Home

Kulturmøder i danmark samfundsfag

Den første egentlige lov om indvandring i Danmark er Fremmedloven fra 1875, som påbyder, at alle udlændinge, der vil arbejde i Danmark, skal registreres hos politiet og dokumentere, at de kan forsørge sig selv i mindst 8 dage Der er i Danmark forskellige opfattelser af, hvad disse kulturmøder kommer til at betyde for sammenhængskraften i samfundet. Nogle danskere er skeptiske over for indvandringen. De frygter, at stigningen i indvandrerantallet med tiden vil betyde, at den danske nationale kultur vil komme under pres og vil ikke have et multikulturelt Danmark Delopgave A: Kulturmøder i Danmark | Samfundsfag A Samfundsfag. Dette er Studienets eksempelbesvarelse af delopgave A, Kulturmøder i Danmark, fra eksamenssættet Indvandrere, der blev stillet i Samfundsfag A på STX d. 30. maj 2016. Brug denne besvarelse som ins ( Hej alle! Sidder og har gang i en synopsis om kulturmødet, hvor følgende fag skal anvendes: samfundsfag, religion, historie. Jeg har indtil videre skrevet en rimelig simpel synopsis - men synes ikke, at jeg kan for

Kulturmøder i Danmark Kultur og Samfund - en grundbog til

 1. Civil ulydighed i samfundsfag Af Carsten Skjoldborg Citra og Salman Søndag den 10. november skrev Søren Vinterberg efter en temmelig turbulent uge i Sket i ugen i Politiken: Skal vi fatte det abstrakte, må det gøres konkret: Skal vi engagere os i det almene, må det først gribe os individuelt
 2. Get YouTube without the ads. Samfundsfag - Kulturmøder Simone Sachmann. Loading... Unsubscribe from Simone Sachmann? Cancel Unsubscribe. I Danmark er jeg født - Isam B.
 3. Der har altid fundet kulturmøder sted, men med globaliseringen er disse blevet intensiveret. Det betyder, at de fleste af os i dag, gennem arbejde, medier og ferier har fået et større kendskab til andre kulturer end før
 4. Denne iBog® er under udgivelse. Der er fri adgang frem til udgivelsesdatoen
 5. Samfundsfaget er et komplet digitalt undervisningsmateriale til samfundsfag på udskolingen fyldt med tekster, aktiviteter, årsplaner og undervisningsforløb. Prøv gratis i 30 dage

Kulturmøder Forskellige kulture har ofte indflydelse på en nation såvel som samfundets identitet. Somme tider har det større indflydelse på samfundet, end hvad folket selv lægger mærke til Studieplan for flerfagligt forløb om Globalisering og kulturmøder på KS ved Rybners HF (1V+1X), forår 2018 Flemming Laursen (KS-historie), Tine Nyholm Laugesen (KS-religion) og Line Bjerre Kristensen (KS-samf.) OBS: Bemærk at planen alene er retningsgivende og at ændringer kan derfor forekomm 2004, 91 min, DK/Dokumentarfilm, Danmark . Se Filmen Der er en yndig mand. Lars Hansens cpr-nummer forbyttes på Arbejdsformidlingen med indvandreren El Hassans. Lars indkaldes til danskkursus for indvandrere, som hans gamle mobbeoffer fra folkeskolen, Ida, underviser i... 2003, 29 min, DK/Kort fiktion . Se Filmen Habibti min elsked

Konsekvenser af kulturmøder Samfundsfag C (iBog

 1. I den daglige nyhedsstrøm bombarderes vi med et væld af informationer om begivenheder i Danmark og i udlandet. Det kan være svært at holde styr på og forstå alle informationerne. Den 29.01.2013 blev et flertal af partierne i Folketinget fx enige om en plan for tilbagetrækning af de danske soldater i Afghanistan
 2. oritetskultur afkode hinandens sociale konstruktioner (diskurser, narrativer) - gøres dette ikke korrekt kan det skabe.
 3. Fag og niveau Samfundsfag C Lærer(e) Daniel Vestergård Andersen Hold NsaC139s Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Modul 1 - Sociologi og kulturmøder Titel 2 Modul 2 - Ideologier, politik og demokrati Titel 3 Modul 3 - Velfærd Titel 4 Modul 4 - Økonomi og globalisering Titel 5 Modul 5 - Eksamenstrænin
 4. Læs 10 eksempler på kulturmøder i Bibelen: 1. Israelitterne i Egypten Historien om Josef danner forbindelse mellem fortællingerne om patriarkerne, Abraham, Isak og Jakob i Kanaan og så de israelitiske stammers ophold i Egypten. I Anden Mosebog i Det Gamle Testamente fortælles om, hvordan israelitterne er blevet til et undertrykt folk i.
 5. Formålet med KulturNU - kulturmøder, ungdomskultur og integration er at give eleverne et indblik i kulturbegrebet, kulturanalyse, kulturteori, og hvordan kultur konkret kommer til udtryk. Det handler om at skabe en bevidsthed både om egen kultur og alle de andres og en forståelse for, hvad kulturmødet kan føre til

Samfundsfag A eksamen 30

Denne video handler om Kulturmøder i Danmark (Primært Aarhus) ชาร์ลี แชปลิน ตอน ลานสเก็ต [ไผสิซุ่มซ่ามปาน. Den udvikling har givet os mange nye muligheder. Fx er pizza og burger blevet en lige så almindelig spise i Danmark som frikadeller. Mødet med andre kan være med til at sætte fokus på egne værdier, og vi får i det kulturelle møde mulighed for at lære noget om både os selv og de andre Indvandrere (prøven med netadgang): A. Kulturmøder i Danmark. B. Indvandrere på det danske arbejdsmarked. C. Dansk flygtningepolitik. Opgaverne dækkede et bredt udsnit af de faglige mål og centralt kernestof i sociologi, økonomi, politik og international politik Samfundsfag A og Engelsk A evt. International Klasse Hvis du er interesseret i din omverden i forhold til politik, kultur, økonomi i den engelsktalende verden, Danmark og globalt, er denne studieretning noget for dig. Du vil få redskaber til at forholde dig kritisk og systematisk til såvel globale som lokale problemstillinger

Trinmål samfundsfag: give eksempler på forskellige kulturmøder og tage udgangspunkt i de værdier, der ligger til grund for religioner og normer, give forklaringer på nationalisme, herunder fremtrædelsesformer og historiske baggrunde. Delemner: Kampen om Afrika, Første verdenskrig, Følgerne af første verdenskrig Samfundsfag B mandag den 16. januar 201 Danmark var det første land i Europa som afskaffede slaver. det skete i 1792 hvor at det i 1803 blev indført. Det var dog først i 1848 at Danmark frigjorte sine slaver i dansk vestindien under Peter Von Scholten, dermed ikke sagt at der ikke findes flere slaver i Danmark, fordi det gør der stensikkert

Fag og niveau Samfundsfag C-niveau Titel 5 Kulturmøder & integration i Danmark . Titel 1 Identitetsdannelse og socialisering i det senmoderne, digitale samfun - kulturmøder i praksis - 2. udgave. Bogen giver teoretisk baggrund for at forstå komplekse kulturelle processer; den præsenterer aspekter ved de centrale begreber, der findes i multikulturelle samfund, og den opfordrer til diskussion Undervisningsplan for historie og samfundsfag på Davidskolen 4 Danmark i renæssancen Christian d. 4.10 Svenskekrigene Statskuppet i 166012 og enevældens tid Oplysningstiden Christiansøs historie* Udenlandske emner Den romerske republik og kejsertid, herunder kejser Augustus4 Den romersk-katolske kirke i middelalderen Martin Luthe Samfundsfag A. Lærer(e) Anders Hassing (AHA) (inkl. introduktion til sociologi og levevilkår i Danmark) Innovationsforløb om kulturmøder og kulturelle.

Hjælp til Kulturmøde synopsis - Samfundsfag - Studieportalen

Undersøg hvad der af materialet i bilag C1 kan udledes om fattigdom i Danmark. Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger. Opgave C3 Du er politisk rådgiver for socialminister Karen Ellemand (V). Skriv et notat, der indeholder en begrundet strategi for, hvordan Venstre-regeringen vil håndtere problemet med fattige i Danmark. I Danmark har vi det, der hedder repræsentativt demokrati. Det vil sige, at den politiker, du stemmer på til et folketingsvalg, repræsenterer dig, og det du mener. En anden variant af demokrati er direkte demokrati. Det bruger vi også en gang i mellem i Danmark, for eksempel når politikerne ønsker at ændre i Grundloven Der er i Danmark forskellige opfattelser af, hvad disse kulturmøder kommer til at betyde for sammenhængskraften i samfundet. Nogle danskere er skeptiske over for indvandringen. De frygter, at stigningen i indvandrerantallet med tiden vil betyde, at den danske nationale kultur vil komme under pres og vil ikke have et multikulturelt Danmark. Samfundsfag breder perspektivet ud og inddrager alle de mange andre forhold, der præger samfundsudviklingen og det enkelte individs udvikling. Du vil f.eks. kunne komme til at arbejde med kulturmøder og integration i Danmark, med globale konflikter og migrationsproblemer, med nyreligiøsitet i det senmoderne samfund og meget, meget andet Vi skal arbejde enkeltfagligt og tværfagligt i studieretningsfagene med problemstillinger om bl.a forbrug, vækst og bæredygtighed samt kulturmøder og kultursammenstød. Matematik, som du har på B-niveau, indgår i samspil med samfundsfag, hvor matematikken bidrager med f.eks. databehandling og statistik

Civil ulydighed i samfundsfag - Velkommen! Event

Samfundsfag - Kulturmøder - YouTub

Med udgangspunkt i bogen Samfundsfag for voksne, Benny Jacobsen og Stefan Gaarsmand Jacobsen, Gyldendal 2003. kapitel 1 - Kultur og kulturmøder - side 6 -15. kapitel 2 - Hverdagsliv i Danmark - side 22 - 55. gennemgik vi følgende delemner. Begreber: kulturdefinitioner. forskellen på begreberne stat og nation. Dansk kultu Formålet med KulturNU - kulturmøder, ungdomskultur og integration er at give eleverne et indblik i kulturbegrebet, kulturanalyse, kulturteori, og hvordan kultur konkret kommer til udtryk. Det handler om at skabe en bevidsthed både om egen kultur og alle de andres samt en forståelse for, hvad kulturmødet kan føre til 1 Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 12/13 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Favrskov Gymnasium stx Samfundsfag A Margrethe Kier Riisgård Hold 3e Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Titel 11 Titel 12 Titel 13 Borgen dansk politik og medierne (Grundforløb 1.g) Identitetsdannelse i det. SamfNU B (Læreplan 2017) Helle Hauge Bülow, Morten Winther Bülow (red.), Sara Frederiksen, Rune Valentin Gregersen, Bent Greve, Flemming Gräs, Klaus Holleufer, Martin Ingemann, Søren Winther Lundby, Thomas Løkke Læssøe, Søren Malling, Peter Mouritsen, Jakob Nørgaard-Petersen, Christoffer Pedersen og Gunvor Vestergaar Politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng, herunder de politiske systemer i Danmark og EU. Faglige mål ̶ Anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herp

9.4 Kulturmøder Samfundsfag C (iBog

 1. man lever i Danmark, kan det at leve sammen med en med anden kulturel baggrund medføre mange nødvendige kompromisser og helt nye måder at tænke og handle på, for at få dagligdagen til at fungere. Selv når fundamentet er kærlighed, kan det være svært at møde hinanden på en fornuftig måde
 2. PowerPoint til kerneteksten: 'Kulturmøder' del 1. Se præsentation. Af: Gunvor Vestergaard, lektor i samfundsfag og pædagogisk konsulent, Grænseforeningen.
 3. Ved siden af de danske forbehold efter Maastricht-afstemningen i 1992, har Danmark også en enestående permanent undtagelse i EU: Den danske sommerhusregel. George Orwell skriver i sin berømte roman: Kammerat Napoleon, at alle er lige, men nogen er mere lige end andre
 4. Faget samfundsfag er et obligatorisk fag i folkeskolen fra 8.-9. klasse. Undervisningen strækker sig over ét trinforløb. Faget samfundsfag er valgfag i 10. klasse. Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling
 5. samfundsfag i c-klassen. Søg på dette website. SAMFUNDSFAGSWIKI I C-KLASSEN. 1. Facebook og reality - unge og identitet i det senmoderne samfund. 1. Samfundstyper.
 6. Titel 4 Kulturmøder og kultursammenstød Titel 5 Terrorisme Titel 6 Kina og Tibet Titel 7 Cuba . Side 2 af 12 Samfundsfag: Liv i Danmark, Kapitel 1 og
 7. Samfundsfag 8.y Kulturmøder by I Danmark erI Danmark er arbejdsløsheden forarbejdsløsheden for indvandrere overindvandrere over dobbelt så høj som fordobbelt.

5. Danmark i EU og verden Samfundsfag på tvær

Samfundsfaget - Samfundsfag til udskolingen - Clio Onlin

Kultur og kulturmøder: Muslimer i Danmark Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Historie: Bejder, Peter, m.fl. (2003) Huguenotter til Afghanere - indvandringens historie i Danmark, Systime, side 133-194 Samfundsfag A, Engelsk A. Denne studieretning er for dig, der er vild med engelsk og interesseret i samfundsforhold. Du vil i samfundsfag komme til at arbejde med aktuelle problemstillinger, som præger samfundsdebatten, og fokus vil være både regionalt, nationalt og internationalt 6 mobilitet, social arv og mønsterbryder. - Kursistoplæg - projektarbejde - Gruppearbejde Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 5 Danmark en del af den globale verden - Jakobsen og Outzen, Liv i Danmark, Columbus, udgave, s Luk samfundet op, tabel 11.1 s figur 11.1 s s Den snigende amerikanisering, d Åbn undermenuer... Til dig, der skal i gang med samfundsfag; 1. Hvorfor er jeg, som jeg er? Unge takker nej til at fulde sig - eller Sodavandssebastia Vi tror på, at integrationen i Danmark kan gøres meget bedre. Vi tror på, at der skal stilles krav til indvandrerne i Danmark, men vi tror også på, at danskerne gerne vil give en hjælpende hånd, så indvandrerne har reel mulighed for at blive en aktiv del af det danske samfund. Dansk Folkepart

Kulturmøder Fra juleferien til vinterferien Etniske og religiøse minoriteter og majoriteter har gennem i historien haft kulturmøder. Det sker også i dag med forskellige inkluderende eller ekskluderende strategier. Fagene beskæftiger sig mellem de historiske og nutidige kulturmøder i mellem kristendom og islam Workshops Afrika møder Danmark - Danmark møder Afrika Et bæredygtigt Afrika Flygtninge og migranter fra Afrika Afrika i positiv udvikling Afrikansk madlavning Afrikansk Business startup Debat om Afrika og afrikansk kultur 1

5.4 EU og Danmark Samfundsfag på tvær

Samfundsfag B: Kulturmøder

 1. (religion), Majbritt Breum Nielsen (samfundsfag) Hold HN14q oks (2q3o ks) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb FÆLLESFAGLIGE FORLØB Titel 1 Ideologiernes kamp i det 20. århundrede Titel 2 Kultur- og kulturmøder - muslimer i Danmark Titel 3 Områdestudium Indien Titel 4 Det gode samfund SÆRFAGLIGE FORLØ
 2. Danmark og EU i en globaliseret verden Indhold Faglige mål og fagligt indhold - fra læreplanen Kernestoffet er: politiske beslutninger i Danmark i en global sammenhæng, herunder de politiske systemer i Danmark og EU samt globaliseringens og EU´s betydning for den økonomiske udvikling i Danmark, herunder konkurrenceevne og arbejdsforhold
 3. Tema Kulturmøder Uge 20-26 Antal lektioner Mål Problemstillinger Aktiviteter Øvelser/Evaluering 14 Kulturmødet og sociale forskelle Mål: At eleverne får forståelse for den multikulturelle verden som de lever i. Forløb Kultur og sociale forskelle Delforløb: • Det •multikulturelle samfund Sociale forskelle i Danmark

Kulturmøder Filmcentralen / streaming af danske kortfilm og

 1. Kulturmøder; De sociologiske emner er behandlet med aktuelle teorier, og kapitlerne afsluttes med kernebegreber. SociologiNU er skrevet af danske sociologer i samarbejde med undervisere i gymnasieskolen og dækker de faglige krav til samfundsfag på B- og A-niveau
 2. Danmark skal finde en ny national identitet Giv et resume af artiklerne. Når man taler om kulturmøder bruger man ofte begreberne assimilation, pluralistisk integration og segregation
 3. Eksamensopgave i kristendom/livsoplysning om kulturmødet i Danmark. Problemformulering Hvilke aspekter kan man eksempelvis tage hensyn til i udarbejdelse af værdigrundlag for en skole i et tosproget område, såsom Vollsmose, og hvorfor
 4. KULTURMØDET MELLEM DANMARK OG GRØNLAND OPERATION DAGSVÆRK GRØNLAND I FOKUS Grønland og Danmark har et forhold til hinanden, der er præget af, at Grønland var en dansk koloni indtil 1953. Dette har skabt et skævt forhold mellem Grønland og Danmark på flere måder, og samtidig også et forhold, der er præget af en stor uvidenhed
 5. Samfund og kommunikation - business. Samfundsfag A, Engelsk A. Vil du gerne være en del af Katedralskolens nye businesslinje, hvor vi samarbejder med lokale, nationale og internationale virksomheder med fokus på økonomiske sammenhænge, handel og markedsføring
 6. delig som frikadeller

Vi undersøger sociale, økonomiske og politiske forholds betydning for det enkelte menneske, for grupper af mennesker og for samfundet som helhed både i Danmark og internationalt. Samfundsfag spiller fint sammen med historie, dansk, religion, naturgeografi og sprogfag, og i matematik arbejder vi f.eks. med modellering af sammenhænge og. Muslimer i Danmark - Hvordan skabes en vellykket integration. Muslimer i Danmark - Identitetsbegreber Axel Honneth - Anerkendelsesteori Stereotyper og fordomme + politiske ideologier Politisk, sociologisk og økonomisk perspektiv på integration Kultur og kulturmøder - diskursteor Emner som demokrati og diktatur, menneskerettigheder og kulturmøder bliver belyst ud fra litteratur, kunst, musik, film og samfundsanalyser, såvel i en latinamerikansk som i en spansk sammenhæng. Vi arbejder f.eks. i spansk, historie og samfundsfag med den spanske borgerkrig Specifikke adgangskrav til bacheloruddannelsen i historie er historie på A-niveau eller samfundsfag på B Danmark og Europa 1648-1914 (kulturmøder. Kulturmøder - i dansk kolonihistorie har fokus på danskernes deltagelse i koloniseringen og de mange møder mellem danskere og ikke-europæiske samfund og kulturer. Bogen handler om koloniseringen af Grønland, Guldkysten, De vestindiske Øer, kolonier... Hhx Samfundsfag Stx Kulturforståelse, Samfundsfag Hf Kultur- og samfundsgruppe.

og kulturmøder Artikler og dokumentar: Christian Sønderby Jepsen og Pernille Bervald Sørensen: Blodets bånd - en do-kumentarfilm om den sociale arv ved at vokse op i et miljø belastet af vold og alko-hol. Sendt i biografer i Danmark henover sommeren 2013 Uge 22-23: Jobs i Danmark Erhverv i Danmark Løn- og lønforskelle Drømmejobbet Samfundsfag.gyldendal.dk Statistik- analyse og egen produktion Elevprodukt: Min vej til drømmejobbet Eleven har viden om erhvervsstruktur og arbejdsmarkedsforhold, herunder den danske arbejdsmarkedsmodel Eleven kan redegøre for betydning af økonomis Den mundtlige prøve i samfundsfag behandles typisk ikke i undervisningsmaterialerne, men vi mener, at det er væsentligt at give klar besked om, hvordan man øver de mundtlige færdigheder. I teksten og øvelserne til dette emne får du gode råd og anvisninger, der kan hjælpe dig til den mundtlige eksamen Rødkilde er Vejles bedste gymnasium med engagerede lærere og med et hav af spændende uddannelsesmulighede Her kan du få hjælp til selv at lave historiefaglige problemstillinger. Som sagt skal en opgaveformulering til fx DHO og udkast til SRP deles op i tre taksonomiske niveauer

Samfundsfag Kultur og Samfund - en grundbog til kultur- og

Schierup, Carl-Ulrik (1993) På kulturens slagmark, Mindretal og størretal i Danmark, Esbjerg: Sydjysk Universitetsforlag Steiner Kvale (1996) Interview. Kunsten at lytte og spørge, København: Hans Reitzel Thomsen, Britta (2009) Den nødvendige indvandring, Forlaget Sohn Artikler. Oplysningstiden omfatter i Danmark stort set anden halvdel af 1700-tallet, indrammet af henholdsvis pietismens og romantikkens tid. Den såkaldte oplysningsfilosofi fik sin udformning i Frankrig, hvorfra den bredte sig til resten af Europa kulturel identitet, de aspekter af identitet, der deles af en gruppe mennesker og på samme tid er centrale og aktuelle for det enkelte menneske. Kulturel identitet ses ofte som sammenfaldende med etnisk identitet og regnes blandt de basale menneskelige organiseringsprincipper på linje med køn og rang

Samfundsfag - Studieportalen

Kultur og kulturmøder p9473 Side Hvordan har demokratiet det i Danmark? p11912 Side Undgå at snyde dig selv ved den mundtlige prøve i samfundsfag p8822. SA2 - Samfundsfag A, Engelsk A. Gefion planlægger at oprette flere klasser med samfundsfag og engelsk på A-niveau. Præsentationen af studieretningen fredag d. 7.9 sker i 2-10 i tre omgange 9.45, 10.15 og 10.45 Danmark eller udlandet, men kan også give ad-gang til mellemlange uddannelser indenfor for-midling, kommunikation og kultur. Det er en studieretning, hvor du lærer sprog på højt niveau og derfor kan få adgang til de store globale virk-somheder. Naturvidenskabeligt fag C kan være biologi, kemi eller natur-geografi. 3. Engelsk, Tysk og. Studieplan for HF-faget Historie A 2018-2020 . 02.05. 2018/SJ . Kalender Emne og omfang Pensum Kompetence Side 1 af 16 Undervisningsbeskrivelse--! Stamoplysningertil-brugved-prøvertil-gymnasialeuddannelser- Termin-Termin!hvori!undervisningen!afsluttes:!!Maj6!juni!2014!.

Danmark i en globaliseret verden Kultur og kulturmøder. 3. Ideologier og politiske grundholdninger Grundbogen SamfNU HHX C til samfundsfag på C-niveau. SamfNU er et undervisningsmateriale til samfundsfag, der henvender sig til C og B-niveau på ungdomsuddannelserne.Denne udgivelseer udarbejdet til samfundsfag på C-niveau i HHX Samling af tekster struktureret inden for en række overordnede emneområder om samfundsforhold med Danmark som og kulturmøder ; i samfundsfag) Vis mere Vis. er lavet til 8.-10. klasse i faget samfundsfag, men kan også bruges tværfagligt i historie, geografi og biologi. Det egner sig også til undervisningen på de gymnasiale uddannelser. Materialet lægger op til relevante diskussioner af bl.a. regnskovsfæld-ning, kooperativ udvikling, træ i Danmark og bæredygtig handel i Danmark. Materiale

10 eksempler på kulturmøder i Bibelen - Kristendom

Formålet med denne fælles blog er at prøve at give et bedre overblik over de problemstillinger inden for historie, samfundsfag og religion som igennem efterårets undervisning inden for de tre fag vinkles til det fællesfaglige emne: Vesten og Islam Sociale og kulturelle forskelle, familietyper og familiens rolle i det senmoderne Danmark. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, gruppearbejde, skriftlige opgaver, klassediskussioner, test (statsborgerskabsprøven) Danmark i en globaliseret verden. Kultur og kulturmøder. 3. Ideologier og politiske grundholdninger adjunkt i samfundsfag og musik, VUC Aarhus IDRÆT • Samfundsfag A -Engelsk A - Idræt B Hvis du er vild med idræt i kombination med samfundsfag og engelsk, skal du starte på denne studieretning, som vi er et af de få gymnasier i. Det vil give dig gode muligheder for at forstå vor tids kulturmøder mellem det sekulariserede Vesten og andre samfund, hvor religion har en fremtrædende rolle, fx i Mellemøsten eller USA. Noah, 2.s Jeg har valgt studieretningen med samfundsfag og engelsk, da jeg interesserer mig for international politik og

populær: