Home

Eksponentiel funktion bevis

Frividen Differentialligninge

  1. Video 5 Tangentligninger i differentialregning. 2:38. Video 6 Newtons afkølingslov, Forskudt eksponentiel vækst. 8:54. Video 7 Logistisk vækst - et eksempe
  2. Mathhx 26-11-2018. I afsnittet med beviser for differentialregning, er det er blevet gjort konkret hvilke regler der er i spil, når der manipuleres med grænseværdier
  3. Undersøg om om en lineær funktion beskriver spillernes Final Score i eksemplet ovenover bedre end en eksponentiel. Ja en lineær funktion er lidt bedre
  4. Vognmagergade 11, 2. sal • DK-1148 • København K • Tlf: 43503030 • Email: info@lru.dk • CVR 76351910 info@lru.dk • CVR 7635191
  5. Undersøg om om en lineær funktion beskriver spillernes Final Score i eksemplet ovenover bedre end en eksponentiel. Ja en lineær funktion er lidt bedre
  6. Mathh

Eksponentiel regression - Mathh

populær: