Home

Venstres holdning til retspolitik

Hvad mener Venstre om EU, den offentlige sektor eller om folkeskolen? Det og meget mere kan du læse om her, hvor vi forklarer vores politik på en række område Retspolitik er blevet til symbolpolitik: Straffene hæves, selv når al forskning viser, at det ikke nedbringer kriminaliteten. Politiet spilder deres tid på at tjekke pas ved grænsen, selvom det ikke skaber reel tryghed Dermed er vi med til at bestemme, hvordan Danmarks rolle skal være i fremtidens EU og Europa. Det er klart, at forskellige partier har forskellige holdninger til det europæiske samarbejde. I denne artikel får du en oversigt over de forskellige partiers holdning til, hvordan og på hvilke vilkår vi skal indgå i EU. Læs mere om valget her De fleste partier i Danmark - heriblandt SF og Socialdemokraterne - har i de seneste år fået en mere højreorienteret værdipolitik. Denne udvikling har gjort, at det i dag er helt legitimt og politisk korrekt at gå ind for en stram udlændingepolitik og en konsekvent retspolitik. Især den nye højredrejning i retspolitikken kan med god [ Kategorier: Centrum-Demokraterne, Det radikale Venstre, Retspolitik, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Tossegode Danmark Tags: Arne Melchior, CD, dansk indfødsret, Det radikale Venstres holdning til kriminelle flygtninge, Det radikale Venstres holdning til kriminelle indvandrere, Det radikale Venstres holdning til kriminelle.

Venstre mener - Venstre

I Venstres Ungdom er vi ikke i tvivl om, at sociale omstændigheder ofte er medvirkende til, at folk bliver kriminelle. Ikke desto mindre tager vi stærkt afstand fra tanken om, at det er lige så synd for gerningsmanden som for ofret. Den fører til en blødsødenhed i retspolitikken, der undergraver befolkningens retsbevidsthed Vi vil skabe vækst og arbejdspladser i fødevare- og landbrugserhvervene og samtidig sikre, at der tages hensyn til miljø, natur og drikkevand. Landbrug og fødevarer Landbrug: En fødevareproduktion i balance. Danmark er et landbrugsland, og det skal vi fortsætte med at være. Samtidig skal Danmark igen være en grøn stormagt Farvel til de folkevalgte: Efter årevis med flakkende holdning lægger Venstre regionerne i graven. Mens den øvrige blå blok i årevis har været klar til at droppe regionerne, har Venstre lige så længe været vægelsindet. Her er et overblik over regionernes skæbne

Det mener vi om - radikale

Forebyggelse er nøgleordet i radikal retspolitik. Forbryderne skal straffes og ofrene beskyttes, men vi skal i højere grad bekæmpe kriminaliteten, før den rammer os. Derfor skal der sættes. Relaterede nyheder; 10. maj 2019 — Retspolitik, Skat og finans. Hvidvask skal kunne straffes med op til 12 års fængsel. Rækken af skandaler om økonomisk kriminalitet tårner sig op. Senest har ti medarbejdere fra Danske Bank fået ransaget deres hje Radikale Venstre har spillet en væsentlig rolle i opbygningen af det velfærdssamfund, som vi kender og holder af. Vi vil udvikle - ikke afvikle - velfærden. Vi skal løbende udvikle vores velfærd i takt med at der eksempelvis bliver flere ældre og patienter på danske sygehuse Her er Venstres landbrugspolitik: Det vigtigste er mere gødning. Erling Bonnesen (V) mener, at Danmark stadig kan være fremme i skoene på miljø med moderne teknikker. Landbrugsavisen.dk har interviewet alle ordførere og stillet kritiske spørgsmål til deres landbrugspolitik. Bliv. Deres evne til at fremstå som superliberale, som forkæmpere for den enkeltes ret over for staten forekommer imponerende. Ingen har som disse tre politikmagere i den grad formået, at socialisere samfundet. Denne præstation kommer utvivlsomt til at danne skole. I vælgerbedragets kunst tager de suverænt førstepladsen

Partiernes EU-politik - Europa-Parlamentsvalget 201

Radikale Venstre anbefaler et ja til folkeafstemningen. Det danske retsforbehold er i dag en hindring for, at vi kan bekæmpe kriminalitet og finde gode løsninger i en verden, hvor mennesker bevæger sig mere og mere over grænser. Den større frihed vi har fået til at bevæge os frit i hele EU er et kæmpe gode for både borgere og virksomheder Han sagde tidligere på dagen, at Venstres holdning ville blive afgjort i morgen. - Det er måske meget godt - også for jer (pressen, red.), at vi får det kommunikeret i morgen. Det bliver sat på dagsordenen til i morgen, lød det fra Søren Gade, men nu har Venstre besluttet først at træffe beslutning på gruppemødet på fredag Vores retspolitik handler om at sikre lov og orden i hele Danmark. Vi accepterer ikke kriminalitet og parallelsamfund. Til gengæld vil vi sætte ofrene i centrum, øge straffen for indbrud og skaffe flere ressourcer til politiet To timer om ugen afgør Venstres holdning til skolereformen 37 timer om ugen er en heldagsskole. Det er 35 timer ikke, siger Karen Ellemann. Politik 4. apr. 2013 kl. 11.18. jakob stig jørgensen Journalist. Læs artiklen senere Gemt (klik for at fjerne) Læst Venstres svar var, at det måtte blive de øvrige partiers ansvar. I sin disputats om Augustoprøret fortæller Kirchhoff, at mens han fik fri adgang til partiarkiverne hos SKR-partierne, så blev denne adgang nægtet ham hos Venstre! Hvor man dog forstår Danmarks liberale Parti

Derfor virker strengere straffe Venstres Ungdo

Pape: Venstres U-vending om uddannelsesloft er utroværdig Søren Pape Poulsen, kalder det utroværdigt, at Venstre eksempelvis skifter holdning til uddannelsesloftet i valgkampen Men det er helt i orden, at de har den holdning. Sådan er politik. Det betyder jo, at vælgerne har noget at vælge imellem. Vi advarede mod, at Venstres politik ville føre til nedskæringer. Venstre og regeringen har gjort meget for at overbevise de danske vælgere om, at regeringen ikke ønsker at forringe velfærden i Danmark. Men velfærdsstaten trænger til fornyelse, og det skal bl.a. ske ved at inddrage det private i løsningen af nogle af velfærdsopgaverne og ved at øge borgernes frie valgmuligheder Venstres holdning til EU. Fem punkter for fremtiden. Eksemplarfremstilling, herunder print eller kopiering af hele eller dele af læringsportalen, er kun tilladt, hvis institutionen har indgået en aftale med Copydan Tekst & Node, og skal ske inden for denne aftales begrænsninger.. Retsordfører for Venstres Ungdom. Ivan Al-Hilali har arbejdet sig op gennem det politiske system i Venstres Ungdom. For nyligt blev han valgt til det ærefulde hverv som retsordfører for hele Venstres Ungdom. Som retsordfører har han til opgave at holde sig orienteret om alt på området, det er selvsagt

Jeg udtaler mig også om skatte-, erhvervs- og retspolitik. Områder, hvor jeg ikke er ordfører. - Jeg vil ikke være den, man ringer til, hvis man vil have Venstres officielle holdning til. Straf og retspolitik. Hvad er partiernes retspolitik? Hård straf eller forebyggelse? der viser forskellige politikeres holdning til f.eks. den kriminelle lavalder. Det gav et helt andet indblik at være en så indblandet del af retssystemet for en dag. Det hjælper meget på at lære de. Hvis jeg her på siden offentliggør en liste med Halvtreds Holdninger, vil der forhåbentlig komme en masse kritiske spørgsmål til mine holdninger og en masse gode argumenter mod mine holdninger. Og mange af tingene havde jeg måske ikke selv overvejet og nogle af tingene kan måske få mig til at skifte holdning Vi har den holdning, at der, hvor vi fra statens side af skal prioritere økonomiske midler til forskning, skal det som udgangspunkt være teknologier, vi selv ønsker at fremme. Men det er jo ikke sådan, at vi har sagt, at man slet ikke må forske i thorium, fastslår Thomas Danielsen (V) Dansk Folkepartis mål er at bevare Danmarks selvstændighed og frihed, så vi kan sikre folkestyret og videreudvikle det gode land, som møjsommesligt er opbygget gennem vores lange historie.Vi vil bekæmpe ethvert forsøg på at indskrænke den folkelige frihed, og vi vil arbejde for, at de traditioner, som danner baggrund for vort frie samfund, forsvares overalt, [

Det radikale Venstres holdning til kriminelle flygtninge

Retspolitik Venstres Ungdo

  1. Venstre går ud med holdning til burkaforbud fredag Inden Venstres landsmøde i weekenden vil der være en afklaring på, hvad partiet mener om et burkaforbud. En mulighed kunne være at sætte Venstres medlemmer fri, så de kan stemme efter deres egen overbevisning
  2. Venstres rystende holdning til børns ret. Venstre åbner op for, at Danmark kan træde ud af FNs børnekonvention. Det er en rystende holdning, som stiller spørgsmålstegn ved hele fundamentet for børns retssikkerhed. Annonce. Mest læst
  3. Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Du kan indsende forslag til debatindlæg på debat@berlingske.dk. Venstre bryster sig af at være et liberalt parti, men indfører og håndhæver regler, der er strammere end man kan forestille sig dem i Kina under.
  4. Uddannelsesloftet er kommet for at blive, hvis det står til De Konservative. Partiet står dog nu alene med den holdning blandt regeringspartierne. Liberal Alliance har i et stykke tid ønsket loftet, der begrænser dobbeltuddannelse blandt unge, afskaffet. Og tirsdag meldte Venstre ud, at man også er klar til at fjerne det omdiskuterede loft
  5. 1 Resolutioner 2010 Vedtaget på Venstres Ungdoms landsstævne i Aalborg d september 2010 Den offentlige sektor Gennemsigtighed i det offentliges forbrug I Venstres Ungdom mener vi, i forhold til det offentliges forbrug og dets dertilhørende skatteopkrævninger, at vi som borgere er berettiget til at vide, hvad vores penge bliver brugt til
  6. Her er, hvad Venstres erhvervsordfører i stedet kunne tweete om Årtiers naive, konfliktsky holdning til åbenlyse problemstillinger, koster nu. Hvorfor insisterer vi ikke på, at alle der.

Hvis danskerne stemmer ja til at afskaffe forbeholdet, bliver der indført en såkaldt tilvalgsordning. I første omgang er ja-partierne enige om at tilslutte Danmark til 26 konkrete retsakter. Men ordningen åbner samtidig op for, at et flertal i Folketinget kan tilslutte Danmark mere og mere af EU's retspolitik Pressemeddelelser - 16.10.2017 Radikale Venstres DNA i Næstved Kommune. Den politiske vision omhandler hele Næstved Kommune for alle borgere, vores politiske vision og vores holdning til økonomisk omhu og bedst anvendelse af vores ressourcer Så hvis provenuet fra bilismen falder, skal vi spare på noget af det pengene går til. Citat: Der kan være mange gode grunde til at have en mening for eller imod Venstres forslag, men ovenstående er ikke en af dem Nu er det ikke Venstres forslag, men den afgående regering som lovede afgiftsfritagelse i 1 år (2016) for elbiler Venstres holdning: Venstres udgangspunkt er, at hvert enkelt barn skal støttes i at blive den bedste version af sig selv. Forskellighed skal respekteres som en styrke. Vi ønsker tryghed, læring og trivsel i dagtilbud og skoler - og en klar am-bition om, at alle kommer videre til en ungdomsuddannelse Figur 1: Venstres og SDs andele af afgivne stemmer 1887-2015. Fra landmænd til byboere. For venstre var det i perioder en lang og sej kamp at udvikle sig fra landmændenes parti til et moderne bybaseret liberalistisk parti. Det var en nødvendig ændring. Man kunne blot se på de demografiske faktorer. Landbefolkningen blev mindre og mindre

17 January, 7:00 PM - Venstres Ungdom i Slagelse - - Danmark - Denne tip-top-torsdag får vi besøg af vores retspolitiske ordfører Ivan Al-Hilali. Det var meningen.. Vi opfordrer da Vælgerne til at sande sig om Det radikale Venstre i faste Organisationer. Troskab mod Principperne, Aabenhed i den politiske Færd, Plan og Kraft i Arbejdet, - og vi vil atter skabe en høj og klar Dag om Demokratiet i Danmark. DET RADIKALE VENSTRES PROGRAM. Vedtaget paa Landsmødet i Odense 20. og 21. Maj 1905. I Uddannelsesloftet er kommet for at blive, hvis det står til De Konservative. Partiet står dog nu alene med den holdning blandt regeringspartierne. Liberal Alliance har i et stykke tid ønsket loftet, der begrænser dobbeltuddannelse blandt unge, afskaffet. Og tirsdag meldte Venstre ud, at man. Spm. nr. S 769. 18) Til uddannelses- og forskningsministeren af: Carolina Magdalene Maier (ALT) : . Hvad er ministerens holdning til sin forgængers samt Venstres undervisningsordførers erkendelse af, at mens de unge mennesker gør alt, hvad det politiske flertal har bedt dem om, herunder kommer »hurtigt igennem studierne

Kilder med kendskab til diskussionen mellem Venstres top og en række borgmestre oplyser, at der har været et betydeligt pres fra partiet og angiveligt også dets topministre mod økonomi- og indenrigsministeren for at ændre holdning og indføre en overgangsordning Støt vores valgfond via PBS. Public service på arabisk. Kynisme i Irak-krig. Du kan være med til at gøre en forskel. Du kan nemlig støtte vores valgfond med et fast månedligt bidrag Senest har Liberal Alliance også sagt, at man er klar til at fjerne det stærkt omdiskuterede loft igen. Pape: Det er utroværdigt Venstres nye holdning til uddannelsesloftet, skaber stor undren hos de konservatives formand, justitsminister Søren Pape Poulsen: Altså helt ærligt

Landbrug og fødevarer Socialdemokratie

For at få vælgerne til at blive positive over for EU's overnationale retspolitik har ledelserne i Socialdemokraterne, Venstre og andre EU-positive partier tilsyneladende startet en kampagne, der primært bygger på spin og skræmmeargumenter, men de forholder sig ikke til, hvad en overnational retspolitik vil betyde. Hvad er fordelen flere år. Denne tankegang stemmer overens med regeringens retspositivistiske holdning om øget indsats på skærpede straffe og generalpræventive midler, der afskrækker de kriminelle. I en artikel i Information ytrer professor i strafferet ved Oslo Universitet Thomas Mathiesen, stor kritik af retsøkonomernes bifald til regeringens hårde linje Radikale Venstre stemte gult, dvs. hverken for eller imod, da hundeloven var til afstemning. Bente Dahl uddyber Vi kunne ikke stemme for pga. den liste, da en liste over bestemte hunderacer ikke giver nogen mening. I bedste fald er den ligegyldig, i værste fald fører den til, at andre racer bliver fremavlet 5. Folketinget: EU's retlige samarbejde er på vej ned i tempo Artikel, information, august 2015 Artiklen giver et bud på, hvor EU's retspolitik er på vej hen. 6. Borgerne er parat til mere EU end deres politikere Artikel, Politiken, April 2015 Artiklen redegør for borgernes holdning til EU-samarbejde på retsområdet

Farvel til de folkevalgte: Efter årevis med flakkende

kommende folkeafstemning også skal stemme om dansk tilslutning til det fælles og forpligtende EU-samarbejde om asyl- og flygtningepolitik. I Alternativet har vi i allerhøjeste grad tillid til, at borgerne ganske udmærket selv kan træffe beslutning også i forhold til flygtninge- og asylområdet. Derfor har vi stillet beslutningsforslag om Venstres vision er, at Køge skal være borgernes kommune. I Venstre betyder DIN holdning noget. Derfor afholder vi løbende en række spændende politiske debatter, hvor du er mere end velkommen, da vi er interesserede i dine ønsker og meninger. Styrk Venstres arbejde i Køge Vær med til at.

Det Radikale Venstre: Retspolitik - TV

Retspolitik > Enhedsliste

Alt i alt var det spændende at Venstres Ungdom havde inviteret ægte fjender af frihed til åben debat, og publikum var i stand til at stille gode, skarpe spørgsmål, der fokuserede på islamisk lov og samfundsorden - ikke muslimer som personer. HuT-repræsentanten var forbløffende hæderlig i sin afvisning af demokrati og menneskerettigheder Politiske programmer er udarbejdet af udvalg i Radikale Venstres landsforbund og vedtaget af Hovedbestyrelsen.Alle kan læses her i PDF-format. ArkitekturRadikale Venstres program for 'Planlægning og arkitekturpolitik' (vedtaget i januar 2013) Boli Det Konservative Folkepartis holdning til Europa står ikke stille. Siden etableringen har EU vokset sig stor både i dybden og bredden, med mange nye politikområder og mange nye medlemsstater, og der har skullet mange traktatændringer til for at sikre juridisk grundlag for samarbejdet, som vi kender det i dag Venstres vision er, at Køge skal være borgernes kommune. I Venstre betyder DIN holdning noget. Derfor afholder vi løbende en række spændende politiske debatter, hvor du er mere end velkommen, da vi er interesserede i dine ønsker og meninger

Det kan da også føre til, at de store partier mister deres magt. Ved valget i Skotland i 2003 gik flere små partier kraftigt frem (f.eks. Grønne fra 1 i 1999 til 7 i 2003, og Skotske Socialistparti fra 1 til 6. Til gengæld gik Labour og Skotske Nationalister tilbage). Anderledes gik det i 2015 Et holdningspapir er et kort politiske program, som er udarbejdet af udvalg i Radikale Venstres landsforbund og vedtaget af Hovedbestyrelsen.Lovgivning om beskyttelse af persondata [PDF]- vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 22. november 2014Flygtninge skal være velkomne i kommunerne [PDF

Venstres nye våben til at vinde flere kvindelige stemmer hedder Inger Støjberg og hun er rødhåret, så pas på denne 35 årige unge komet. Hun har på trods af sin korte karriere allerede været ude i politiske magtkampe med Anders And Junior, noget som hun selv benægter og siger »Den sag er lukket. Det er en gammel sag Dermed håber jeg, at have svaret Johannes Lebech (R), som skriver i JP (18/4), at Venstres holdning til Tyrkiets optagelse i EU klinger hult. Men modsat det radikale venstre, så har vi fra Venstres side sagt, at vi ikke er de rette til at bedømme, hvornår Tyrkiet lever op til københavnskriterierne - Venstre-leder Lars Sponheims krumspring i EU-saken gjør at partiet ikke er til å stole på i dette spørsmålet. - Venstre ikke til å stole på | FriFagbevegelse JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript

populær: