Home

Regler for opsætning af valgplakater 2017

Vejdirektoratet har desuden udarbejdet en vejledning til valgplakater, et notat om reglerne, samt en lommeguide til download til smartphones af opsætningen. Materialerne findes under Vejledninger og regler i boksen til højre. Særlig bemærkning angående valget til Europa Parlamentet den 26. maj og Folketingsvalget den 5. jun 24. okt. 2017 kl. 17.31. men at spørgsmålene normalt handler om opsætning af valgplakater efter den officielle dato. Men i år har været anderledes. Men ellers er der ingen regler, hvilket betyder, at valgplakater og valgbannere kan være hængt op uden nogen tidsgrænse Opsætning af valgplakater og -bannere, der er større end 0,8 m2, kræver tilladelse fra Vejdirektorat efter vejlovens § 80 eller privatvejslovens § 66. På privat ejendom Valgplakater og -bannere som er placeret på privat ejendom er ikke omfattet af hverken vejloven eller privatvejsloven Regler for opsætning af valgplakater - Lolland Kommune DU BENYTTER EN ÆLDRE BROWSER Den browser, du bruger, giver dig ikke den bedst mulige visning af lolland.dk

Opsætning af valgplakater - Tilladelser - Vejdirektoratet

Regler for opsætning og nedtagning af valgplakater 3. juli 2017 revideret Side 1 af 3 Regler opsætning og nedtagning af valgplakater i Albertslund Kommune Der er ikke noget egentlig lovgrundlag for opsætning og nedtagning af valgplakater, men spredte bestemmelser i lovgivningen samt en bekendtgørelse om valgagitation Regler for opsætning af valgplakater på vejarealet Nedenfor kan du læse de generelle bestemmelser for opsætning af valgplakater. Valgplakater på vejareal Reglerne herom findes i vejlovens §§ 84-85 for valgplakater på offentlige veje og privatvejslovens § 66 a-b for valgplakater på private fællesveje i byer og bymæssige områder Regler for opsætning af valgplakater. 934 af 27/06/2017 om naturbeskyttelse (§ 21) Gå til Økonomi- og Indenrigsministeriet side om valgplakater. På valgdagen må der ikke forefindes valgplakater på matrikler hvor der er et afstemningssted/valgsted. Disse skal være fjernet Regler for valgplakater. Læs om krav til valgplakater og reglerne for opsætning og nedtagning af valgplakater i forbindelse med valgkamp. Det skal du vide, før du hænger valgplakater op. Du må starte opsætningen af valgplakater kl. 12.00 den fjerde lørdag før valgdagen

Reglerne betyder, at det ikke kræver en forudgående tilladelse at ophænge valgplakater. Partiet eller kandidaten skal blot overholde de nedenstående regler for ophængningen. Opsætning af valgplakater på private fællesveje på landet kræver dog altid tilladelse fra vejejer For at være omfattet af de nye regler, som fritager partier, kandidater og kandidatlister m.fl. for at skulle søge vejmyndigheden/kommunen om tilladelse til at hænge valgplakater op, må valgplakaten altså ikke være større end 0,8 m2 17. feb 2017, 6:55. Og så altså en opstramning af reglerne for opsætning af valgplakater. Hovedsigtet var her at få styr på plakatopsætning til folketingsvalg, hvor det efter de hidtidige regler var forbudt at sætte valgplakater op, før valget er udskrevet, men på den anden side.

Her er reglerne: Hvor og hvornår må valgmateriale hænges op

 1. oktober 2017 k. 12, langs kommunens veje. Opsætning af plakaterne skal følge de retningslinjer der er udstukket fra staten. Du kan læse om de praktiske regler i Valgplakater på vejareal - vejledning i opsætning og i Illustration af regler og læse yderligere i Valgplakater på vejareal - notat fra Vejdirektoratet
 2. Regler for opsætning og nedtagning af valgplakater og banner Der er ens regler for ophængning af valgplakater i hele landet. Dog har Frederiksberg Kommunes Magistrat den 4. februar 2019 besluttet, at der fremover ikke må opsættes bannere ved valg på Frederiksberg
 3. beskriver nogle af de centrale regler for ophængning og nedtagning af valg‑ plakater i Københavns Kommune og om taksterne for ulovligt opsatte plakater. Det er de opstillingsberettigede kandidater og partier, der må sætte plakater op. Valgplakater må hænges op fra og med lørdag den 28. oktober 2017 kl. 12.00
 4. Hvor længe tør du vente med at bestille dine valgplakater? Bestil dine valgplakater her. Vi er landets eneste producent af Honeycomb© valgplakater. Fjerlette plakater, der IKKE knækker i stormvejr, og som er i 100% genbrugelig plast. Høj kvalitet, sikker levering, lav pris - kun hos valgplakater.dk. Bestil nu
 5. Opsætning af valgplakater, der kræver tilladelse For at være omfattet af ovennævnte regler i vejloven henholdsvis privatvejloven, som fritager kandidater og kandidatlister m.fl. for at skulle søge vejmyndigheden om tilladelse til at hænge valgplakater op, må valgplakaten som nævnt ikke være større end 0,8 m2

 1. ister Anders Samuelsen fra Liberal Alliance. Samuelsen stiller op i sin kreds i Nordsjælland, og glæder sig over, at plakaterne nu kan komme op at hænge. - Valgkampen starter sådan for alvor, når plakaterne kommer op og hænge
 2. Spørgsmål vedrørende ophængning af plakater i Syddjurs Kommune kan rettes til Veje og Trafik, på tlf. nr. 8753 5480 eller veje.trafik@syddjurs.dk. Folketinget har den 7. april 2011 vedtaget en ændring af lov om offentlige veje og lov om private fællesveje, der indeholder regler for ophængning af valgplakater på vejareal
 3. Valgplakaterne har præget byerne i en uge nu. Nogle hænger korrekt - og nogle hænger ulovligt. I videoindslaget herover kan du se Venstres Christoffer Lilleholt, der er kandidat i Odense, som er ude og ordne de plakater af hans egne, der hænger for lavt. Lilleholt har hængt 1.500 plakater op, og nogle af dem er ikke hængt lovligt op
 4. Veje og ejendomme i Syddjurs Kommune oplyser, at der generelt ikke gives tilladelser til opsætning af større bannerreklamer. Dette ud fra et trafiksikkerhedsmæssigt perspektiv. Regler for Valgplakater 2017
 5. delige valgplakater på vejarealer gælder reglerne i vejloven. Klik her For bannere på vejarealer skal der søges tilladelse til opsætning. Kontakt Kirsten Nielsen Rasmussen på 88884878. Ikke vejarealer i byzon
 6. Valgplakater må opsættes fra kl. 12 den 4. lørdag før valgdagen - læs mere om reglerne for opsætning af valgplakater her. Regler for valgplakater Ophængte valgplakater skal være forsynet med navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer på den juridisk ansvarlige for opsætningen (f.eks. partiorganisation) eller kontaktoplysninger på.
 7. Vejdirektoratet har desuden udarbejdet en vejledning til valgplakater, et notat om reglerne, samt en lommeguide til download til smartphones af opsætningen. Materialerne findes under Vejledninger og regler i boksen til højre. Særlig bemærkning angående valget til Europa Parlamentet den 26. maj og Folketingsvalget den 5. jun

Valgplakater må opsættes fra kl. 12 den 4. lørdag før valgdagen - læs mere om reglerne for opsætning af valgplakater her. Regler for valgplakater Ophængte valgplakater skal være forsynet med navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer på den juridisk ansvarlige for opsætningen (f.eks. partiorganisation) eller kontaktoplysninger på.

Regler for opsætning af valgplakater - lolland

Nye valgplakatregler flytter KV17-start til lørdag midda

 1. Valgplakater 2017 - alleroed
 2. Valg - generelt - frederiksberg
 3. Valgplakater af høj kvalitet Bestil dine valgplakater på
 4. Her er reglerne for opsætning og nedtagning af valgplakater

Valgplakater Syddjurs Kommun

populær: