Home

Metafora ja vertaus

Metafora on monimerkityksinen kuvailmaus, joka merkitsee enemmän kuin se suoraan sanoo. Se on ikään kuin kätketty vertaus, joka luo asiaan jotakin aivan uutta. Metafora vetoaa sekä älyyn että tunteeseen, se saa mielen kuohumaan ja hakemaan tulkintansa elämänkokemuksensa, tunteidensa ja senhetkisen tilanteen perusteella Vertaus ja metafora. Vertaus yhdistää kuvattavan uuteen asiaan kuin-sanan avulla. Metafora on taas suorempi kielikuva: se jättää pehmentävän kuin-sanan pois ja yhdistää tiiviisti asiat toisiinsa. Haihtuvi nuoruus niinkuin vierivä virta (Leino: Elegia Metafora eroaa symbolista siinä, että kun symboli perustuu kiinteään merkitykseen, metafora luo uusia rinnastuksia. Aristoteleen mukaan metaforat antavat kirjalliselle ja suulliselle esitykselle selkeyttä, miellyttävyyttä ja erikoisuutta. Onnistunut metafora: (1) ei ole liian kaukaa haettu, jolloin se olisi epäselvä Metafora ja vertaus. Hän on vahva härkä. Hän on kuin vahva härkä. Myönteisen lopputuloksen kuvailu. Sulo-shampoo - ja hiuksesi huomataan! Personifiointi. Öiti maa itkee. Retorinen kysymys. Voiko tämän parempaa enää olla? Sitaatti ja sanonta Vanhimman ja yleisimmin omaksutun, Aristoteleeseen palautuvan käsityksen mukaan metafora on kätketty, ilman kuin-sanaa rakentuva vertaus. Esimerkiksi metafora olet ruusu tarkoittaisi silloin vertausta olet kaunis kuin ruusu tai olet kaunis mutta piikikäs kuten ruusu

Metafora ja vertaus - Peda

Internetix - Lukion ja peruskoulun kurssej

metafora ja vertaus... myönteisen lopputuloksen kuvailu. treenaa paljon - saat loistavan kropan. personifiointi. äiti maa itkee. retorinen kysymys. Voiko tämän parempaa enää olla? sitaatti ja sanonta. Tulin, näin, voitin. superlatiivit. vuoden odoltetuin ale Kielellisesti metafora muistuttaa analogiaa sillä erotuksella, että metaforassa kahden ilmauksen välistä puuttuu sana kuin : elämä on kuolemista (metafora), elämä on kuin kuolemista (analogia). Metafora vertaus ja vertaukset voivat ontua, varsinkin jo niitä esitetään useita peräkkäin. Englanniksi ontuva vertaus on mixed metaphor

Metafora on kielikuva, jossa sana tai lause viittaa johonkin muuhun kuin ilmeiseen ja tavanomaiseen merkityksensä.Se on ilman kuin-sanaa rakentuva, lyhennetty vertaus. Metafora on tutkimuskohteena eri aloilla, kuten kielitieteessä, psykologiassa, psykoterapiassa, kognitiotieteessä sekä kulttuurintutkimuksessa Tutustu käsitteisiin vertaus, metafora ja symboli vaikkapa klikkaamalla seuraavia linkkejä. http://etaopit.pp.fi/Teletopelius/lyriikka/lyriikka3b.ht 4) Vertaus (kr. parabola): Työntekijä on oman työnsä esimies, hän merkitsee milloin saapuu ja milloin poistuu. Hän kirjoittaa itselleen työsuunnitelman, ja raportoi itse itselleen. Hän johtaa omaa yhden ihmisen työryhmää ja pitää yksinäisiä kokouksia. Vertaus lähtee liikkeelle metaforasta, ja kertoo sen auki

Jostakin tuli mieleeni tuollainen sana ja ei kun googlettamaan: Metafora on kielikuva eli trooppi, jossa yhdestä elämänpiiristä lainattua sanastoa käytetään kuvaaman jotain toista ilmiötä Lyhyesti metafora on vertaus ilman KUIN-sanaa. Edellinen on kokonaan lainattu Wikipediasta Figuurit on perinteisesti puolestaankäsitetty lause- tai ajatuskuvioiksi. Figuuri on siten retorinenkuvio, jossa sanoja käytetään lausetasolla niiden kirjaimellisestamerkityksestä tai erityisesti totunnaisesta järjestyksestäpoikkeavasti. (Ratia 2007, 131)Trooppeja ovat esimerkiksi vertaus, metafora, metonymia,synekdokee ja symboli

metafora Urbaani Sanakirj

1) VERTAUS Liukas kuin matikan häntä. Ilma on kuin morsian. Asia ja vertaus selvästi näkyvissä. kuin, lailla, kuten, niin kuin, essiivi Illan usva laskeutui pehmeänä viittana (Illan usva laskeutui kuin pehmeä viitta) 2) METAFORA (peruskielikuva, lyhennetty vertaus) Kertaus on opintojen äiti. Saku Koivu on leijona wow i can not belive this got over 1000 veiws Thanks Mrs Standley And the 5th grade class of 09-1

Tuo on toinen tapa tulkita tuo metafora, eikä se missään nimessä ole väärin. Oma tulkintani vertauksessa on, että perhonen on jokainen henkisen tien kulkija joka on kyseenalaistanut ja kasvanut yli niistä uskomuksista joihin on joutunut kulttuurissaan, ympäristössään ja yhteiskuntaluokassaan Havainnollisilla ohjaustunnisteilla on helposti sulava tieto visuaalisesti, mikä edistää ymmärtämistä ja säilyttämistä. Storyboard That on intohimoa opiskelijavirastosta ja haluamme kaikkien olevan tarinankertojia. Storyboards tarjoavat erinomaisen välineen esitelläkseen, mitä oppilaat ovat oppineet ja opettamaan muille Vertaus ja metafora ovat kielikuvan alalajeja. Muitakin on - esimerkiksi symboli. Asiatekstien kannalta kiinnostava kielikuva on myös allegoria. Siinä ilmaisun todellinen merkitys on jokin muu kuin mitä se kirjaimellisesti tarkoittaa. On sanottu, että allegoriassa yhden kertomuksen avulla kerrotaan toista, tärkeämpää Retorisia keinoja eli kielellisiä valintoja: alkusointu, ironia, kielteisen tuloksen tai tilan kuvailu, kiertoilmaus, kliimaksi, kuulijan tai lukijan puhuttelu, liioittelu ja kärjistys, listaus, lähentävät pronominit, metafora ja vertaus, myönteisen lopputuloksen kuvailu, personifiointi, retorinen kysymys, sitaatti ja sanonta.

Särmä retoriset keinot Flashcards Quizle

  1. joita esiintyy kokoelmassa eniten. Näitä lajeja ovat vertaus, metafora ja metonymia, ellipsi ja asyndeton sekä sitaatti ja alluusio. Tulkitsen lisäksi kokoelmassa esiintyviä puhtaita kuvia. Puhtaassa kuvassa mikään ei edellytä luopumaan sen kirjaimellisesta lukutavasta (esim. Ratia 2007, 127)
  2. -metafora, lyhennetty vertaus: Viereisen pöydän tytöllä ovat posket sileää, rypytöntä peltiä ja pojalla on äänessä pikatie Yö painaa päähäni pimeän seppeleen-symboli: vakiintunut, kiinteytynyt metafora, jota voidaan käyttää yksinään-yleiset ja yksityiset symboli
  3. en siihen läheisesti liittyvällä toisella ilmauksella) Symboli (kulttuurin ja kontekstiin sidottu vertauskuva) Synestesia (eri aistinhavaintojen yhdistä
  4. en, synestesia, symboli, allegori
  5. Vertauskuva esitellään myös Onnellisuusansa-kirjassa, josta lainaus alla.Sitä ennen kannatta katsoa kuitenkin tämä Russ Harrisin tekemä animaatio samasta aiheesta. Shakkipelin tarkastelu antaa sinulle käsityksen siitä, miten hyödyllistä on erottaa toisistaan kokija, joka pysyy samana, ja kokemukset, jotka vaihtelevat kaiken aikaa
  6. metafora ja vertaus... myönteisen lopputuloksen kuvailu. treenaa paljon - saat loistavan kropan. personifiointi. äiti maa itkee. retorinen kysymys. Voiko tämän parempaa enää olla? sitaatti ja sanonta. Tulin, näin, voitin. superlatiivit. vuoden odoltetuin ale
  7. Figuurit on perinteisesti puolestaankäsitetty lause- tai ajatuskuvioiksi. Figuuri on siten retorinenkuvio, jossa sanoja käytetään lausetasolla niiden kirjaimellisestamerkityksestä tai erityisesti totunnaisesta järjestyksestäpoikkeavasti. (Ratia 2007, 131)Trooppeja ovat esimerkiksi vertaus, metafora, metonymia,synekdokee ja symboli

Kirjallisuudentutkimus:metafora - Tieteen termipankk

Raapustus.net — Vertauskuvallista? - Katsaus Raamatun sanoman ..

populær: