele er: blikfang, overskrift, underrubrik eller manchet, begyndelse, problemformuleringsafsnit, problembearbejdningsafsnit 1. 2 og 3, ét-abstraktionstrin-op-afsnit, evaluerings- og perspektiveringsafsnit, krølle på halen. I parenteserne gives eksempler på hvad enkeltdelene kunne være i en artikel om tilsætningsstoffer. Blikfang.

- I en afsenderrettet reklame fokuseres der på produktets egenskaber. Hvordan skal det anvendes? Er den økologisk produceret? Hvad er prisen? Osv. Her kan fx nævnes: Vanish Oxi action (Der beskrives hvordan produktet bruges.) - I modtagerrettede reklamer fokuseres der i højere grad på brugerens behov Mellemrubrik er betegnelsen for deloverskrifter i løbet af artiklen, der skal bryde teksten op, og dermed få artiklen til at virke mere oversk Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst

 1. Det gyldne snit er det centrale område i et billedet. Det skaber harmoni i billedets komposition, så billedet ikke fremstår rodet i sin opbygning. Derudover skaber det, for en reklames vedkommende, blikfang og er med til at fange modtagerens opmærksomhed. Valentinas reklame har placeret modellens bryst i det gyldne snit
 2. Sådan er vi. Hos reklame- og designbureauet Blikfang¸ løser vi kommunikationsopgaver på kryds og tværs af medier. Kommunikation skal skabe opmærksomhed. En løftet pegefinger, et slag på glasset eller en rømmen kan til tider skabe den fornødne attention. Men kun ved specielle lejligheder, hvor god gammeldags takt og tone hersker
 3. Et pressefoto er et fotografi, som ofte knytter sig til en avisartikel. Det kan dog sagtens stå alene uden artikel eller som en del af en fotoserie. Et pressefoto publiceres, dvs. bringes i en avis, et blad, en hjemmeside eller andet så andre kan se det. Et pressefoto bruges fx til
 4. Skulle der opstå strid om indholdet i en journalistisk artikel, kan brugen af byline få betydning for et evt. straf- eller erstatningsansvar i henhold til Medieansvarsloven. Der er tre aktører i sådanne stridigheder: Den citerede kilde er medansvarlig for sine udtalelser, hvis han i øvrigt er korrekt citeret. I praksis er kilden dog som.

Faktaboksen er indrammet og placeres ved siden af artiklen. Billedtekst: Skriv lidt om hvad billedet forestiller. Husk fotografens navn En nyhedsartikel er bygget op ligesom en isvaffel: Syltetøjet er overskriften - husk at det hedder en rubrik. Flødeskummet er under-rubrikken. Her får man lidt mere at vide om indholdet. Vaflen er. Mellemrubrikkerne er en under-overskrift, som fortæller eller giver en prøvesmag på, hvad dine læsere kan læse i det pågældende afsnit. Samtidig er mellemrubrikkerne med til at synliggøre sammenhængen og logikken i din artikel (= 'den røde tråd')

Artikel-analyse - Sådan laver du en god og fyldig artikel-analys

Artikel - Ind i dans

 1. Emne/budskab Afsendere Primo Tours Emne/budskab: At få folk til at købe rejser Modtager: unge par ( uden børn) Lavet af: Louise Buur, Emma og Emilie. 7/10-15 I faste reklamer er der ofte brugt billeder og tekst. Billedet kan være et billede af et produkt, et billede der give
 2. Det grundlæggende for en analyserende artikel er, at det er en skriftlig formidling af en tekstanalyse: Man skal formidle sin tekstanalyse på skrift. Strukturen i en analyserende artikel Indledning Analyse og fortolkning - start eventuelt med fremstillingsformen - analyse og fortolkning frem imod pointe 1 - analyse og fortolkning frem imod.
 3. Er der andre linjer i billedet, herunder linjer der peger på noget specifikt? Er billedet præget af nogle primære linjer Mange lodrette, vandrette eller usymmetriske linjer? Din mening Til slut i billedanalysen, skal du komme med en kort opsummering, samt komme med din helt egen holdning om billedet - Hvad synes du? Billedanalyse - Mode

blikfang substantiv, intetkøn (opslaget er forkortet - læs hele artiklen på ordnet.dk)-et, -, -ene [-ˌfɑŋˀ] sidste led fang 'hvad der kan opfange, gribe' 1 iøjnefaldende genstand, person el.lign. der har til formål at fange folks interesse 1.a det at vække opmærksomhed ved at være iøjnefaldend Idéen er at læseren skal vide hvad teksten handler om alene ud fra indholdet af overskrift og manchet. Man ser ofte at ordene underrubrik og manchet bruges synonymt, men en artikel kan godt have begge dele. I så fald er underoverskriften kortere end manchetten Man skal altså have pointerne først. Hvor skete det, hvad skete, hvem var indblandet, hvorfor skete det osv.. Når man skriver en nyhedsartikel, som er den mest brugte form for artikel, bruger man også nogle udvælgelseskriterier, som kaldes nyhedskriterierne. Disse kriterier styrer adgangen til avissiderne Hvad er formålet med populærvidenskabelig artikel? Formålet med artiklen er at præsentere et videnskabeligt emne for ikke-fagfolk, så de kan opnå en indsigt i det. Målet er altså ikke at uddanne dem til fagfolk, og derfor er artiklen ikke det samme som en lærebog. Til gengæld er det vigtigt, at artiklen vækker interesse

Artikel analyse - analysemodel

Kendetegnende for den gode analyserende artikel er det, at den viser blik for tekstens hvad, hvordan og hvorfor og formidler analysen, fortolkningen og vurderingen klart, vinklet og sammenhængende. Tænk på, at din artikel skal føre læseren frem til en samlet forståelse og perspektivering af teksten Gengivelsen er præget af stor viden, og man forsøger at holde sin egen mening på afstand. Enkelte artikler kan forkomme mere eller mindre subjektiv, alt afhængig af mediet f.eks. kan en artikel i et ugeblad, damemagasin m.fl. være farvet af forfatteren og modtager, dog sjældent med en helt åbenlys mening lagt i teksten af forfatteren Hvad er en LinkedIn artikel? Det er LinkedIns egen betegnelse for det som vi normalvis kalder for et blogindlæg, altså et længere tekstindlæg på typisk 300 ord eller mere. LinkedIn artikler er tidligere kendt under navnet LinkedIn Pulse Og endelig, hvis der er tale om en helside, kan man godt snige sig op på tre budskaber - MEN - hold altid punktet om overskuelighed for øje. Hierarki Det visuelle hierarki i en annonce kan have betydning for, hvad folk ser først eller lægger mest mærke til ved din annonce

Blikfang og fortabte ting - portals

Introducerende artikel om Storbyen - Byens lys af Poul Henningsen. Studienet har udarbejdet et eksempel på en introducerende artikel til et 12-tal. Opgaven guider dig hele tiden i, hvordan den er skrevet og bygget op. På den måde kan du helt konkret se, hvordan du kan skrive en god introducerende artikel frivillighed og tvang. Det er et komplekst billede, som stiller en masse spørgsmål uden at svare på dem, og i sidste ende er det op til beskueren at forestille sig, hvad der sker inde i Bonnies hoved. De fem dommere er også enige om, at det er et billede, vi ikke kommer til at se mage til foreløbig Hvad kendetegner en god artikel? Sproget skal være... Dagens program: HVAD HVOR HVORNÅR Journalisten skal være.... Jeg synes håndbold er kedeligt. vs. Jeg synes ikke håndbold er spændende, fordi det ikke interesserer mig Det er oftest en god huskeregel, at hvis du skal finde ud af, hvad, der er relevant at redegøre for i forbindelse med en efterfølgende undersøgelse/analyse, så kan man sammenligne det med at skulle bage en kage; Når du bager en kage, tager du kun de ingredienser fra på køkkenbordet, som du skal bruge til den bestemte kage Hvad træner du? I denne opgave træner du din evne til at skrive en rubrik, der vækker læserens interesse, så læseren får lyst til at læse videre. Hvad skal du gøre? 1. Se nærmere på følgende rubrikker og diskuter, hvilke der fænger, og hvilke der ikke gør og hvorfor. Ulven kommer! Analyserende oplæg; Mere debat - mindre pja

Hvad er en reklame? Analyseside

 1. At læse videnskabelige artikler er en helt anden proces end at læse en artikel om forskning i form af et blogindlæg eller i en avis. Ikke alene læser man de forskellige sektioner i en anden rækkefølge, end de bliver præsenteret, man er også nødt til at tage notater, til at genlæse adskillige gange og formentlig er man også nødt til at granske andre artikler for detaljer
 2. Skriv et svar til: Hvad er en manchet? Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind. Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger
 3. Din læser skal kunne skelne klart hvad i din artikel der er redegørelse, og hvad diskussion. I 2. halvdel skal du føre den nøjere diskussion af synspunkter i særteksten og netteksten. Til brug for din diskussion finder du 1-2 tekster på nettet der ser debatemnet anderledes, fra et andet perspektiv og har en anden holdning
 4. Hvad er en LinkedIn artikel så? Hvad er en LinkedIn artikel? Det er på mange måder noget helt andet end et indlæg. Hvor indlægget er forholdsvis kort og på maksimalt 1.300 tegn, og ofte handler om et tidsaktuelt emne, så er LinkedIn artiklen derimod mere et menings- og/eller ekspertindlæg

Men når du har zigzagget mellem afsnittene og er færdig, har du lagt artiklens brikker op i en rækkefølge - som kan se ud på flere måder. Længere nede i kapitlet her følger en guide både til de faser du kan opdele skrivearbejdet i, og til de afsnit du kan opdele selve artiklen i ('Sådan skriver du en argumenterende artikel') De amerikanske Quennsize senge er også blevet meget populære i Tyskland i dag. Læs denne artikel for at finde ud af, hvad en queen size seng er, og hvad den har i forhold til andre typer af seng som boxspring seng, den traditionelle dobbeltseng og king size seng

Artiklens opbygning - studienet

Jeg har lige et spørgsmål, jeg har fået til opgave at skrive en redegørelse. Jeg har 2 tekster, den ene er en 'artikel' om en holdning til dansk rap, hvor den næste tekst er en dansk rappers svar til tekst 1. Skal jeg skrive en samlet redegørelse over de 2 tekster eller en for hver? Venlig hilsen Josephin Det er fuldstændig ligegyldigt hvor godt din artikel er skrevet, hvis du ikke har en iøjefaldende titel. Titlen skal kort opsumere hvad artiklen handler om. Her gælder det om at være kreativ, så du fanger læserens opmærksomhed. Det er titlen der sælger, men pas på at den ikke bliver for lang Eksemplarfremstilling, herunder print eller kopiering af hele eller dele af læringsportalen, er kun tilladt, hvis institutionen har indgået en aftale med Copydan Tekst & Node, og skal ske inden for denne aftales begrænsninger Nyhedstrekanten er en skrivemodel. Hvis du skal skrive en artikel fx til en avis, kan du vælge mellem forskellige skrivemodeller. Nyhedstrekanten er en af dem. Du starter med at konkludere, hvad din artikel handler om - nyheden, du vil fortælle. Derefter skriver du de vigtigste oplysninger, der har ført dig frem til konklusionen Når en klassisk nyhedsartikel, en reportage eller new journalism skal analyseres, skal begreber, metoder og genreforståelser være med til at analysere frem, hvad teksten siger, hvordan den siger det, hvordan den er konstrueret, hvordan de enkelte dele af teksten spiller sammen, og hvorfor de enkelte dele af teksten er med

Nyhedaartikel, Hvad er det? Hvem, hvad, hvor, hvornår, hvorfor Nyhedstrekanten: Svare på spørgsmålene Nyhedsartiklen: Formidler svarene til læseren. Tidsmæssig. Generelt gælder det, at man i en artikel skriver det vigtigste først og det mindst vigtige til slut.Man skal altså have pointerne først. Hvor skete det, hvad skete, hvem var indblandet, hvorfor skete det osv..Når man skriver en nyhedsartikel, som er den mest brugte form for artikel, bruger man også nogle udvælgelseskriterier, som kaldes nyhedskriterierne.Nyhedskriterierne beskrives som. Om 365DESIGN. 365DESIGN formidler viden om tendenser og forbrug. Vi skriver om messer, produkter, nyheder, brands og navne samt sæsonernes trends og farver - kort sagt alt det, som branchens aktører efterspørger. 365DESIGN er en del af Nordeuropas største trend- og inspirationshus pej gruppen, som i mere end 40 år har været livsstilsbranchens foretrukne sparringspartner en rubrik er et andet navn for overskrift i en artikel. dsv. er en under rubrik, en under overskrift. men det beskriver rimlig godt hvad en rubrik er synes jeg.

For det er tydeligvis ikke så let at definere, hvad en art er. Hvad skal egentlig til, for at en gruppe individer - uanset hvilken slags livsform de udgør - kan samles under den samme artshat? I dag benytter vi en lang række artsbegreber; alle med deres individuelle fordele og ulemper, men ingen af dem passer på alle former for organismer JA, der er mange som mener at en SEO-artikel er en artikel sammensat af søgeord. Hos Artikelfidusen har vi et andet syn på SEO-artikler. Vores definition af en SEO-artikel er: En artikel som indeholder relevante søgeord og er skruet sammen på en genial måde. Brugeren læser ikke en hel masse søgeord, men en reel artikel, som er brugbar En anden vej er at søge ind i en af de virksomheder, der allerede har SAP og så søge internt over i de respektive afdelinger. Listen over virksomheder med SAP er jo på lidt over 43.000, så mon ikke det er en farbar vej. Hvad hvis jeg vil vide mere allerede nu? www.sap.com er et godt sted at starte Endelig skal der være (5) en perspektivering. I den litterære artikel formidler du din forståelse af en tekst; du påstår noget om, hvad tekstens intention er, og gør dine påstande sandsynlige ved at begrunde dem med analytiske iagttagelser og citater fra teksten 16 Hvad betyder de nye revisionsregler for virksomhederne Revision & Regnskabsvæsen nr. 8 2016 Revision & Regnskabsvæsen nr. 8 2016 Hvad betyder de nye revisionsregler for virksomhederne 17 ved at have en udvidet PIE-definition. Med de nye regler er en del af kravene til revision af PIE'er overgået til forordningen, mens en rækk

Komposition Budskabet bag tegne

Trendday er en webshop der sælger tøj til damer 6 . Hvad hedder teksten lige under titlen i en artikel? Side 1 ud af 1 (9 indlæg Det vigtige at forstå med Mintzbergs fem p'er er, at der ikke er en tilgang, der er bedre end andre. De supplerer hinanden, og du bliver først for alvor stærk i det strategiske arbejde, hvis du har dette blik med. Hvad er formålet med en strategi Hvad er en introducerende artikel 1. Hvad er en introducerende artikel? SIDE·ID KRIV NOTE SIDENS INDHOLD At vække interesse Fokus på tekstens 'hvordan' I Introduktionskapitlet har du lært at det er kommunikationssituationen der definerer eksamensgenrerne på hf. Hvordan ser det ud for den introducerende artikel Derefter giver vi en kort introduktion til emnet. Hvorfor synes vi som værter, at det er værd at tale om. I praksis har disse introer ofte været en mini-version af den velkomsttale, vi senere holder til selve samtalesalonen. Praktiske informationer: Til sidst skriver vi altid lidt praktisk om, hvad det vil sige at deltage i en samtalesalon

Denne type artikel fremstiller typisk, hvad der er det særlige ved en person, hvad der karakteriserer personen, eller hvad personens holdning til et bestemt emne er. Den forsøger at gå særlig tæt på personens tanker, følelser og holdninger, og derfor vil den typisk være meget subjektiv i sit indhold. Den kan ligne reportagen, hvor man. Godt indhold er Olstrup.dk's hjerteblod, så for at gøre det lettere for dig at skrive en artikel til hjemmesiden, så gå frem efter disse tre huskeregler! 1. Find en spændende overskrift (hvad kan man som læser få eller undgå) 2. Hold det kort og præcist (brug max 100 ord/500 tegn) 3. Husk et godt billede

Sådan er vi - Blikfang Kommunikationsdesig

Brødteksten er typisk inddelt i afsnit, som hver har en mellemrubrik. En mellemrubrik er en slags under-overskrift, som fortæller eller giver en prøvesmag på, hvad man kan læse i netop dette afsnit. Mellemrubrikker gør det også nemmere for læseren at hoppe rundt i teksten og finde de afsnit, der interesserer ham eller hende mest. Byline Selvhjælpsbøgerne til forældre går ikke omvejen over hverken Kant eller Rousseau, de er praktiske og med masser af eksempler, og så bygger de også ofte på forfatterens egne erfaringer. Måske pakket ned i en slags lommebogsformat, der er lige til at have ved hånden, når det kniber. Men hvad er budskabet i denne type litteratur En artikel er bygget op af en rubrik, underrubrik, intro, brødtekst og en mellemrubrik. Vi vil her gennemgå dem alle sammen og forklare hvad de bruges til og hvad de skal indeholde, så du kan komme ordentligt i gang med din artikel. • Rubrik Overskriften skal være kort, præcis og interessant. Den skal være iøjnefaldende og fange læseren En artikel er en sagprosatekst, og kan analyseres efter denne model. Andre sagprosatekster såsom: interviews, kronikker (se også kronikanalyse), reportager, features osv. kan analyseres ud fra samme model, nemlig denne sagprosaanalyse. Husk på at det ikke er sikkert, alle punkterne i modellen er relevant for netop din artikelanalyse Du skal formidle din forståelse af teksten. Dvs., at du påstår noget om, hvad tekstens intention er, og herefter gør du dine påstande sandsynlige ved at begrunde dem med analytiske iagttagelser og citater fra teksten. Emnet for den litterære artikel er en eller flere litterære tekster, som du skal analysere, fortolke og perspektivere

I dette afsnit kan du læse en god argumenterende artikel om 'sproglig manipulation' - og en grundig gennemgang af stilen. På nedenstående link finder du et andet eksempel (til 12!). Temaet er Det moderne gennembrud, emnet for oplægget er Kvinders frigørelse som debatemne i Det moderne gennembrud og i dag. (bilag 5, s. 43f) I REACH og CLP defineres en virksomheds pligter i forhold til den rolle, som virksomheden har i leverandørkæden - fra den første produktion eller import af et kemisk stof til stoffet leveres til slutbrugeren, f.eks. som en del af en kemisk blanding eller som indholdsstof i en vare med fast form, en såkaldt artikel. Din virksomhed kan. Indhold er stadig kernen i en god hjemmeside. Jo mere information du kan give dine bruger omkring dit emne (på en overskuelig måde) jo bedre. Selv skriver jeg en ny artikel, hver gang en bruger stiller et spørgsmål der ikke allerede er besvaret. Herved vil andre kunne få glæde af svaret og jeg er sikker på artiklen rammer målgruppen Hvem eller hvad er årsag til problemet? Foretages der valg i artiklen? - af hvem, og hvorfor? Hvilken betydning har artiklen for forfatteren eller dem der læser artiklen? Hvad er budskabet? Kommer forfatteren ud med budskabet? Hvorfor (ikke)? 8. Egen vurdering. Hvad er din mening om udformningen af artiklen? Hvad er din mening om indholdet.

Pressefoto - Ind i dans

Det kan være en god idé, men du er nød til selv at teste det af om det virker for dig. Der er ikke noget facit på en god sidetitel og meta-beskrivelse. Svar; Caroline oktober 5th, 2016 . Hej Lars. Tak for en god artikel. Jeg har lige læst den og alle kommentarerne under artiklen Citater fra en kilde, som er citeret i en anden kilde (indirekte reference) Scenarie: Du har læst en artikel af John Hansen. I artiklen bruger John Hansen et citat fra bog, som du ikke har brugt. Du vil gerne bruge citatet i din opgave. Du kan ikke få fat i bogen og er derfor nødt til at lave en indirekte reference. Sådan gør du

8. Er der ophavsret på manualer? Hvad med guides? Det korte svar er JA! En manuel er et værk, som er skabt af firmaet/personen bag. Du må derfor ikke kopiere en manual, uanset om den er til dit Tv, til en computer eller til din bil. Du må heller ikke kopiere dele af en manual, uden samtykke fra forfatteren Det bliver super spændende at se deres reaktion på vores arbejde - det giver en følelse af det man laver ikke bare er en skole opgave, men faktisk noget som kan bruges i den virkelige verden. Hvad er en Mind Map? Et mind map er et diagram til at repræsentere opgaver, ord, begreber eller genstande knyttet til og arrangeret omkring et centralt begreb eller emne. Et mind map bruger en ikke-lineær grafisk layout, der giver brugeren mulighed for at opbygge en intuitiv ramme omkring et centralt begreb Hvad er en forløbsplan? Hvad er en forløbsplan? Når du lever med type 2 diabetes, kan du få lavet en samlet plan over den behandling, du aftaler med din læge eller sygeplejerske i lægehuset. Den indeholder blandt andet et overblik over den medicin, du får for type 2 diabetes, aftaler I har lavet, og de mål I sammen sætter for din.

Jeg oplever tit, at mine kunder og kursister har svært ved at se forskel på en artikel og en pressemeddelelse. Derfor vil jeg gerne skitsere forskellen her. Den vigtigste forskel er, hvad man vil opnå ved at fortælle historien. Journalister skriver en artikel ud fra, hvad der er relevant og vedkommende for læserne Hvad er en god barndom? Der er ikke et konkret svar på hvad den gode barndom er, da der er mange forskellige meninger om hvad den består af. Vi har derfor snakket med Johanne fra Hellerup som giver sit svar på hvad den gode barndom var for hende, og Kim som fortæller hans historie o Lad også være med at skrive længere sætninger, end du kan overskue. En hovedsætning, en bisætning og et punktum er en glimrende måde at bygge en tekst op på; og ind imellem (men ikke for tit) kan du så tage bisætningen først, bare for afvekslingens skyld. Pas på engagementet. Det skal være der - men det må ikke dominere alt andet En Tesaurus er en struktureret fortegnelse over standardiserede emneord. Den afspejler terminologien inden for en eller flere beslægtede fagdiscipliner og fungerer som et hjælpemiddel ved litteratursøgning. Der tales ofte om en træstruktur, da emneordene er ordnet i et hierarki

Men selv om det for nogle virksomheder kan virke som en stor mundfuld, at skulle efterleve det nye regelsæt, er opgaven ikke uoverkommelig, hvis den gribes metodisk og systematisk an. I denne artikel giver PersondataSupport sit bud på: hvad EU-Persondataforordningen egentlig handler om, og; hvad den kommer til at betyde for de danske. Hvad er en forløbsplan? Hvad er en forløbsplan? Når du lever med type 2-diabetes, kan du få lavet en samlet plan over den behandling, du aftaler med din læge eller sygeplejerske i lægehuset. Den indeholder blandt andet et overblik over den medicin, du får for type 2-diabetes, aftaler I har lavet, og de mål I sammen sætter for din. Hvad skal vi tro, når der altid er mindst to sider af sagen? En af grundene til, at det kan være så svært at overskue, hvad der er op og ned i den politiske debat er, at de fakta, vi præsenteres for, sjældent akkompagneres af en forklaring på, hvordan resultatet er fremkommet En artikel fra KRITISK DEBAT Velfærd og velfærdspolitik hvad er det? Skrevet af: Jan Helbak | Offentliggjort: 15. april 2016 Der gennemføres ikke mange politiske reformer af hverken det ene eller det andet politiske flertal

Byline - Wikipedia, den frie encyklopæd

Hvad du præcist vælger at dykke ned i i din analyse, afhænger af, hvad du vil vise om teksten, og hvad du mener, er tekstens budskab. Det er med andre ord en god idé at analysere ud fra en fortolkningshypotese. Eksempel på en fortolkningshypotes En anmeldelse af en bog er fx en slags litterær artikel, og her er formålet med artiklen at give en vurdering af bogens kvalitet. Den gives på baggrund af anmelderens analyse og fortolkning af bogen. Anmelderens tekstarbejde gør ham i stand til at formidle stof til læseren, der både er informativt og interessant Om den litterære artikel Den litterære artikel som opgavegenre handler om at analysere en eller flere fiktionstekster. Som i de andre opgavegenrer skal du forestille dig en læser der ikke kender materialet, men som er parat til at lade sig interessere Hvad er på menuen i børnehaver med økologisk mad? E-artikel fra DTU Fødevareinstituttet, nr. 2, 2018 ISSN: 1904-5581 Der en god chance for, at en stor del af maden i dit barns børnehave er økologisk. Mange af landets daginstitutioner har omlagt deres indkøb til økologi, og mange har Det Økologiske Spisemærke i ente

med AC. Generalist er du heller ikke, for du er jo uddannet specialiseret. AC‐hvad er det? De ovennævnte fire betegnelser: Generalist, fuldmægtig, AC‐medarbejder, AC‐fuldmægtig betyder i bund og grund bare alle akademiske medarbejdere. Som akademisk medarbejder i en kommune forventes det, at du har de færdigheder, som ma Såfremt politikerne virkelig var interesserede i at løse problemer med svagt uddannede, er der en mulighed der er helt åbenlys. Brug en uge eller en måned, på at sidde i en klasse på f.eks. VUC og lær nogle af de mennesker at kende. Hør hvad de siger, se hvad de gør, se hvad de kan, og hvad man fra politisk side IKKE ofrer af resourcer. Hos Pædagogen.dk er vores fokus på formidling af foredrag, kurser og workshops med et pædagogisk indhold. Du kan på Pædagogen.dk finde og booke Danmarks dygtigste oplægsholdere indenfor det pædagogiske område, hvad enten det er til et medarbejderarrangement i institutionen, et lederseminar eller en forældreaften

Måske er det et overraskende spørgsmål at starte en artikel om benchmark med, men da det er en typisk reaktion fra mange, når de konfronteres med resultaterne af en benchmark analyse, så giver spørgsmålet god mening Tjek, hvad din bolig er værd på bolighed.dk. På hjemmesiden bolighed.dk kan du tjekke, hvad din og de nærmeste boliger i nabolaget vurderes at være værd lige nu. Det er de tre banker Sydbank, Spar Nord og Arbejdernes Landsbank (AL Bank) samt Nykredit, der står bag bolighed.dk, hvor du nemt kan få en række oplysninger om din egen og to. Bygger den på en undren eller modsigelse? Giver den mulighed for redegørelse, analyse og vurdering? Åbner den for en konklusion? Er den sprogligt præcis? Er den på max. 10 linjer? Der kan være forskel på, hvilken standard de enkelte skoler har for, hvordan problemformuleringen skal præsenteres i opgaven. Spørg din lærer om der er. Blomsterne er dyb pink og sprede en vidunderlig duft. Hofterne er orange. Hvis busk skinnende rose er en reel blikfang i haven. Naturligvis skyldes dette den rige flor, men også fordi de grene og unge skud er dækket med mørkviolette-farvede hår. Klit-Rose Klit-Rose eller Duinroos kan variere i størrelse næsten hver haven. Det når en.

Artikel - opslagsvaerker

Måske er du en af dem, der vimser rundt og viser omverdenen en poleret facade, der ikke er nogen ægthed i, og hvor du værst af alt ikke er tro mod dig selv. Måske tror du selv, at du skam er tro mod dig selv, for nu har du haft facaden så længe, at den er blevet dig, og du er blevet den. Facaden er blevet din personlighed Et godt udgangspunkt på et bredere perspektiv kan blandt andet være Davic A. Kolbs model (Kolb, David (1984): Den erfaringsbaserede læreproces), for bedre at forstå hvad læring er og forstå den individuelle læringscyklus, hvis udgangspunkt er en sammenstilling af Piaget, Dewey & Lewin, som blev til Kolbs læringscirkel for den.

En body med amerikansk lukning har stort nok halshul til, at den kan trækkes ned over skuldrene. Hvem laver bodyer med amerikansk lukning? Af de mærker vi fører på shoppen, er det især Engel, SmallStuff og Alerin, der benytter sig af amerikansk lukning i deres body'er Hvad der er i denne artikel? Hvad betyder en webserver? Hvordan det ser ud? Hvordan virker det? Hvordan han styret? En gratis webserver projekt Hvad betyder en webserver? En web-server kan opfattes som en computer som den, du bruger nu, men web-servere er specielt bygget til at tage op lidt plads og har en god internetforbindelse Hvad er vigtigt for borgerne i deres møde med sundhedsvæsenet? En undersøgelse af seks forskellige patientgruppers samt pårørendes op-levelser af, hvad der er vigtigt for dem, når de har kontakt med det dansk

Artikler, interview sagprosa - analysemodel

 1. Altinget er et uvildigt politisk nichemedie med en af de største redaktioner på Christiansborg i ryggen. Altinget følger ved hjælp af kritisk, uvildig journalistik udviklingen i det danske demokrati og politiske system. Vi skriver nyheder, baggrund, analyser og portrætter, vi bringer.
 2. Det er ofte manchetten der afgør om dine besøgende vælger at læse videre og derved kommer til selve grundteksten. Hvordan skriver jeg en god manchet? Manchettens primære funktion er at uddybe overskriften og at gøre helt klart for læserne hvad de kan få ud af at læse teksten. Det du skal gøre er altså at sælge din tekst bedst muligt
 3. Størstedelen af den nyere generation kender til ordet eSport, men hvad er eSport helt konkret, og hvordan forklarer man det bedst muligt til en person, som ikke kender til det? I denne artikel vil der blevet forklaret lidt om, hvad eSport er for noget, og hvilke genrer spil, som går under eSport
 4. Denne artikel vil gennemgå, hvad det vil sige at foretage en kapitalforhøjelse, hvorfor det kan være nødvendigt at foretage en kapitalforhøjelse, og hvordan en sådan forhøjelse skal udføres. En kapitalforhøjelse vil sige, at man tilfører nye midler til selskabskapitalen
 5. Ved du også hvad en jordslutter er? AF: JOHN AHLE PETERSEN , JPE@JV.DK. Publiceret 15. oktober 2016 Det er gratis, og du kan afmelde dig til hver en tid
 6. 1. Hvad er det for en kildetype? Er det et brev, et fotografi, en artikel, en lov, et maleri, en statue, et skib eller noget helt andet? 2. Hvem er kildens afsender? Hvem har skrevet eller lavet kilden - er det en forfatter, en maler, en skibsbygger eller en præst? 3. Hvornår er kilden nedskrevet? Tidspunktet for hvornår kilden er lavet er.
 7. ske oplever, den er samtidig en del af den selvforståelse, det enkelte menne-ske har, om hvad der er godt og ondt, rigtigt og forkert, samt opnåeligt. Eller med Martinsens ord fra hendes tiltræ-delsesforelæsning på Danmarks syge-plejerske højskole: forskellen på hvad der er kærligt og hvad der er ukærligt, i omgangen med mennesker og i.

analyse af avisartikel? - Dansk - Studieportalen

Hvad er faste reklamer? by Emma ep on Prez

Disse temaer er at finde i noveller, romaner, kortprosa, digte, film osv. Den tematiske analyse er det vigtigste i en tekstanalyse. Den viser, hvad teksten handler om på et dybere plan. Denne del af analysen er ikke vanskelig. Det kræver blot lidt øvelse, så vil man hurtigt blive god til at finde temaer i teksterne En nyhedsartikel kunne for eksempel være baseret på:-Noget du tager til og beskriver med en nyhedsvinkel. (for eksempel kunne nyheden være at det nu er vinterferie og der er mange aktiviteter i byen, og så kunne man skrive en artikel med afsæt i en af aktiviteterne

For en god ordens skyld vil jeg lige sige, at ovenstående artikel ikke er baseret på Loose Change, der er en dramatiseret film, der sætter spørgsmålstegn ved begivenhederne 11. september. Filmen er i øvrigt blevet udsat for en del kritik af konspirationsteoretikerne selv for at være for uunderbygget Der er tale om en involverende proces, men det er de kommunale aktører, der har en ambition om at styre, hvad borgerne skal involveres i og hvordan denne involvering skal tilrettelægges. Man vil gerne kunne styre og dermed også forudsige udfaldet af samskabelsesprocessen. Hele rehabiliteringstænkningen er en god illustrator for denne tilgang Hvad er det lige neuropsykologi er og i hvilke sammenhæng bruges det? Demens og i nogle tilfælde Parkinsons og sclerose er tilfælde, hvor en neuropsykolog bruger neuropsykologi til at behandle. Neuropsykologi er sammenhængen mellem din hjernes funktioner og din adfærd, altså den måde du tænker, handler og føler på #4 Portefølje - Hvad er en portefølje? En portefølje er en gruppe af aktier, obligationer og andre værdipapirer. Når nogen taler om deres 'portefølje', mener de således blot 'alle deres investeringer'. Portefølje er en fordanskning af det italienske ord portafoglio, som betyder at bære et blad. #5 Indeks - Hvad er et. En optimal forberedelse til jobsamtalen er at spille rollespil. Er du forhindret i at booke en tid med en karriererådgiver i CA eller på dit uddannelsessted, så lav en aftale med en ven/veninde om at gennemspille en jobsamtale. Din ven/veninde er virksomheden, som stiller alle spørgsmålene, og du er ansøgeren

populær: