Home

Nævnenes hus udflytning

Om Nævnenes Hus

  1. Nævnenes Hus sekretariatsbetjener en række uafhængige domstolslignende nævn. Det betyder, at vi behandler sager og forbereder afgørelsesudkast til nævnene, så de kan træffe korrekte afgørelser til tiden. På den måde understøtter vi en smidig, hurtig og tilgængelig måde at løse.
  2. DEBAT: Udflytning gav medarbejdere og ledelse mulighed for at finde frem til deres kerneformål. Dét hjalp motivationen i hele organisationen, hvor fokus nu er på at blive endnu bedre til at løse kerneopgaver, skriver Christian Lützen, direktør i Nævnenes Hus
  3. Velkommen til Klageportalen for nævnene i Nævnenes Hus. Hvis du vil indsende en klage til Planklagenævnet eller Miljø- og fødevareklagenævnet, så kan du gøre det her. Du skal først logge ind med NemID og herefter kan du oprette din klage
  4. Historien om Nævnenes Hus er ikke færdigskrevet. Overskriften er ikke længere Udflytning - hvad nu?. Den er snarere Ny styrelse er fast forankret og i fuld drift - hvad nu?. Men oplevelserne fra de første år og de mange gange, der var allerførste, vil altid sidde i kroppen - for det meste som en rigtig, rigtig god fornemmelse
  5. KMD har assisteret Nævnenes Hus med den tekniske afklaring og systemet er allerede prøvekørt Vi har prøvekørt 500 sager, og sagsbehandlerne var så tilfredse med de sager, programmet fandt frem, at vi nu har sendt opgaven i udbud, så vi kan få udviklet det endelige program, fortæller Christian Lützen til avisen
  6. Christian Lützen, direktør i Nævnenes Hus i Viborg: - Vi må erkende og anerkende, at vi mister erfaring, når vi flytter statslige arbejdspladser
  7. Thomas Ryborg, der er souschef i det nyoprettede Nævnenes Hus i Viborg, var en af dem, der tog springet. Man behøver ikke at frygte en udflytning - man kan enten se det som en ny udfordring på det nye sted, eller også kan man se det som en mulighed for at få et nyt job

Viborg: Det glæder direktør Christian Lützen, Nævnenes Hus, at regeringen fremhæver netop dette hus i Toldboden 2 som et godt eksempel på, at første runde af udflytningen af statslige arbejdspladser gik godt, og det glæder ham, at der i anden runde nu kommer endnu flere arbejdspladser til Viborg 42 millioner kroner til forsinkede sager - udflytning af statslige arbejdspladser koster. Pengene skal bruges på at komme igennem bunken på 1910 sager, der ligger og venter i Nævnenes Hus Projektet om Nævnenes Hus har været halvandet år undervejs, og Public Perspectives har mødt Christian Lützen en måned forud for premieredagen til en snak om, hvordan man balancerer rekruttering, udflytning og strategi i en organisatorisk fusion, der ifølge direktøren har potentiale til at give Danmark langt stærkere klagesagsbehandling

Natur- og Miljøklagenævnet er blevet udflyttet til Viborg og sammenlagt med 14 andre af statens klagenævn i det nye Nævnenes Hus. Sagspuklen fik sidste år daværende erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) til at afsætte 23 mio. kr. til ekstra medarbejdere og bistand fra Kammeradvokaten frem til slutningen af 2017 Nævnenes Hus, Statens Administration, Landbrugsstyrelsen og Geodatastyrelsen. De 4 institutioner udgør samlet set 847 årsværk, svarende til 22 % af de 3.899 års-værk. Undersøgelsen omfatter endvidere en spørgeskemaundersøgelse blandt de 42 institutioner, som er omfattet af den første udflytningsrunde Viborg: Det har været så stor en succes at flytte statens klagenævn til Nævnenes Hus i Viborg, at der kommer endnu en klageinstans til Toldboden med 7-10 medarbejdere, som kommer oveni de nuværende cirka 160 statslige arbejdspladser i huset

Fakta-ark. Status på udflytning af statslige arbejdspladser Oktober 2017 V-regeringen præsenterede 1. oktober 2015 en plan for udflytning af knap 3.900 statslige arbejdspladser. Baggrunden for udflytningen er et politisk ønske om i højere grad at placere statslige arbejdspladser uden for Hovedstadsområdet I Viborg bygges videre på det eksisterende juridiske miljø, idet yderligere fire sekretariater med 17 arbejdspladser placeres ifm. de eksisterende 16 nævnssekretariater i Nævnenes Hus, jf. boks 3.1. Derudover placeres det nye konsoliderede gasselskabs hovedsæde i Viborg, hvilket medfører, at der flyttes 67 arbejdspladser til byen fra. I Viborg er 12,6 procent flyttet med Nævnenes Hus, mens lige knap 30 procent ifølge Finansministeriets tal er flyttet med Naturstyrelsen til Randbøl. Samlet set flytter omkring 11 procent med til de jyske arbejdspladser, viser en opgørelse frasorteret de mindste flytninger med under 15 årsværk

Nævnenes Hus er en ny organisation skabt med den første udflytning af statslige arbejdspladser. 16 nævn blev samlet under ét tag i nye fysiske rammer i Viborg og dørene til den nye arbejdsplads blev slået op i januar 2017. 95 pct. af medarbejderne er nyansatte, og hele konstruktionen og idegrundlaget for den nye fælles arbejdsplads er henover det første år udviklet samtidig med, at. Plan om udflytning af statslige arbejdspladser udskydes. Derfor skulle den ske jul, men i god tid før jul, som hun sagde, da avisen Danmark var med hende på besøg hos Nævnenes Hus og Civilstyrelsen i Viborg i slutningen af november. Det er vigtigt i forhold til de medarbejdere, hvis.

Lars Løkke Rasmussen hævdede for nogen tid siden, at den statslige udflytning af arbejdspladser havde været en stor succes, og henviste som et eksempel på det Nævnenes Hus som var blevet placeret i Viborg. Nu har jeg en række sager netop med Nævnenes Hus, så denne vurdering kom fuldstændigt bag på mig, men Lars Løkke Rasmussen kunne jo have informationer, jeg ikke havde, så jeg bad. Nævnenes Hus har efterfølgende haft fokus på at implementere en fælles driftsmodel på alle organisa-toriske niveauer, hvor der bl.a. følges op på kapaciteten og realiseringen af mål. Ministeren vurderer, at Nævnenes Hus i sit andet leveår er en effektiv styrelse med strategisk fokus på produktionsmålene. 8 Regeringen har nu godkendt den samlede plan for udflytning af de næsten 4000 statslige arbejdspladser. Udflytningen forløber overordnet efter planen. Vi har nu et samlet overblik over den største udflytning af statslige arbejdspladser nogensinde. Og med de første succesfulde udflytninger er vi allerede godt i gang Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen iværksætter nu en række ekstra initiativer, så hverken borgere eller virksomheder skal opleve forlængede sagsbehandlingstider i Natur- og Miljøklagenævnet, der som i led i regeringens udflytning af statslige arbejdspladser fra årsskiftet overgår til den nye styrelse Nævnenes Hus i Viborg under Erhvervs- og Vækstministeriet Nævnet var midt i udflytning til Nævnenes Hus i Viborg, og Robert Nielsen får trods flere rykkere først en afgørelse i januar 2017. Her var det et afslag, skriver Thisted Dagblad. Årsagen er, at der i mellemtiden, nemlig i juni 2016, var kommet nye krav til minkfarme på lugtgener..

Nævnenes Hus: Udflytning gav ny mening til vores mission

Nævnenes Hus har efterfølgende haft fokus på at implementere en fælles driftsmodel på alle organisa-toriske niveauer, hvor der bl.a. følges op på kapaciteten og realiseringen af mål. Ministeren vurderer, at Nævnenes Hus i sit andet leveår er en effektiv styrelse med strategisk fokus på produktionsmålene. 8 Nævnet var midt i udflytning til Nævnenes Hus i Viborg, og Robert Nielsen får trods flere rykkere først en afgørelse i januar 2017. Her var det et afslag, skriver Thisted Dagblad. Årsagen er, at der i mellemtiden, nemlig i juni 2016, var kommet nye krav til minkfarme på lugtgener.. Nævnenes Hus sekretariatsbetjener en række uafhængige domstolslignende nævn. Det betyder, at vi behandler sager og forbereder afgørelsesudkast til nævnene, så de kan træffe korrekte afgørelser til tiden. På den måde understøtter vi en smidig, hurtig og tilgængelig måde at løse.

populær: