Home

Äktenskapscertifikat utomlands

Vigsel i utlandet. I utlandet kan du gifta dig inför antingen en svensk eller en utländsk myndighet. Efter vigseln i utlandet ska du visa ett intyg för Skatteverket om att vigseln har ägt rum Det är möjligt för utländska medborgare att vigas i Sverige. Processen ser i så fall lite annorlunda ut och kräver bland annat att de blivande makarna besöker ett av Skatteverkets servicekontor personligen för att legitimera sig med pass när ansökan görs samt kompletterar ansökan med relevanta intyg

Att gifta sig i Sverige eller i utlandet Skatteverke

populær: