Home

Berettermodellen mediefag

Dramaturgiske modeller Mediefag

 1. Hvor berettermodellen passer godt på de fleste spillefilm, kan bølgemodellen være bedre til at analysere dokumentarfilm eller fakta-TV som fx nyheder. Bølgemodellen går, som navnet antyder, op og ned i små toppe i spændingskurven - ligesom en bølge
 2. Opgave: Fri film m. berettermodellen • Aktører: o Pige 1= Anne o Pige 2= Cathrine o Lys= Oliver o Kamera= Andreas o Redaktion= Oliver/Andreas • Præmis/budskab o Hjælp din næste, Hvis man.
 3. Berettermodellen, eller Hollywoodmodellen, som den også kaldes, er bygget ovenpå tre-akter-modellen, men tilføjer en række elementer, som sikrer en stramt fortalt historie med stor spænding og den nødvendige fremdrift i de enkelte scener frem mod klimaks

Dramaturgisk model, hvor handlingen er fremadskridende og besidder grundelementerne fra berettermodellen, dvs. en lineær udvikling med begyndelse og slutning og indimellem bølgeagtige toppe - blot med mindre udsving i spændingskurven. Modellen er anvendelig til beskrivelsen af dramaturgien i et typisk faktaprogram Berettermodellen er effektiv til at skabe spænding og fremdrift. Men det er ikke alle fortællinger, der i samme grad som fiktionsfilmen har behov for dette. Dokumentariske fortællinger, der skal formidle en del af virkeligheden, har i højere grad brug for at skabe troværdighed Start studying Mediefag - dokumentarer. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Berettermodellen er en model, som man bruger til et eventyr, novelle eller film. Den kaldes også Hollywoodmodellen, fordi en typisk Hollywoodfilm blev altid tilpasset denne model. Berettermodellen viser handlingsforløbet gennem værket. Berettermodellen har både en x-akse og en y-akse Mediefag begreber. Nogle af begreberne er gjort klikbare, så du kan læse en endnu mere detaljeret beskrivelse om begrebet. Pilot: Den første serie der ligesom er det ledende afsnit for serien

Gyser - Mediefag - YouTub

 1. Analysemodel til gennemgang af film. Du får en nem og enkel tilgang til analysering af film, og dine kammerater taber ansigt, når du fremlægger din analyse
 2. Levende billeder - Grundbog i mediefag Anders Dahl, Erik Erstrup, Rie Gravesen, Martin Houlind, Anders Lysne, Mimi Olsen, Jan Oxholm, Henrik Rytter og Hans Oluf Schou
 3. Mediefag beskæftiger sig med genrer, medier og platforme i relation til levende billeder - og elevernes kendskab til grundlæggede træk og egenskaber ved disse er centralt. En overordnet introduktion til genre-, medie- og platformsbegreber, og samspillet mellem dem, vil med fordel kunne indgå i det ind-ledende arbejde med faget

berettermodel - MEDIEFAG BLOG

Mediefag Flashcards Quizle

det fx være berettermodellen eller plotpoint-modellen, mens I kan overveje en mere løs dramaturgi, hvis jeres fortælling er cirkulær og altså kredser om sit tema i højere grad end at bevæge sig lineært frem mod et klimaks og en konfliktløsning. I denne fase kan I bruge tavs feedback til at afprøve nogle af jeres ideer Lige siden filmens fødsel, har fakta-produktioner spillet en hovedrolle i seernes forbrug af levende billeder. I begyndelsen af det 20. århundrede så man især nyhedsrapporter i biografen (såkaldte newsreels) og korte film, der viste eksotiske egne langt borte Blot skal man være opmærksom på, at film er et medie, der spiller på flere strenge end en bog. Filmen spiller i høj grad på visuelle og lydlige virkemidler til at skabe bestemte følelser og stemninger hos publikum. De filmiske virkemidler er derfor en vigtig del af en filmanalyse i Dansk, Engelsk eller Mediefag Eksemplarfremstilling, herunder print eller kopiering af hele eller dele af læringsportalen, er kun tilladt, hvis institutionen har indgået en aftale med Copydan Tekst & Node, og skal ske inden for denne aftales begrænsninger SEO and science communication SEO and science communication is an obligation in modern, digital journalism. Academics often have a perception that.

Historiens opbygning Levende billeder - grundbog i mediefag

Mediefag - dokumentarer Flashcards Quizle

 1. - Hvordan er filmens spændingsforløb? Benyttes der eks berettermodellen, aktantmodellen eller plot point-modellen? - Er slutningen åben eller lukket, og i så fald hvorfor tror du valget var sådan? - Hvordan skabes der spænding og fremdrift i filmen?
 2. , Dramaturgisk model som bruges ved analyse af kortfilm, og som er udviklet af Richard Raskin, Dramaturgisk model, også kaldet Hollywood-modellen, som består af anslag, præsentation, uddybning, point of no return, konfliktoptrapning, klimaks og udtoning, Filmens budskab, Dramaturgisk virkemiddel som går ud på, at vi får en information, som senere i filmen går hen og får stor betydning.
 3. En 7. klasse fra en folkeskole i nærheden Brobyggere i mediefag 9. klasse elever fra en efterskole En ny 1g-klasse, der skal have mediefag Start med at sætte jer ind i, hvem jeres målgruppe er. I må hverken undervurdere dem eller overvurdere dem. Tænk f.eks. på målgruppens viden, sprog, interesser, filmpræferencer
 4. Watch Netflix movies & TV shows online or stream right to your smart TV, game console, PC, Mac, mobile, tablet and more
 5. Mediefag.dk En grundbog til mediefag c-niveau. 121 sider (med supplerende webmateriale), Systime 2005, 140 kr. ekskl. moms. Reformen er over os: Det gamle fag film&tv er blevet til det nye fag mediefag: omtrent det samme på færre timer. Det kalder på nye bøger

Mediefag er et hermeneutisk fag, der lægger vægt på analyse og fortolkning. Ud fra en del af sit genstandsområde (fx mediestruktur, filmpolitik, distribution osv.) strækker det sig ind over det samfundsvidenskabelige hovedområde: Brugte kilder: Vil du dybere? Læreplan for Mediefag. Vejledning for Mediefag . EMU om Mediefag At fortælle historier i et format på 5-6 min. byder på en række særlige udfordringer, som gør kortfilmen fundamentalt anderledes end spillefilmsformatet, hvor man typisk har 1,5 til 2 timer til at udforske filmens miljø, spændende sidehistorier og karakterer, der kan behandle og udvide filmens temaer og præmis De fortæller på 2 minutter og 53 sekunder om et helt centralt begreb i mediefag: Berettermodellen. Se dramaturgispottet her - Men de gør mere end det! De fortæller om berettermodellen ved selv at bruge en berettermodel til at strukturere deres lille fortælling. På den måde får de faktisk vist og brugt begrebet på to måder og på samme. Du kan vælge at analysere filmen som en helhed, eller du kan vælge at gå i dybden med en eller flere relevante scener. I din analysemodel skal du selvfølgelig tage udgangspunkt i hvilken slags film, det er (genre). Du skal huske, at du skriver i engelsk og ikke i mediefag eller i dansk

Forklaring af berettermodellen - Skoleanalyser

Vi er i år 2032 og Danmark ligger i ruiner. Fattigdom og sult hersker over store dele af Danmark. Civilbefolkning er efterladt til sig selv, og lever under barske og svære forhold i et dystopisk Danmark Det er ærgerligt, at en del af den egentlige målgruppe ikke orker serien, fordi en flok voksne har travlt med at forklare dem, at de skal se den, og hvordan de skal se den. Lad os have vores magiske norske web-serie i fred lidt endnu. Lad os teenagere opdage den selv - hvis vi gider. Lad være med at tilpasse den flow-tv eller berettermodellen Mediefag 2015-2016! Såfremt det er muligt, så skal I forsøge at sætte reklamen ind i 'berettermodellen' eller 'aktantmodellen' og se ad, om man kan drage.

Mediefag: Dansk film 1995-2005. En indføring i filmgenrer, stil og virkemidler Forfattere: Hans Jensen Beskrivelse: Dansk film 1995-2005's hovedsigte er at give. Fag og niveau Mediefag C Lærer Morten Espersen Hold HhmeC117 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Ti-tel 1 Filmiske virkemidler og dramaturgi Ti-tel 2 Kortfilm -forløb Ti-tel 3 Pilotproduktion Ti-tel 4 Dokumentar-forløb Ti-tel 5 Eksamensproduktion Ti-tel 6 Genre -forløb - film noir og neo noi

Formen# Nårviyderligereskalbeskrivehvordanplottetkonstruereskanvimedfordel anvendenarrativemodellerfxberettermodellen. Formanalysenbeskriver. Form/dramaturgi: Berettermodellen er en fiktionskode. Form/dramaturgi: Virkeligheden har sjældent en klar begyndelse, midte og slutning. Bølgemodellen nedtoner toppene i berettermodellen, men giver alligevel mulighed for at fremlægge en historie fra virkeligheden på en spændende og troværdig måde. Stilistiske virkemidler/udtry FILm-x HÅNDBOG I FILMISKE VIRKEMIDLER At film er levende billeder, er faktisk en illusion. For film består af 24 faste billeder i sekundet. Årsagen til, at motiverne på billederne ser levende ud på film, er den, at det menneskelige øj

Mediefag - find metoder og modeller indenfor mediefag he

Brug af en historiemodel (e.g. berettermodellen) modsat præsentation af fakta - identificere centrale træk ved forskellige genrer, medier og medieplatforme samt samspillet mellem dem Plot, narrativ, samt forskellene mellem dem, og forskellene mellem genrer - arbejde med mediefaglige værktøjer i præproduktionsfase Filmopbygning. En films opbygning kan overordnet inddeles i sekvenser. Under dem kommer scenerne og under dem indstillingerne. Sammenligner man en film med en bog svarer sekvenser til kapitler, scener til tekstafsnit og indstillinger til sætninger Berettermodellen, Bølgemodellen, Aktantmodellen. Fra læreplanen: • anvende viden om filmiske virkemidler i forbindelse med analyse af film, tv og nyere medier • redegøre for forskellige dramaturgiske modeller og fortælleforhold • redegøre for, hvad der karakteriserer fakta, fiktion og blandinger mellem disse forme

Analysemodel til analyse af fil

Når man laver en analyse af en reklamefilm, opdeler man filmen i de dele, den er sammensat af. Dette gøres for at nå frem til reklamefilmens direkte og indirekte indhold samt budskab Har selv haft mediefag C, fik 12 i analysen (endte dog på 7 da vores karakter var gennemsnittet af film og mundtlig eksamen, og min filmgruppe havde været umulig at få andet end et 00 ud af) . Så vil gerne hjælpe Det var nemlig lige mit fag, hehe Tag det stille og roligt i forberedelsen

Lydspor Levende billeder - grundbog i mediefag (iBog

Opgaven indeholder en analyse af kortfilmen Mor(d) i mødregruppen, som blandt andet fokuserer på de 4 mødre Camilla, Gitte, Karen og Susanne og kommer godt omkring de filmiske virkemidler berettermodellen, fortællerformen, genren, hvordan virkemidlerne anvendes og tilsidst en shot-to-shot analyse af filmens indledning. Genre Living with Hunger og Super Size Me er film, hvor instruktørene fra starten har en meget klar opfattelse af hvad de vil bevise for verdenen. De laver regler, der ska

Spændingsopbygning: Berettermodellen er meget brugt og består af Præsentation - publikum skal kende til tid, sted og personer, konflikten antydes. Uddybning - konflikten bliver tydelig. Konflikt - konflikten optrappes og man kan ikke vende tilbage til situationen før scenen startede (kaldes også Point of no return) Ens handlinger har konsekvenser og er afgørende for folks opfattelse af ens person, men tit og ofte, bliver disse handlinger fejlfortolket eller misforstået. Folk får en forkert opfattelse af ens sande jeg, og mulige bånd bliver brudt, før de overhovedet får en chance for at udvikle sig programmer og nyhedsudsendelser i stedet bølgemodellen. Til forskel fra berettermodellen, som har et klart klimaks, der topper spændingskurven, har bølgemodellen flere mindre toppe på sin spændingskurve. Bølgemodellen kan fx bruges i dansk til analyse af dokumentarfilm, tv-programmer og nyhedsudsendelser Man kan meget nemt lave et tværfagligt forløb med mediefag, for at lave en fyldigere sammenligning mellem Kaj Munks Ordet og Carl Th. Dreyers filmatisering. Dette fordi filmen er en vigtig del af dansk filmhistorie. Det kan også være givtigt at lave et samarbejde med religion, da man ville kunne uddybe de religiøse aspekter i dramaet

Herunder finder du aktivitetsforslag til filmen og vejledning til undervisningen i 8. - 10. klasse og til ungdomsuddannelserne i fagene dansk og mediefag, samt til arbejdet med trivsel og unges sociale liv undervisning i dansk, mediefag eller filmkundskab i 8. - 10. klasse og ungdomsuddannelserne. KORTFILM er en uensartet størrelse, men i kraft af formatet særdeles velegnet til undervisningsbrug. Bedst er de helt korte film, med en varighed på mellem 3 og 10 minutter - og KORTFILMSPERLER er er samling af udenlandske kortfilm, som gennem e Det retoriske pentagram er en kommunikationsmodel, der kan anvendes både, når du analyserer tekster, og når du skriver tekster. Hjørnerne i pentagrammet er de ting, du skal overveje, når du analyserer en tekst, og når du skriver en tekst

berettermodellen) Filmisk adaption af det litterære værk Nordkraft med fokus på fortællesynsvinkel og filmiske virkemidler (tværfagligt med danskfaget) Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning i forbindelse med forevisning og diskussion af konkrete filmcitater Gruppearbejde Selvstændigt arbejd Speciale i dansk og mediefag. Den danske tv-julekalender har siden 1962 været et genkommende element i det danske me- dielandskab i december. Hovedformålet med specialet har været at definere tv- julekalenderen som genre og periodisere dens udvikling fra 1962 frem til 2017

Side 3 - mediefag c - Studieportalen

Anvendelsesmuligheder: Story Sequencer er et godt og smart planlægningsværktøj lige til at hænge på væggen - både vandret og lodret; Lydtavlen er særligt god for børn med ADHD og autisme som et hjælpemiddel til at organisere dagen me - Berettermodellen: Eksempel Louise Andreasens kortfilm Kys Kærlighed og Kroner (1998) o Anslaget - Biblioteket præsenteres som filmens ramme og Sten som filmens hovedperson. o Præsentation - Katja tropper op på biblioteket. Sten præsenteres som idealist gennem hans samtale på værtshuset What others are saying 17 Awesome Ways to Use Posterini in Your Classroom Wonderful website/app, that helps make posters easy and fun. It is online and students and teacher can both use this to present new topics and assignments to class Levende billeder - grundbog i mediefag, s. 264-266: Minerva og Gallups kompasrose), Red. af Mimi Olsen, Hans Oluf Schou mfl., 2007 Levende billeder - grundbog i mediefag, s. 209-226: Vejen til et manuskript samt manuskriptskrivning, Red. af Mimi Olsen, Hans Oluf Schou mfl., 2007 Manual til Panasonic AG DVD 100, stativ, boomstang, mikrofon Drengen i den stribede pyjamas er en populær, men også meget omdiskuteret film om Holocaust. Set med undervisningsfaglige briller har den mange gode emner og temaer at gribe fat i, men den indeholder også en række faldgruber, som man som lærer bliver nødt til at være opmærksom på

Filmanalyse faktalin

Vi tog som udgangspunkt beslutningen, om at lave en film, som har en historie og en fortælling i sig. Vi havde den enkle undervisningsgang til at arbejde i, med både vores ideer, historiens indhold, opbygning af berettermodellen, samt optagelsen af selve filmen på video Jeg har bruger aktivt internettet med min netbank, e-boks, NEM-ID, så alt administrativt som tidligere foregik ved at møde op i bank, posthuset, skat o.s.v.,foregår nu over internettet hjemme hos mig selv Berettermodellen - Det er en model som ofte bliver brugt i vores tid til at opbygge en film eller historie.. Cirkulær dramaturgi - Modtageren præsenteres for filmens episoder i omvendt eller vilkårlig rækkefølge. Man forsøger ikke at skabe en identifikationsmulighed for tilskueren eller opbygge en virkelighed At kunne anvende en terminologi dækker over mere end det at kende en række from MATH 2 at University College South Denmark, Aabenra What others are saying Peachy Printable Hidden Picture Puzzles Free Pictures For Kids All Colouring Pages For Kids 27752 This is a great example of cooperative learning to complete with English language learner students as it is a team-building group task for cooperative learning teams (Harrell & Jordan

Systime Systime - bedre lærin

 1. Mediefag er et hermeneutisk fag, der lægger vægt på analyse og fortolkning. Ud fra en del af sit genstandsområde (fx mediestruktur, filmpolitik, distribution osv.) strækker det sig ind over det samfundsvidenskabelige hovedområd
 2. Levende billeder - Grundbog i mediefag: Fakta og fiktion. 10 timer Særlige fokuspunkter Fakta- og fiktionskoder, berettermodellen, komposition, At skrive en.
 3. Kort afsluttet prosafortælling. En kort énstrenget handling. Få personer i en bestemt situation. Kort tidsforløb. Afgrænset sted. Bestem genre
 4. surprise, aktantmodellen, berettermodellen. Fra læreplanens §2.1: - ̶anvende viden om filmiske og dramaturgiske virkemidler i forbindelse med analyse af film, tv og nyere medier ̶demonstrere viden om fagets identitet og metoder. Væsentligste arbejdsformer Dokumentationsopgave og mundtlig feedback
 5. Udgivelser Udgivelse

Mediefag - Studieportalen

 1. Lars Bo Jensen, Kolding HF og VUC. Underviser i mediefag og samfundsfag. Som underviser på VUC skal Lars Bo Jensen favne en broget gruppe af elever. Mange har en afbrudt uddannelse bag sig, flere har psykiske eller fysiske lidelser og nogle er to-sprogede eller døjer med læsevanskeligheder
 2. delig amerikansk filmfortælling. Vi kan i dansksammenhæng, udover at bruge den som udgangspunkt for diskussion af film, også bruge den til åbning og diskussion af en teksts komposition
 3. ar - session 21. november 2018 Simon Skov Fougt Lektor, ph.d. Det Lærerfaglige Fakultet Læreruddannelsen Hvad er formålet med din undervisning

(Mediefag, dansk, engelsk, samfundsfag, historie, billedkunst, drama, religion, filosofi, psykologi) Danmark anno 1623. Hvordan så Danmark ud i 1623? Hvem havde den økonomiske, politiske og religiøse magt? Hvilke metoder bruger de gejstlige myndigheder til at styrke deres magt? Hvorfor? Sammenlign med året 1943, hvor Vredens Dag fik. Min besættelse - 50 års livtag med historien er en opsamling af 20 tidligere udgivede essays fra 1965 - 2015 af Claus Bryld omhandlende besættelsestidens historie

Vi skulle også lave en film og kriterierne for denne skulle være, at den skulle sætte nogle tanker i gang hos modtageren og at den desuden skulle den indeholde elementer fra berettermodellen. Der skulle desuden være fokous på lys og så skulle den indeholde både reallyd og musik Fag og niveau Mediefag C Lærer(e) Signe Falck Diederichs Hold HhFhf117 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Intro og filmsprog Titel 2 Pilotproduktion Titel 3 Dramaturgi og genrer - fokus på film noir og neo noir Titel 4 Eksamensproduktion Titel Tag sunde snacks med til hele klassen. Fej naboens indkørsel. Eller gå til købmanden for dine forældre, når de står midt i aftensmaden og mangler en liter mælk Skrivemodeller til episke tekster (fisken, berettermodellen, tre-akts-modellen, aktantmodellen og rammefortællingen) Digtets aspekter Dramamodel . Skriv en kommentar, hvis du har forslag til andre grafiske modeller i iBogen. Du kan også på komme på rundvisning i iBogen. Her ser [

At berettermodellen er den foretrukne dramaturgiske skabelon for langt størstedelen af formaterne handler som før nævnt om dens formidable evne til at organisere og formidle oplysningerne på mest spændingsopbyggende vis. Men det er stadigvæk en forudsætning for at kunne realisere modellen, at selve råmaterialet indeholder en udvikling. Mediefag fra C- til B-niveau - teori/analyse Forskellige dramaturgiske principper, dvs. typiske træk og greb som anvendes i tv og på film som set up-pay off, cliffhanger og forskellige fremdriftselementer modeller for strukturering af film og tv-produktioner, eksempelvis berettermodellen, tre-aktsmodellen, plotpoint-modellen, perlekædemodellen, cirkulær dramaturgi og bølgemodellen. I første omgang vælger jeg at opstille en forenklet version af romanens indhold gennem berettermodellens dramatiske forløb. Berettermodellen viser en fortolkning af romanen set ud fra en fokusering på lidelsen som bærende motiv for handlingsforløbet. Handlingsreferatet bilag A vil i den sammenhæng understøtte min model Point of no return er punkt 4 i 7-trins berettermodellen og klimaks er punkt 6, altså det der rammer os lige før udtoning. historie, dansk og mediefag skal det. Plan for forløbet Introduktion til forløbet Repetition af regler for kortfilm og novellefilm Filmiske virkemidler - filmens sprog - Vi der blev tilbage Berettermodellen og kommunikationsmodellen - Weekendfar Repetition af gysergenrens kendetegn Opgave: Lav en gyserfilm Gennemgang af arbejdsforløb for egen produktion - storyboard og manuskrip Den autoritative fortælleform Den vil som regel anvende en lineær og logisk programopbygning f.eks. berettermodellen. På den måde kan vi følge udsendelsens argumentationskæde. På den måde kan vi følge udsendelsens argumentationskæde

populær: