Home

Skal man betale til a kassen når man går på efterløn

Skal man stadig betale a-kasse og bidrag? Debat SOL

 1. Når man får sit efterlønsbevis, eller går på efterløn, skal man ikke betale efterlønsbidrag mere! Men A-kassen skal man fortsat betale til, indtil du går på folkepension. - Da du fortsat er til rådighed på arbejdsmarkedet - du må fortsat gerne arbejde når du er på efterløn, men selvfølgelig bliver du modregnet i efterlønnen
 2. Du skal have betalt efterlønsbidrag i 30 år og senest have startet betalingerne på din 30 års fødselsdag. Du kan opnå ret til efterløn efter nogle lempeligere krav, hvis du er født før 1. januar 1978. Du skal have ret til dagpenge, når du går på efterløn. Det betyder, at du bl.a. skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet
 3. For at få ret til efterløn skal du som udgangspunkt have betalt efterlønsbidrag og have været medlem af en a-kasse i 30 år. Hvor lang tid skal jeg betale efterlønsbidrag? Cookies hjælper os med at forbedre din oplevelse af vores website
 4. Min far går snart på efterløn. Han har fået at vide, at han stadig skal betale til både a-kasse og fagforening imens han er på efterløn. Jeg synes, det lyder skørt, men fortæl mig gerne, at det godt kan passe, at han skal betale til begge. For mig virker det mest logisk kun at betale til a-kassen, men ved ikke så meget om det
 5. Min A-kasse skal derfor vurdere, om du er til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis du f.eks. har været uden tilknytning til arbejdsmarkedet på grund af sygdom. Du skal være dagpengeberettiget på det tidspunkt, hvor efterlønsbeviset udstedes. Hvis du er ledig, må din ret til ydelser fra a-kassen ikke være brugt op. Hvis du har et.
 6. istrationsbidrag samt et evt. efterlønsbidrag, som er frivilligt om man vil betale. Statsbidraget er..

Man kan altså sige at den dyreste a-kasse skal bruge kr. 1.836 pr. medlem mere pr. år på at administrere end den billigste skal. ATP-bidraget er ens for alle a-kasser. Du kan se størrelsen på de forskellige bidrag under Sammenligning af a-kasser. Herudover kan du vælge at betale et bidrag til efterlønsordningen. Læs mere om efterløn Du skal have ret til dagpenge på det tidspunkt, hvor du går på efterløn. For at have ret til dagpenge skal du både opfylde et Indkomstkrav, og du skal være til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal være til rådighed på den dag, du når din individuelle efterlønsalder. Dine pensionsordninger skal være indberettet til a-kassen Hvis du allerede driver virksomheden, når du går på efterløn, skal vi også have en kopi af dine årsregnskaber for de sidste 3 år. Dem skal vi bruge til at se, om det er sandsynligt, at virksomhedens dækningsbidrag ikke overstiger det tilladte beløb Som medlem af FOAs A-kasse har du mulighed for at få efterløn, når du når efterlønsalderen, hvis du betaler til efterlønsordningen og opfylder betingelserne for at få efterløn. På disse sider kan du læse om reglerne for at kunne gå på efterløn, hvordan efterlønssatsen beregnes, hvad der skal modregnes i efterlønnen og meget mere Du skal nemlig fortsætte med at betale efterlønsbidrag frem til efterlønsalderen, og de penge skal trækkes fra gevinsten. (Regnestykket er forenklet. Der er mange andre faktorer: For eksempel renterne, hvis man hæver pengene og sætter dem ind på en pensionsopsparing. Der er også samspilsproblemet: Modregning i ydelser som pensionist)

Du skal søge din a-kasse om efterløn. Og du kan tidligst få efterløn fra det tidspunkt, hvor din a-kasse har modtaget din skriftlige ansøgning. Du skal være medlem af en dansk a-kasse, når du går på efterløn, og du skal bevare dit medlemskab af a-kassen under hele efterlønsperioden Når du skal på efterløn Efterlønsordningen kan bruges til at trappe langsomt ned på arbejdslivet, fordi du kan arbejde så meget, du vil, mens du er på efterløn. Der er også gode muligheder for at tage din efterløn med til udlandet. Læs de vigtigste spørgsmål nedenfor eller læs om betingelserne i vores efterlønspjecer

Hvor meget skal du betale? Den nuværende sats er 1,78 kr. for hver time du får udbetalt efterløn. Tilmeldingen sker i forbindelse med, at du søger om efterløn. Hvis du senere ønsker at ændre dit valg, hvad enten det er et til- eller fravalg, kan du gøre det pr. 1. januar. Du kan læse mere om ATP Livslang pension her Efterløn Efterløn er en ordning, hvor du kan trække dig gradvist tilbage fra arbejdsmarkedet, før du bliver folkepensionist. På disse sider kan du blive klogere på tilmelding til ordningen samt tiden før, under og efter efterløn

For at kunne gå på efterløn, skal du endvidere være i besiddelse af et såkaldt efterlønsbevis. Det er et dokument, der udstedes af a-kassen, og som beviser, at du har ret til efterløn, men endnu ikke har benyttet dig af muligheden. Normalt vil a-kassen kontakte dig i god tid før efterlønsalderen med henblik på at få formalia på plads I de gamle modregningsregler, som jo så stadig er gældende for personer født før 1956, er det muligt helt at undgå modregning, hvis man frivilligt, vælger kun at modtage efterløn i 3 år, og har 3.120 arbejdstimer fra man får efterlønsbeviset til, man går på efterløn. Vælger man at gå på efterløn, uden at overholde 2-års reglen. Du skal dog være opmærksom på, at du ikke kan gå på efterløn eller søge om et efterlønsbevis, når du kommer tilbage til Danmark efter et arbejdsophold i udlandet. For at du kan opnå ret til efterløn eller efterlønsbevis, skal du have haft en indtægt på mindst 228.348 kr. inden for de seneste tre år Når man er medlem af en A-kasse, skal man betale kontingent. Kontingentet til A-kassen består af et obligatorisk statsbidrag, et ATP-bidrag, et administrationsbidrag samt et evt. efterlønsbidrag, som er frivilligt om man vil betale. Statsbidraget er ens for alle a-kasser og bliver reguleret en gang om året af Folketinget

Hvem kan få efterløn? - borger

Det skal du huske, når du er på efterløn. Du skal fortsætte med at være medlem af a-kassen, mens du modtager efterløn, og du skal betale medlemsbidrag til a-kassen. Du skal derimod ikke betale efterlønsbidrag, når du har fået et efterlønsbevis eller er overgået til efterløn Hun skal derfor have arbejdet 1.924 timer uden offentlig støtte inden for de sidste 3 år. Det svarer til 52 uger på fuld tid. For deltidsforsikrede er kravet 1.258 timer. Hvis man er ledig og modtager dagpenge opfylder man beskæftigelseskravet, men man skal søge om efterløn inden retten til dagpenge ophører Vær opmærksom på, at du ikke kan få efterløn, hvis du er syg, når du skal overgå til efterlønsordningen. Det er ikke min opfattelse, at det er svært at få job som 60-62-årig sådan helt generelt set. MEN det kan mange gange være svært at tjene det samme, som man gjorde som 55-årig, og det er mange gange det, som man skal vænne. Lars Toft Simonsen minder samtidig om, man faktisk skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet for overhovedet at kunne få efterløn. Det vil altså sige, at går man på pension som 60-årig, kan man ikke slappe af og hygge sig indtil efterlønsalderen, hvis man vil have efterløn. Man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, indtil man. Udskyd din efterløn og få fordele. Får du ikke delpension, er det muligt for dig, at få flere økonomiske fordele, hvis du venter med at gå på efterløn i en periode efter, du har fået dit efterlønsbevis (udskydelsesreglen). Hvis du venter, kan du: Opnå ret til efterløn på højeste dagpengesats; Få en lempeligere pensionsmodregnin

Hvis du først har ret til efterløn på et senere tidspunkt end din efterlønsalder, har du modtaget et brev herom fra a-kassen. Du skal opfylde forskellige betingelser for at kunne gå på efterløn. Der gælder forskellige regler for forskellige aldersgrupper. Du kan se, hvad der gælder for dig ved at klikke på din årgang Du skal have betalt efterlønsbidrag i 30 år og senest startet betalingerne, da du fyldte 30 år. Du kan opnå ret til efterløn efter nogle mildere betingelser, hvis du er født før 1. januar 1978. Du skal have ret til dagpenge for at kunne gå på efterløn. Du skal altså være til rådighed for arbejdsmarkedet. Du må ikke være syg eller. Er du ledig, må du ikke have opbrugt retten til ydelser fra a-kassen. Du skal være dagpengeberettiget på det tidspunkt, hvor du får efterlønsbeviset og på det tidspunkt, hvor du overgår til efterløn. 5) Medlemskab. Du skal have været medlem af en a-kasse i mindst 30 år (med undtagelse af tilfælde, hvor du er i en overgangsordning Man skal være medlem af A-kassen så længe man modtager efterløn. Det er det samme som hvis du modtager dagpenge. Efterløn er en arbejdsmarkedsaftale og det er A-kasserne der administrerer dem. Du kan selv vælge om du stadig vil betale Fagforbudsbidrag. Du skal dog vide at så står du uden hjælp, såfremt du får faglige problemer

Hvor lang tid skal jeg betale efterlønsbidrag? - Det Faglige Hu

Find dig selv i oversigten neden for og find ud af, hvor længe du mindst skal vente med at få på efterløn + antal timer du skal arbejde for at opfylde udskydelsesreglen. OVERSIGT Jeg er født før 1/1-1956: 2 år er perioden, du mindst skal vente, før du går på efterløn Udbetaling af efterløn Sidst redigeret den 10.01.2019 Man skal oplyse a-kassen om alt, der kan have betydning for retten til efterløn, f.eks. ansøgning om social pension, arbejde, ændringer i pensionsudbetalinger og om man er medbygger, selvbygger mv Går du tidligere på efterløn, kan arbejde samtidigt med at du er på efterløn ikke medregnes til skattefri præmie. Efterløn for personer født fra 1. juli 1959 Hvis du går på efterløn, kan du få udbetalt efterløn med den højeste dagpengesats, hvilket svarer til kr. 226.392 om året (2019) - før fradrag af pension Du skal være medlem af a-kassen og betale til ordningen en årrække (495 kr. pr. måned, 2017). Hvis du vælger at arbejde på fuld tid, efter du har nået din efterlønsalder, optjener du præmier, som du får udbetalt, når du når folkepensionen A-kassen handler i høj grad om tryghed ved ledighed. Tryghed for at man kan få hjælp til at komme i beskæftigelse igen. Men også tryghed ved at vide, at man i en periode kan få dagpenge og dermed undgå at skulle gå fra hus og hjem, fordi man mister sit job

Angående efterløn og A-kasse/fagforening - Penge

 1. udmeldelse af
 2. Vælger man det, fravælger man dog samtidig retten til både efterløn, fleksydelse og seniorjob-ordningen, og beslutningen kan ikke fortrydes. For mange danskere vil det kunne betale sig at blive i efterlønsordningen, men vi anbefaler at man drøfter det med sin A-kasse, og efterfølgende tager os med på råd, når man har truffet en.
 3. Og selv hvis man ved, at man ikke vil gøre brug af efterlønnen, vil det for de fleste bedre kunne betale sig at blive i ordningen alligevel. - Hvis man bliver i ordningen og fortsætter med at arbejde i stedet for at gå på efterløn, har man mulighed for at få en efterlønspræmie, når man når pensionsalderen, forklarer Eva Obdrup.
 4. Regnestykkerne viser, at er du 58 år i år, kan du næste år hæve 104.900 kroner skattefrit, hvis du har indbetalt til efterløn siden 1999. Men fortsætter du på arbejdsmarkedet på fuld tid, til du kan få folkepension, og fortsætter med at betale til efterløn, kan du hæve 130.600 kroner i skattefri præmie, når du bliver pensionist.
 5. Om reglerne kan det kort siges, at man skal betale til ordningen i 30 år. Der kan tidligst ske udbetaling fem år før folkepensionsalderen. Man skal være medlem af en akasse i 30 år. Det betyder alt i alt, at det i gennemsnit koster 9.865 kroner om året her i 2009 at spare op til efterløn
 6. Jeg er meget dårlig og kan næsten ikke arbejde 4-5 timer om ugen og jeg kan derfor ikke få et alm.arbejde på det regulære arbejdsmarked. Der er da ingen logik i, at man skal betale til en ordning, som man måske ikke får brug for. Jeg kan forstå, at man skal betale et beløb, når man bliver indstillet til fleksjob, i mit tilfælde fra nu
 7. Er der noget fast årstal man begynder at indbetale til efterlønordningen.? Min kone er lige fyldt 30 og er automatisk blevet tilmeldt. Så var det bare en kollega idag sagde at han mendte at jeg havde betalt siden 1999, der var jeg 22. Man er jo begyndt at regne lidt på hvor meget man skal håbe på at evt få ud

Læs om betingelser for efterløn Min A-kass

A-kasse uden fagforening - akasse

Betingelserne for at få efterløn i dag er, at man er rask og til rådighed for arbejdsmarkedet den dag, man fylder 60. Man skal altså kunne arbejde fulde 37 timer for at få efterlønnen på 181.000 kroner årligt. Ved senere tilbagetrækning er sygdom ikke længere diskvalificerende, hvis man har fået udstedt efterlønsbevis ved 60 år Det bliver af Skat anset for et hobbylandbrug, men for A-kassen er der tale om selvstændig virksomhed, hvis man får hektarstøtte. En efterlønsmodtager er blevet pålagt at tilbagebetale 23.319 kr. i efterløn for ikke at have oplyst at have fået hektarstøtte på 10.000 kr. til fem hektar. Hobby eller virksomhed Melder man sig ud af fagforeningen, så skal man i hvert fald have råd til advokat i tilfælde af problemer på arbejdspladsen eller man skal have råd til at sige op og tage karantænen - men det kan man jo også kun gøre ganske få gange, siger man selv op ret mange gange, så mister man dagpengeretten - så med mindre man da kan undvære.

Afhængig af hvor længe du har indbetalt til ordningen, får du for knap 100 kroner om måneden op til 22.400 kroner om året, fra du går på pension, til du dør. ATP er også en livsforsikring. Hvis du dør inden du går på pension får din ægtefælle og børn under 21 år hver udbetalt cirka 40.000 kr. få dage efter dødsfaldet mange timer man skal arbejde for at få fordelene, afhænger af hvornår man er født. Der gælder forskellige regler. Men for de fleste gælder, at selv hvis man udskyder eller giver afkald på dele af sin efterløn, efter man har ret til den, kan det ofte betale sig på lidt længere sigt. Læs denne pjece Til gengæld skal man jo fortsætte med at betale efterlønsbidrag hver måned, og man går også glip af det afkast, man kunne få ved at investere efterlønsbidraget selv. Gælder især de lidt ældre Det er især dem, der er i 50'erne, som kan tabe meget ved at hæve efterlønsbidraget Når du melder dig ind i A-kassen Frie, kan du være sikker på altid at være økonomisk sikret uanset din faglige og uddannelsesmæssige baggrund. En a-kasse, der passer på dig gennem hele dit arbejdsliv. A-kassen Frie er den a-kasse i Danmark, der har de mest tilfredse medlemmer. Det har vi af to årsager Du kan betale til efterlønsordningen på deltid. Du kan godt gå på efterløn, selvom du har arbejdet og været medlem hos os på deltid. Såvel din indbetaling til efterlønsordningen som din udbetaling, når du er gået på efterløn, vil i det tilfælde være tilsvarende mindre. Søg om overflytning, hvis du vil skifte a-kass

Du kan gå på efterløn som ledig, lønmodtager eller som selvstændig. Før du kan gå på efterløn skal du sende en ansøgning. Se Ansøgning om efterløn nedenfor. Fuldtidsforsikring For at få ret til efterløn på fuldtidssatsen, skal du have været fuldtidsforsikret medlem af en a-kasse i 10 år indenfor de seneste 15 år Udpluk af reglerne for ret til seniorjob. Din bopælskommune har pligt til at ansætte dig i et seniorjob i kommunen, når du opfylder betingelserne. Du skal selv sende en ansøgning til kommunen - der er ingen blanketter. Du kan tidligst søge 3 måneder før og senest 2 måneder efter din dagpengeret udløber

Se hvad dit kontingent til A-kassen består a

kan gå på efterløn, når du når den efterlønsalder, der gælder for din aldersgruppe; kan påtage dig arbejde, når du når din efterlønsalder. Det er således vigtigt, at du fortsætter med at betale dit medlemskab af a-kassen og dit efterlønsbidrag, hvis du senere vil have mulighed for at gå på efterløn Det er dog muligt at fortryde, at man i første omgang har fravalgt at betale efterlønsbidrag. I så tilfælde skal man tilmelde sig ordningen mindst 15 år før man vil på efterløn, og ens efterlønsydelse bliver væsentligt nedsat. Du skal være fyldt 60 år, for at gå på efterløn, men endnu ikke have nået pensionsalderen For at kunne modtage sygedagpenge fra kommunen, skal du leve op til et af følgende krav: Du skal være i beskæftigelse på den første sygedag. Du skal desuden have været i arbejde i mindst 240 timer inden for de seneste seks måneder op til første sygedag, og i de seks måneder skal du have haft arbejdet mindst 40 timer hver måned i. Du kan opnå ret til efterløn efter nogle mildere krav, hvis du er født før 1. januar 1978. Du skal have ret til dagpenge på det tidspunkt, hvor du går på efterløn. Det betyder, at du blandt andet skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Du må ikke være syg eller ude af stand til at påtage dig et arbejde Du skal søge om efterløn på et skema. Vi skal have modtaget din ansøgning senest på dagen, du ønsker at gå på efterløn. Der findes forskellige blanketter til at søge om efterløn. Du skal udfylde den, der passer til din situation, dvs. alt efter om du går på efterløn som lønmodtager eller selvstændig, og om du har selvstændig.

På vej på efterløn - H

 1. dst 2 år med at gå på efterløn
 2. Men du skal søge om efterløn inden din ret til dagpenge ophører. Hvis du har opbrugt retten til dagpenge, kan du muligvis alligevel være berettiget til efterløn. Reglerne er komplicerede, så det er en god ide at kontakte a-kassen. Rådighedskravet: Desuden skal du på bevistidspunktet, eller hvis du overgår direkte til efterløn
 3. Hvor mange af jer som er over 30 år, betaler til efterløn? Vi har nemlig snakket om her hjemme, at stoppe med at betale til efterløn, da der jo sikkert ikke..
 4. Og kan du helt vente med at påbegynde din Folkepension opnår du samtidig en højere månedlig udbetaling, ved at udskyde starten til senere. Er du på Efterløn skal du være opmærksom på, at udbetalinger fra din aldersopsparing tæller med i beregningen af, hvor meget du får udbetalt. Så her sker der en modregning
 5. Dels kan du se, hvor meget du vil få ud af at gå på efterløn i forhold til det kontingent, du i så fald skal fortsætte med at betale. Og dels kan du se, hvad dit overskud vil være, hvis du bliver ved at arbejde og betale til ordningen, indtil du kan få folkepension og dermed en skattefri bonus. Find LO's beregner he
 6. Log på TastSelv. Vælg På pension/efterløn under Oftest tilføjede felter på forskudsopgørelsen. Her skriver du, hvad du regner med at få i pension i løbet af 2019. Du skal først ændre forskudsopgørelsen den dag, du går på pension. Husk også at rette din forventede lønindkomst i felt 201
 7. Ja, både kontingentet til a-kassen, CA Advokathjælp og efterlønsbidraget er fradragsberettiget på selvangivelsen. Skal man betale til a-kassen, når man er ledig? Ja, du skal fortsat betale dit kontingent, mens du er ledig. Hvis du ikke betaler dit kontingent, skal a-kassen opsige dit medlemskab

For dig, der er på efterløn - danskmetal

For at kunne gå på efterløn skal du have betalt til A-kassen fra du var højest 30 år og i en periode på mindst 30 år. Reglerne er dog lidt forskellige afhængig af hvornår du er født. For at kunne gå på efterløn skal man uden undtagelse være medlem af en A-kasse, samt betale ekstra for at kunne få adgang til efterlønsordningen Men hvordan er reglerne for indtægt fra hobby, når man er efterlønner eller pensionist? Der har vi spurgt Faglige Seniorers socialrådgiver Carsten Riis om og her kan du se, hvad du skal være opmærksom på. Sådan er reglerne, når du er pensionist. Som pensionist er der ingen regler for, hvor meget tid du må bruge på din hobby

I relation til efterløn omregner man sådan et honorar til et antal timer. 2 forskellige satser Der er to omregningssatser - én, man bruger til beregningen, når du optjener rettigheder (i 2019 er denne sats 121,29 kr.), og én, man bruger til at beregne fradrag i din efterløn (i 2019 er denne sats 241,73 kr.). Eksempel Pensionen er derfor udbetalt i 2½ år, inden du når efterlønsalderen. 2½ x 100.000 = 250.000 kr. Man kan være på efterløn i 4½ år. 250.000 kr delt med 4½ = 55.555 kr. I stedet for et beregningsgrundlag på 100.000 kr når du går på efterløn, har du et på 100.000 kr + 55.555 kr = 155.555 kr

Efterløn er en velfærdsordning, der indbetales til, og som man senere kan få udbetalt i årene inden, man når pensionsalderen. Det betyder altså, at man med efterløn har mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, før man når pensionsalderen. For at få efterløn, skal man derfor have indbetalt til ordningen 1 Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne gå på efterløn, frit lejde til skattefrit at få deres opsparing udbetalt Hvad skal du gøre, hvis du ønsker at gå på efterløn? Socialpædagogernes A-kasse sender dig et brev, når du når efterlønsalderen. I brevet er der vedlagt et oplysningsskema, som du skal udfylde og sende tilbage til a-kassen senest 3 måneder efter, du har modtaget brevet Begrundelsen for at nægte folk i flexjob deres erstatning fra forsikringsdelen af deres pension er at man har betragtet det således at man når man er i flexjob ikke lider et tab. Det højesteret fastslår er at flexjobbet er en social ydelse således at man skal ha erstatningen alligevel og mengraden er jo så når man er sat i flexjob let. For det første bliver der færre og færre danskere, som fremover har muligheden for at gå på efterløn. Forudsætningen for at kunne gå på efterløn er dels, at man har været medlem af en a-kasse i 30 år, dels at man har været tilmeldt og betalt til efterlønsordningen siden man fyldte 30

> Jeg får oplyst at man fortsat skal betale bidrag til A-kassen (392 > kr/md) også efter man går på efterløn (60 år). Hvorfor nu det. Man > har jo ikke længere brug for den forsikring? Så vidt jeg husker, er argumentet, at du i princippet stadig er på arbejdsmarkedet - og at efterlønnen sidestilles med understøttelse For at kunne overgå til efterløn eller få udstedt efterlønsbevis skal man opfylde beskæftigelseskravet. Det gør man, hvis man har haft mindst 1.924 timer løntimer (svarende til et års fuldtidsarbejde, altså 1.680 timer plus ferier og fridage) inden for de seneste tre år Alderen for hvornår, man kan gå på efterløn, vil dog stige gradvist de kommende år. Reformen gav mulighed for at få udbetalt opsparet efterløn i perioden fra 2. april til 1. oktober 2012. Valgte man at få udbetalt sin efterløn, har man permanent fraskrevet sig retten til efterløn, samt retten til seniorjobordningen Forbliver man i efterlønsordningen uden at gå på efterløn, kan man sikre sig en skattefri gevinst på godt 147.000 kroner, når man når pensionsalderen. Men ved at tage imod tilbuddet om at droppe ordningen nu og bruge den udbetalte skattefrie præmie på omkring 67.000 kroner til eksempelvis at nedbringe en højtforrentet gæld, kan man i. Hvorfor skal man være medlem af en a-kasse, og er det overhovedet en god ide? I denne artikel stikker vi spaden et stik dybere og undersøger hvilke fordele og ulemper, der er ved a-kassen. Kan et medlemskab overhovedet betale sig, og er det ligegyldigt, hvilken a-kasse man vælger

Information om efterløn FOAs A-kass

frem har alle, der har sparet op til at kunne gå på efterløn, 'frit lejde' til skattefrit at få deres opsparing udbetalt. Men skal man lade pengene stå eller få checken udbetalt? Hvad der bedst kan betale sig, afhænger blandt andet af din alder, din indkomst, dine øvrige pensionsopsparinger og dine planer for dit arbejdsliv Hvis du har spørgsmål til beregning af efterløn, skal du tale med din a-kasse. der går på efterløn, når der er 3 år eller mindre til folkepensionsalderen Når du har fået overblik over, hvor meget du vil få udbetalt i pension og eventuelle sociale ydelser, er det en god ide, at lægge et nyt budget for din privatøkonomi. Nogle faste udgifter bliver enten mindre eller forsvinder, når du går på pension, fx udgifter til a-kasse, fagforening og transport

En opmærksom læser har gjort mig opmærksom på, at hvis man er med i efterlønsordningen mister man måske retten til efterløn, hvis man melder sig ud af a-kassen. Jeg ved så ikke rigtigt hvordan man skal have råd til at betale efterlønsbidrag på særlig uddannelsesydelse, men indrømmer at jeg ikke har undersøgt det, fordi mine. Du går på pension eller efterløn. Når du holder op med at arbejde, bør du rette din forskudsopgørelse, så du får betalt den rigtige skat: Log på TastSelv. Vælg På pension/efterløn under Oftest tilføjede felter. Skriv, hvad du regner med at få i pension/efterløn i løbet af året. Husk også at rette din forventede lønindkomst i. Ja, jeg fik så et brev fra min A Kasse igår, at nu hvor jeg fylder 30 år i januar, skal jeg tage stilling til Efterløn.. Så nu har jeg brugt noget tid idag på at læse om Efterløn.. men føler ikke rigtig, at jeg bliver klogere.. Man kan selv vælge.. men det er godt nok svært at tage stilling til noget, der ligger 30-35 år ude i fremtid Man skal være opmærksom på, at indbetaling til efterlønsordningen indebærer en vis risiko, fordi man kan miste retten til efterløn. For få det fulde udbytte, kræver det, at man er på efterløn i alle tre år. Melder man sig ud af efterlønsordningen, mister man retten til et såkaldt seniorjob Herfra skal trækkes, at en pensionsopsparing på eksempelvis tre mio. kr. giver en modregning i efterlønnen på lige under 82.000 kr. »Hvis man går på efterløn som 60- eller 62-årig og har en pensionsopsparing, vil samtlige pensionsordninger som hovedregel give en eller anden form for modregning - Det er ikke sådan, at man kan skære alle over en kam. Det er ikke alle, der kan blive på arbejdsmarkedet, indtil de bliver 70 - så skal der i hvert fald investeres kraftigt i arbejdsmiljø, siger hun. P1 Business har i denne uge haft den manglende tilslutning til efterlønnen til debat. Hør debatten om den døende efterløn på podcast.

populær: