Home

Apokalyptik og eskatologi

eskatologi - Religion

 1. KRISTENDOM: Den kristne eskatologi ligger i direkte forlængelse af den jødiske apokalyptik. Derfor fremtræder den også fra begyndelsen som nærforventning, dvs. at de første kristne ventede Kristi genkomst, opstandelsen, dommen og det evige liv som noget, den allernærmeste fremtid ville bringe
 2. Den jødiske eskatologi er forbundet med en dommens dag ved verdens undergang, efterfulgt af en tid, hvor den nye Messias, 'Den Salvede', en politisk og religiøs leder, skal komme og genoprette verdens fred og stabilitet og bringe det jødiske folk tilbage til Det Hellige Land
 3. Hvad er forskellen på apokalyptik og eskatologi? Apokalypse:profetisk åbenbaring i senjødiske og tidlige kristne skrifter hvor det berettes hvordan Gud vil frelse de fromme og lade de onde gå til grunde ved verdens undergang bruges især i bestemt form singularis om Johannes' Åbenbaring i Det Nye Testamentes sidste bo
 4. Det sidste - en ny begyndelse : eskatologi og apokalyptik. Bidrag. redaktion: Holger Lam, Eva Nordentoft, Asger Sørensen. Udgiver. Det Økumeniske Fællesråd i Danmark
 5. Som litteraturtype omfatter apokalyptik fortrinsvis jødiske og kristne skrifter fra den hellenistiske periode. Daniels Bog i Det Gamle Testamente og Johannes' Åbenbaring i Det Nye Testamente er bibelske eksempler; mange ikke-bibelske apokalypser er desuden kendt, bl.a. 1. Enoksbog (se Enok) og 4. Ezrabog (se Ezrabøgerne)

I judaistikken og religionsvidenskaben anvendes begrebet apokalyptik som en betegnelse for en bestemt gruppe eskatologiske skrifter i den antikke jødedom, for disses særlige indhold samt for den bevægelse og den ideologi som de er udsprunget af Apokalyptik betyder afsløring og er en genre, hvor en eller flere personer får afsløret store sammenhænge, fx tidernes ende (eskatologi). Apokalyptik og eskatologi rummer forestillinger og udtryksmåder, som er så fjerne fra min måde at tænke og tro, at jeg næsten betragter dem som en fremmed religion, hvilket giver mig en stor. Mosbech, Holger. Johannes' Aabenbaring: Indledet og forklaret [The Book of Revelation: Introduction and Commentary]. København: Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag, 1943. xl + 408 pp. Holger Mosbech (1886-1953) was reader/associate professor (1916-36) and professor of New Testament (1936-1953) at the University of Copenhagen

Eskatologi (af græsks eschatos , yderst, sidst, og logos , lære). Dette sidste (eskaton) kan både tolkes som afslutningen af det individuelle individs liv og som verdens ophør eller tidens slutning. Der findes også forestillinger om forskelle som beror på hvis historien har et lineært eller cyklisk forløb Apokalyptik (Lære om) Afsløring af de guddommelige hemmeligheder, især guddommelige planer eller bestemmelser for verdens endeligt. Apokalytiske skrifter handler således især om en religions eskatologi, dvs. lære om de sidste tider og verdens endeligt

Eskatologi - Religion

Apokalyptik kan være en vinkel på terrorisme, et ord, der i øvrigt bruges om mange vidt forskellige ting. Det giver derfor god mening at undersøge, hvad apokalyptik er for noget, og hvordan den fortolker historien og verden. Som fagterm er ordet apokalyptik kun e De Apokalyptiske Genrer - En introduktion til undergangskultur Denne korte artikel blev skrevet til hjemmesiden undergang.dk - et forum for live-rollespillere med en særlig interesse i post-apokalyptik, zombier og cyberpunk den kristne eskatologi. Apokalyptik: Ordet apokalypse kommer af de græske 'apokalypsis', der betyder afdækning eller åbenba-ring3. På skrift er det en åbenbaring, der skildrer kommende begivenheder, især verdens undergang. Ordet apokalyptik er blevet til en generel betegnelse på et samlet kompleks af særli-ge eskatologiske. Stolt, Jan. Om dateringen af Apokalypsen i Dansk Teologisk Tidsskrift 40 (1977): 202-207. Stolt argumenterer for en datering af Johannes' Åbenbaring tidligere end under Domitian, nemlig under kejser Klaudius, ud fra nogle forholdsvist sene antikke tekster Dette kan selvfølgelig være indholdet af de 'apokalyptiske' visioner, så der er ingen nødvendig modsætning mellem apokalyptik og eskatologi. Men vægten ligger lidt forskellige steder

Hvad er forskellen på apokalyptik og eskatologi? - Religion

 1. Befinder sig mellem gamle identitet og den nye. der er en antistruktur - ting er ikke som de plejer eller bør være. 3. Inkorporationsfasen: objektet indgår i sin nye sammenhæng med den status og identitet som ritualet har skabt. Der sker en desakralisering, og de normale forholder vender tilbage
 2. dre er der en række betydningsele
 3. Om videnskabelig viden--gier, ikker og ismer by Asger Sørensen 485 Pages, Det sidste - en ny begyndelse eskatologi og apokalyptik by Holger Lam, Eva Nordentoft,.
 4. I Bibelen fortælles der om profeter og deres forudsigelser, lige fra Abraham til Daniel. Profeten er central i fortællingen om Gud og forholdet til menneskene i historien - men hvad er en profet egentlig, og hvad er deres rolle i de forskellige dele af Bibelen
 5. Hvorfor er Paulus så fantastisk interessant at studere? Det kan man give utroligt mange forskelligartede svar på. Men et aldeles træffende svar kunne være, at Paulus giver os det absolut ældste skriftlige vidnesbyrd om kristendommen, hvorfor det kun er naturligt, at han også påkalder sig en del opmærksomhed

Det sidste - en ny begyndelse : eskatologi og apokalyptik

At verden ordnes og opdeles i forskellige kategorier - i helligt og profant, rent og urent, god og dårlig moral osv. Det, der gør kulturer og dermed religioner forskellige, er først og fremmest deres forskellige måde at ordne og opdele verden på Formålet med bogen er at orientere om den nytolkning af den jødiske apokalyptik og dermed også af Ny Testamente, som er fremført de sidste 15 år af det, man passende har kaldt den nye religionshistoriske skole (Jarl E.Fossum: The New Religionsgeschichtliche Schule: The Quest for Jewish Christology, SBLSP 30, 1991, s.638-46. A

apokalyptik Gyldendal - Den Store Dansk

 1. Apokalyptik - Wikipedia, den frie encyklopæd
 2. Pi-prædiken: 25. Søndag efter Trinitatis, første rækk
 3. Danish Archives - Page 2 of 4 - Revelation Resource
 4. Eskatologi - Wikipedia's Eskatologi as translated by GramTran
 5. Apokalyptik - opslagsvaerker
 6. Apokalyptik og terrorisme Tidsskriftet Føni
 7. De Apokalyptiske Genrer - En introduktion til

 1. About Revelation Resources Archives - Page 11 of 15
 2. Det første evangelium by Eksistensen - Issu
 3. Religion C - begreber Flashcards Quizle
 4. Islamisk eskatologi - trimondi

Asger Sørensen - Compare Discount CD Prices & Save up to 90%

 1. Hvad er en profet? - Kristendom
 2. Paulus' kaldelse Scriptorium theologia
 3. Skabelon:Navboks arbejdskasse til eskatologi - Wikipedia, den
 4. Apokalyptikk - DiVA porta
 5. Apokalyptik - Wikipedia's Apokalyptik as translated by GramTran
 6. Messianologi - Wikipedia, den frie encyklopæd
 7. Eskatologiske myter Religion: Teori - fænomenologi - metode

populær: