Home

Mycoplasma lungebetændelse

Mycoplasma pneumoniae er den hyppigste årsag til et sygdomsbillede, som man kalder atypisk lungebetændelse. Hvor hyppig er Mycoplasma lungebetændelse? Mycoplasma lungebetændelse er ret hyppig. Det udgør omkring en fjerdedel af alle lungebetændelser, og ca. hver fjerde år kommer der epidemier med mange tilfælde på en gang Det er de færreste med en mycoplasma-infektion, der får egentlig lungebetændelse, og de fleste får øvre luftvejsinfektioner eller bronkitis. Infektionen er ofte ikke kold, idet man som regel får feber ved en mycoplasma-infektion, specielt ved lungebetændelse. Typisk er temperaturen dog ikke så høj som ved almindelig lungebetændelse

Undersøgelser ved mycoplasma-lungebetændelse. Måske tager lægen noget spyt fra dit svælg og sender det til et laboratorium, som kan undersøge, om spyttet indeholder bakterien Mycoplasma pneumoniae. Eventuelt får du taget et røntgenbillede af lungerne Kold lungebetændelse, forårsaget af Mycoplasma pneumoniae, smitter dog fra menneske til menneske samtidig med, at den har en tendens til at forekomme i epidemier, der rammer større dele- eller hele landet. Dette kan muligvis være en del af forklaringen på, at Mycoplasma pneumoniae er den primære årsag til sygdommen Mycoplasma er en lille bakterie, som adskiller sig fra de almindelige bakterier ved at mangle en cellevæg; Mycoplasma pneumoniae-bakterien er den hyppigste årsag til den type lungebetændelse, man nogle gange kalder atypisk eller kold lungebetændelse Mycoplasma pneumonia is a common respiratory pathogen that produces diseases of varied severity ranging from mild upper respiratory tract infection to severe atypical pneumonia. Apart from respiratory tract infections, this organism is also responsible for producing a wide spectrum of non-pulmonary manifestations including neurological, hepatic.

Mycoplasma lungebetændelse (kold lungebetændelse

 1. Mycoplasma pneumonia (also known as walking pneumonia because it can spread bilaterally (walk) from one lung to the other) [medical citation needed] is a form of bacterial pneumonia caused by the bacterial species Mycoplasma pneumonia
 2. delige er infektion med bakterier, enten pneumokokker eller mycoplasma. Overgangen mellem akut bronkitis og lungebetændelse er glidende. Ved akut bronkitis angriber infektionen kun de større luftveje og.

About the Disease. [1 page] describes what Mycoplasma pneumoniae illness is, its symptoms, how it's spread and treated, and who is at increased risk En anden frygtet årsag til lungebetændelse er legionella. Den er dog langt sjældnere og udvikles typisk hos personer som har været ude og rejse. En række andre mikroorganismer kan også forårsage lungebetændelse, herunder Haemophilus, Branhamella, Mycoplasma, Clamydia og sidst men ikke mindst tuberkulose

A mycoplasma culture is the traditional method of detection, but it can be challenging and is not always successful. Culturing mycoplasma is more difficult than culturing common bacteria such as staphylococci or streptococci. Mycoplasma lack cell walls and do not grow well on routine bacterial culture media Men den kan også forårsages af ætsende kemikalier, hvis man for eksempel indånder maveindhold eller giftige gasser under en brand. Lungebetændelse er stadig en almindelig sygdom i Danmark . Omkring 14.000 mennesker behandles hvert år for lungebetændelse på sygehuset, hertil skal lægges det antal mennesker, der behandles i hjemmet Lungebetændelse eller pneumoni er en betændelsestilstand i lungerne.Den påvirker især de mikroskopiske luftsække, der hedder alveoler. Sygdommen skyldes som regel en infektion med virus eller bakterier og mindre hyppigt andre mikroorganismer, visse lægemidler og andre lidelser såsom autoimmune sygdomme Udtrykket kold lungebetændelse er så misvisende, som noget kan være. For det første giver en mycoplasma-infektion stort set altid feber, for det andet kan man have mycoplasma-infektion i de øvre luftveje uden lungebetændelse. Hvis der er tale om lungebetændelse forårsaget af mycoplasma, er der altid feber

Mycoplasma pneumoniae-infektioner - ssi

 1. Mycoplasma pneumoniae is a type of atypical bacteria that commonly causes mild infections of the respiratory system.In fact, pneumonia caused by M. pneumoniae is sometimes referred to as walking pneumonia since symptoms tend to be milder than pneumonia caused by other germs
 2. dre epidemier ca. hvert 4. år. Den smitter ved, at en syg hoster, hvorefter du får bakterien ned i luftvejene, når.
 3. Mycoplasma pneumonia (MP) is a contagious respiratory infection that spreads easily through contact with respiratory fluids. It can cause epidemics. MP is known as an atypical pneumonia and is.
 4. dste fritlevende mikroorganisme, nærmest en mellemting mellem en bakterie og et virus. Den mangler fx cellevæggen. Op mod en femtedel af alle lungebetændelser skyldes Mycoplasma pneumoniae, i visse epidemier flere

Danskerne er for andet år i træk blevet ramt af en epidemi med kold lungebetændelse, lyder det fra Statens Serum Institut. De seneste uger er et stigende antal danskere blevet testet postive for Mycoplasma pneumoniae (MP) - også kendt som kold lungebetændelse. Så mange, at der nu er tale om en epidemi, vurderer Statens Serum Institut Basisoplysninger Definition Infektion med den intracelluære bakterie Mycoplasma pneumoniae Mikroorganismen kan forårsage et vidt spektrum af luftvejsinfektioner, som inkluderer pneumoni, trakeobronkitis og øvre luftvejsinfektion1,2 Kun 3-5 % inficere Har du hoste, men ingen feber, kan det være en mycoplasma-infektion i de øvre luftveje (næse, mund, svælg og luftrør). Det er det, der kaldes kold lungebetændelse, og her virker antibiotika ikke. Har du derimod feber, hoste og måske vejrtrækningsbesvær, kan det være lungebetændelse, og så skal du gå til lægen og evt. få antibiotika

Mycoplasma infection and host cell transformation. The presence of Mycoplasma was first reported in samples of cancer tissue in the 1960s. Since then, several studies tried to find and prove the connection between Mycoplasma and cancer, as well as how the bacterium might be involved in the formation of cancer Kold lungebetændelse Pneumonia mycoplasma (Latinsk betegnelse) Af praktiserende læge ph.d. Bjarne L. Hansen og læge Philipp Skafte-Holm, Mentor Instituttet. Alle med kold lungebetændelse har feber. Kold lungebetændelse rammer mest de 5-25 årige. Kold lungebetændelse er sjælden hos børn under 5 år og hos personer over 50 år Definition af kold lungebetændelse. Kold lungebetændelse er en infektion, som ofte ses hos yngre personer, og som ofte skyldes bakterierne Mycoplasma pneumoniae eller Chlamydia pneumoniae. Infektionen beskrives mere omfattende i en separat artikel og må ikke forveksles med kønssygdommen klamydia, der skyldes en anden type klamydia-bakterier)

Mycoplasma-lungebetændelse - min

Kighoste er dog ikke en egentlig lungebetændelse, men en langvarig irritationstilstand i luftvejene, udløst af infektion med en særlig bakterie (Bordetella pertussis). Hos teenagere er Mycoplasma pneumoniae (i folkemunde kaldet kold lungebetændelse) en hyppig årsag Man kan dele lungebetændelse op på mange måder. Nedenfor beskrives følgende typer af lungebetændelse: Den klassiske lungebetændelse, den hospitalserhvervede lungebetændelse og den atypiske lungebetændelse. Denne opdeling er lavet for at give et indtryk af de hyppigste måder, sygdommen kan fremtræde, og hvad den skyldes Mycoplasma lungebetændelse har en gunstig prognose; næsten alle patienter gendannes. Chlamydia pneumoniae reagerer langsommere på behandling end mycoplasma og har tendens til at gentage sig efter for tidlig seponering af behandlingen. Folk i ung alder gendannes normalt, men dødeligheden hos de ældre når 5-10%

Kold lungebetændelse - Behandling, varrighed, smitte m

Mycoplasma hyorhinis giver anledning til forkølelse og lungebetændelse (katharalsk og mucopurulent). Ved spredning af mycoplasmen gennem blodbanen, kan der opstå betændelse i hjertesæk, lungehinde, bughinde og led. Mycoplsma hyorhinis menes desuden at være medvirkende ved udvikling af mellemørebetændelse. Udvikling, udbredelse og betydnin Hos unge voksne forårsages lungebetændelse ofte af mycoplasma infektion. Selv forskellige vira, såsom influenza og RSV (Respiratorisk syncytial-virus) kan forårsage lungebetændelse. Typiske smittekilder til lungebetændelse er hoste, nysen og dårlig håndhygiejne, der overføres via dråbeinfektion, når man er tæt på en person Det er bakterien, mycoplasma pneumoniae, som kan give den smitsomme luftvejsinfektion, der i folkemunde bliver kaldt for kold lungebetændelse. Sygdomme kan være lumsk, fordi det kan være svært at opdage, at man har fået lungebetændelse. Symptomerne er kriller i halsen, løbende næse, hoste og ømme muskler

Kold lungebetændelse (mycoplasma lungebetændelse) Læge

 1. Statens Serum Institut har registreret en kraftig stigning i antal prøver, der er testet positiv for Mycoplasma Pneumoniae også kaldet MP- så mange, at der nu er tale om en epidemi. MP er nok bedst kendt som kold lungebetændelse
 2. delige er bakterier (især de såkaldte pneumokokker og mycoplasma), der er tilstede i det vores daglige miljø. Under normale omstændigheder holder kropppen disse mikrober ude af lungerne - men nogle gange kan en mere modstandsdygtig bakterie bryde igennem kroppens forsvar på.
 3. Lungebetændelse forekommer især om vinteren. Hoste, feber og besværet vejrtrækning er typiske tegn på lungebetændelse. Alle børn - undtagen spædbørn under 6 måneder - får feber, hvis de har lungebetændelse. Du kan selv gøre noget for at lindre hosten og bedre barnets tilstand. Hostestillende medicin er yderst sjældent nødvendigt
 4. Lymphocytic interstitial pneumonia (LIP) is a syndrome secondary to autoimmune and other lymphoproliferative disorders. Symptoms include fever, cough, and shortness of breath. Lymphocytic interstitial pneumonia applies to disorders associated with both monoclonal or polyclonal gammopathy
 5. Mycoplasma pneumoniae. Bakterie, der mangler cellevæg, og derfor ikke er følsom for ß-laktam antibiotika. Optræder i epidemier hver 4.-6. år. Seneste udbrud i Danmark var i 2010 og varede i to år. Positivraten for M. pneumoniae var i december 2010 19 % blandt indsendte prøver til de mikrobiologiske laboratorier (6)
 6. dste findes at dato mikrober. Mycoplasma - er en mikroorganisme, der kan forårsage lungebetændelse. Dog kan en person være bærer af mycoplasma og ikke bliver syge med lungebetændelse. Hvad er symptomerne på mycoplasma lungebetændelse Alle i kontakt med sekreter (fx spyt) kan patienten inficeret med mycoplasma
 7. mycoplasma pneumoni er således kun sparsomt omtalt i danske kliniske vejledninger rettet mod almen praksis, og der er ikke beskrevet klare fordele og ulemper ved anvendelse af testen. Vi vil derfor undersøge, om svælgpodning for MP er en valid test til at påvise mycoplasma pneumoni i almen praksis

about the anatomy and physiology of the respiratory system and the pathophysiology of pneumonia.. about the anatomy and physiology of the respiratory system and the pathophysiology of pneumonia. Chronic murine pneumonia (CMP) (Kronisk gnaver lungebetændelse), eller gnaver mycoplasmosis er den mest betydningsfulde og alvorlige bakterielle infektion hos rotter. Den er forårsaget af den temmeligt usædvanlige bakterie, Mycoplasma Pulmonis

Mycoplasma pneumonia: Clinical features and managemen

Hvordan er fremtiden for din kat, hvis den har lungebetændelse? Langt de fleste tilfælde af lungebetændelse hos katte kan behandles med et godt resultat. Men fordi lungebetændelse ofte er en infektion, der kan medføre alvorlige følgetilstande, er det vigtigt, at man får behandlet sin kat hurtigt Pneumonia Cause. Download PDF Copy; By Susan Chow, Ph.D. Pneumonia is an acute respiratory infection in which the aveolar sacs of the lungs become inflamed, often filling with fluid or pus. I Danmark er bakterien imidlertid også set i forbindelse med markant øget forekomst af lungebetændelse og især ledbetændelse på forben hos køer - ofte hos flere dyr i samme besætning og i nogle tilfælde med dødelig udgang. Hos kalve har man set lungebetændelse, og stærkt forøget forekomst af mellemørebetændelse og ledbetændelse Kold lungebetændelse er ikke kold Mycoplasma pneumoniae infektion er nok bedst kendt som kold lungebetændelse, der i virkeligheden er en dårlig betegnelse for sygdommen. Dels er det de færreste med en mycoplasma infektion, der får egentlig lungebetændelse, da de fleste får øvre luftvejsinfektioner eller bronkitis

Kold lungebetændelse - der findes et alternativ til antibiotika Statens Serum Institut har registreret en kraftig stigning i antal prøver, der er testet positiv for Mycoplasma Pneumoniae også kaldet MP - så mange, at der nu er tale om en epidemi. MP er nok bedst kendt som kold lungebetændelse Atypisk pneumoni eller kold lungebetændelse er lungebetændelse, som ikke skyldes de almindelige årsager til pneumoni, men derimod en af de tre bakterier Legionella pneumophila, Chlamydophila pneumoniae og Mycoplasma pneumoniae. De to sidstnævnte forårsager relativt milde lungebetændelser, mens den førstnævnte er mere alvorlig Statens Serum Institut registrerer flere danskere, som er ramt af luftvejsinfektion forårsaget af Mycoplasma pneumoniae (MP) - bedre kendt som kold lungebetændelse. 11 procent af de undersøgte prøver fra databasen 'Den danske Mikrobiologidatabase' er positive Bacterial pneumonia is an infection of your lungs caused by certain bacteria. The most common one is Streptococcus (pneumococcus), but other bacteria can cause it too. If you're young and.

Bovilogisk tidsskrift, marts 2012 I efteråret 2011 blev der konstateret infektioner med Mycoplasma bovis i flere besætninger rundt i landet. Mycoplasma forårsagede ledbetændelse (typisk kode), yverbetændelse og lungebetændelse hos køer Pneumoni eller Lungebetændelse er en inflammation, som regel forårsaget af infektion, der involverer alveolerne i lungerne. Det er en akut infektiøst betinget inflammation af lungeparenkym Når dyret hjælpes op, er det typisk, at det syge ben virker stift. Derfor kan det være vanskeligt at skelne mellem en fysisk skade og mycoplasma-ledbetændelse. Ved forsøg på at støtte på det syge ben, er der tydelig smertereaktion. I det akutte stadie kan der være en let temperaturstigning, men ikke over 40 °C Lungebetændelse skyldes enten infektion med virus eller bakterier. Den hyppigste årsag til typisk lungebetændelse der skyldes bakterier, er bakterien pneumokokker. Kold lungebetændelse skyldes derimod infektion med Mycoplasma pneumonia. Hvordan behandles lungebetændelse? Bakteriel lungebetændelse skyldes antibiotika

Mycoplasma lungebetændelse (kold - Læge Michael Bruu

Lungebetændelser kan inddeles efter den sygdomsfremkaldende mikroorganisme (Legionella, mycoplasma, pneumokokker, streptokokker, stafylokokker, virus mfl.) eller efter udbredelsen i lungen, således at der skelnes mellem lungebetændelse lokaliseret til en lungelap (lobær pneumoni, primær pneumoni) eller pletvis udbredt omkring de små. Mycoplasma genitalium er en kønssygdom, der nemt kan behandles med den rigtige type antibiotika. Kønssygdommen minder på mange måder om den seksuelt overførte sygdom klamydia, som de fleste er bekendt med. Der er dog langt færre, der kender til mycoplasma-infektionen, og som derfor heller ikke bliver tjekket for den, hvis de har haft ubeskyttet sex Øjensynligt er der mycoplasma til stede i besætningerne, men det er der også mange andre steder, hvor det ikke giver problemer. Da mycoplasma kan sætte sig i ben, yver og lunger, kan alt efterhånden henføres til at skyldes mycoplasma. De artikler, der har været om sygdommen, behandler emnet temmelig ukritisk Mycoplasma pneumoniae forårsager walking lungebetændelse. Walking lungebetændelse er mindre alvorlig end andre former af sygdommen, og dens symptomer ligne en ubehagelig forkølelse eller influenza, herunder feber, kuldegysninger, udslæt og krop smerter

Årsager til lungebetændelse Bakterier. Hos hunde skyldes lungebetændelse i de fleste tilfælde bakterieinfektioner. De mest almindelige bakterier, der forårsager lungebetændelse hos hunde er: Bordetella bronchiseptica, Streptococcus zooepidemicus, Pseudomonas aeruginosa, Pasteurella multocida, Klebsiella pneumoniae, E. coli og Mycoplasma Pneumonia is a common infection of the lungs affecting millions of people worldwide. There are over 30 micro-organisms that cause pneumonia, including several types of bacteria, viruses, and fungi Hvordan er forårsaget af en bakterie kaldet Mycoplasma pneumoniae, der er kendt som Mycoplasma lungebetændelse. Du skal være undrende, hvorfor er denne form for lungebetændelse kaldet walking lungebetændelse. Nå, gå er et begreb, sekulær (ikke-medicinske betegnelse), der bruges til at beskrive en mildere form for lungebetændelse INTRODUCTION. Pseudomonas aeruginosa is one of the most important and most commonly considered pathogens in the differential diagnosis of gram-negative infections. . Consideration of this organism is important because it causes severe hospital-acquired infections, especially in immunocompromised hosts, is often antibiotic resistant, complicating the choice of therapy, and is associated with a.

mykoplasma, gruppe af gramnegative bakterier, hvoraf en særlig type (Mycoplasma pneumoniae) er årsag til en ret hyppigt forekommende form for lungebetændelse, der behandles med erytromycin eller tetracyklin; se kold lungebetændelse Lungebetændelse mod lungebetændelse: Usædvanlig forekomst og økonomisk påvirkning. Lungebetændelse er ret almindelig, med næsten to Million tilfælde af lungebetændelse i lungebetændelse er mycoplasma lungebetændelse, der tegner sig for 1-10 tilfælde af 50 tilfælde af lungebetændelse, der er erhvervet i fællesskab Nogle gange diagnosen lungebetændelse er svært at sætte så betændelse kan være små eller center ligger dybt i lungevævet og hvæsende vejrtrækning kan ikke høres. I atypisk pneumoni forårsaget af mycoplasma, enSymptomer slutter sig til en brændende fornemmelse i halsen og løbende næse Lungebetændelse, hvis symptomer ofte ligner dem af forkølelse eller influenza, og der kan ikke forekomme lokale tegn på lungebetændelse hos nogle patienter( ca. en ud af fem). Derfor bør du se en læge, han vil diagnosticere, og derefter bekræfte eller afkræfte din mistanke på de første mistænkelige symptomer Rigtig mange børn og deres forældre er i øjeblikket syge af Mycoplasma pneumoniae - luftvejsinfektionen, som i folkemunde kaldes kold lungebetændelse og giver feber og langvarig, tør hoste

Mycoplasma pneumonia - Wikipedi

Helt konkret er sygdommen Mycoplasma pneumoniae, som i folkemunde bliver kaldt for kold lungebetændelse. Det er en mild sygdom, som ligner forkølelse, men faktisk er en bakterie, der bor i luftvejene. Søg læge hvis der er åndedrætsbesvær - Det starter med ondt i halsen, hoste og let feber som ligger omkring 38 til 39 grader Kold lungebetændelse skyldes organismen Mycoplasma pneumoniea. Den er smitsom og giver hyppigt anledning til andre luftvejssymptomer, heriblandt irriterende hoste, der kan vare i flere uger. Kold lungebetændelse adskiller sig fra almindelig lungebetændelse ved, at den feber, smittede kan opleve, ofte ikke vil være lige så høj

Lungebetændelse - Læs om symptomer og behandling

Lungebetændelse skyldes infektion i luftvejene. Den gør det svært at trække vejret og kan blive alvorlig. Derfor bør du kende disse symptomer, behandlingsmetoder og mulige komplikationer Hvis du har haft influenza eller forkølelse og ikke rigtigt synes, at din hoste forsvinder, så kan det være, at du har Mycoplasma pneumoniae (MP), populært kaldet kold lungebetændelse. Der er nemlig lige nu en epidemi af sygdommen over Danmark, konstaterer Statens Serum Institut. Kraftig stigning i positive prøve besætninger, som også har problemer med Mycoplasma bovis. I mine besætninger har det specielt været et problem hos nykælverne, da disse jo ofte er stresset i forvejen, dette øger igen risikoen for sygdomme. Da jeg pludselig oplevede stigende problemer med lungebetændelse hos flere køer i flere af min Mycoplasma hos kvæg. LVK Kvægdyrlægerne var de første som påviste og satte fokus på Mycoplasma Bovis infektion hos kvæg, som har vist sig at kunne forårsage betydelige sygdomsmæssige problemer i enkelte besætninger A severe inflammation of the lungs in which the alveoli (tiny air sacs) are filled with fluid. This may cause a decrease in the amount of oxygen that blood can absorb from air breathed into the lung

Pneumonia Mycoplasma pneumoniae About the Disease CD

Der er en speciel bakterie, Mycoplasma, der er årsag til mindre epidemier af lungebetændelse ca. hvert fjerde år. Den smitter netop ved luftbårne bakterier fra en bærer af Mycoplasma. Bakterierne overføres fra luften gennem næse eller mund og ned i luftvejene Mycoplasma kan få folk til at have sinus og øreinfektioner ud over symptomerne på atypisk lungebetændelse. Atypisk lungebetændelse er en infektion i åndedrætssystemet. Det kaldes ofte walking lungebetændelse. Læger diagnosticerer og behandler lungebetændelse baseret på den type organisme, der forårsager infektionen Lungebetændelse - hvad er det, årsagerne, tegnene, symptomer hos voksne og behandling af lungebetændelse. Lungebetændelse hos voksne (betændelse i lungerne) - betændelse i det nedre luftveje i forskellige ætiologier, der finder sted med intralveolær eksudation og ledsaget af karakteristiske kliniske og roentgenologiske egenskaber Mycoplasma infektioner er utrolig smitsom , og er mest almindeligt spredt blandt mennesker yngre end 40 , især i skole- alderen børn . Mycoplasma øreinfektioner er en sjældent set symptom på gang lungebetændelse og er en mellemøret infektion forårsaget af Mycoplasma pneumoniae bakterier

Skyldes det Nej: Man kan godt have lungebetændelse, uden at der er smerter. Ja: Der kan. En lungebetændelse, der skyldes mikroorganismen Mycoplasma Det skyldes, at man ofte ikke får så høj feber som ved almindelig lungebetændelse. godt have infektion med Mycoplasma, uden at den udvikler sig til en lungebetændelse Sidst opdateret: 18 / 05 / 17Infeksjon med bakterier Mycoplasma pneumoniae. Ikke klassiske opportunisktisk infektion, men vigtigt at overveje blandt mennesker, der bruger immunosuppression Atypisk lungebetændelse Oftest blandt studerende, militær og studerende Innhold1 Symptomer2 Diagnose3 Behandling4 Differentialdiagnosticering: (Andre atypisk lungebetændelse årsager): 5 Litteratur.

Lungebetændelse - Symptomer og tegn, smitte, behandling osv

Inflammation af lungerne er forårsaget af patogener fra flere grupper. Meget ofte lungebetændelse (opstår uden for hospitalet, i modsætning til nosokomielle infektioner) udløst af Streptococcus lungebetændelse, Haemophilus influenza, Staphilococcus aureus, Pseudomonas aeroginosa og andre protozoer, herunder mycoplasma, Legionella, Chlamydia Almindelige symptomer på en mycoplasma -infektion er feber, ondt i halsen , hovedpine, træthed og hoste eller bronkitis . I mange tilfælde , mycoplasma infektion forårsager walking lungebetændelse, hvor patienten har milde symptomer. Nogle symptomer kan fortsætte i mere end en måned Atypiske lungebetændelse - er ikke kold Mycoplasma og Klamydie lungebetændelse kaldes atypiske, fordi symptomerne ofte er langvarige (fx 2 uger) men mildere, altså kun let forhøjet temperatur (fx. 38 grader), hoste og vejrtræknings lungebetæpneumoniae infektion. Behandlingen kan ofte afvente pode-svar Jeg havde kold lungebetændelse for 1-1,5 måned siden, gik ret hurtigt til lægen (da jeg havde hostet en uges tid hvor det kun var blevet værre..), da jeg sidste år hostede i 2-3 måneder uden at gå til lægen. Lægen konstaterede denne gang mycoplasma (kold lungebetændelse), jeg fik antibiotika i 10 dage og hosten stoppede ret hurtigt

Mycoplasma pneumoniae Er en type bakterier. Infektion med denne mikrobe skaber normalt en mild sygdom, der ses mest hos ældre børn og unge voksne. Det kan også forårsage lungebetændelse eller infektion i lungen Diagnosen registreres som kontaktårsag ved 2,5 % af alle kontakter i almen praksis. Der er et aldersmaksimum hos børn og gamle. Hos børn er hyppigheden hos de to køn næsten ens, mens der er en betydelig overhyppighed blandt mænd ved stigende alder. Hos personer over 80 år er lungebetændelse ansvarlig for 8-10 % af samtlige kontakter #23 12. jun 2011 Sanne: Det jeg reagerer på, er at du skriver at man ALTID har feber ved lungebetændelse og det passer jo ikke, kold lungebetændelse er jo en slags lungebetændelse, og dermed behøver man ikke at have feber;-

populær: