Home

Bevægelse i undervisningen dansk udskoling

4. - 6. klasse - Gratis undervisningsmaterialer - sikkertrafik.d

På mellemtrinnet skal eleverne lære at færdes alene i trafikken på cykel. Brug fx Cyklistprøven til at komme hele vejen rundt sikker trafik på cykel - lige fra færdselsreglerne til en praktisk køreprøve i trafikken Det er ikke ligefrem trangen til at få sig et bad efter en svedig idrætstime, som præger landets skoleelever på de ældste klassetrin. Ifølge tal fra undersøgelsen Bevægelse i skoledagen 2017, som Dansk Skoleidræt og TrygFonden står bag, er det faktisk en temmelig svær opgave for idrætslærere og idrætspædagoger at overbevise udskolingseleverne om, at det er en god idé at.

Cyklistprøven er et eftersyn af klassen som cyklister. Igennem forløbet opnår eleverne en forståelse af deres egne og deres klassekammeraters evner som cyklister, både i teori og praksis Verdenstimen.dk samler det bedste undervisnings­materiale om verden og Verdensmålene, og giver lærere i folkeskolen og på ungdomsuddannelser mulighed for at give deres undervisning globalt perspektiv Elite- og talenttræning for 7. - 9. klasse For at fremme og forbedre mulighederne for idrætstalenter i 7.-9. klasse har Randers Realskole et udvidet samarbejde med Team Danmark, Randers Ungdomsskole, Randers Kommune samt lokale idrætsklubber Det store skilsmisseshow 01. maj 2019 kl. 11.06 . Mød tre børn, som har skilsmisse tæt inde på livet, og se komikeren Victor Landers standup-show om livet som skilsmissebarn Vi frygtløse er Friedrich Nietzsches (1844-1900) nyskrevne femte bog til genudgivelsen i juni 1887 af de fire bøger i Den muntre videnskab fra 1882, som nu for første gang foreligger i en dansk oversættelse

Rytterskolerne i Tryggevælde Rytterdistrikt Mod slutningen af 1600-tallet og igen lidt ind i 1700-tallet blev en del af krongodset i Danmark opdelt i 12 rytterdistrikter, hvor krongodsets bøndergårde oprindelig skulle stille med en udrustet rytter til hæren for hver 8 tdr. hartkorn Podcast i undervisningen At bruge og producere podcast i danskundervisningen, har store potentialer. Find materialer, få forslag og blev inspireret. Vejleder om it-didaktik - især i dansk udskoling Vil du vide mere Prøvevejledning for dansk . Ministeriet for undervisning - mere om. Vejleder om it-didaktik - især i dansk udskoling Mikkel Aslak Koudal Andersen 07/08-15 Vejleder om it-didaktik - især i dansk udskoling Vejleder om dansk på mellemtrinnet, bevægelse i undervisningen og om idræt Vil du vide mere Fælles mål for danskfaget. EMU - nyheder til danskfaget. Konferencen Dansk lige nu 1.-4. klasse Brug en dag med fuldt fokus på danskundervisningen! Hør spændende faglige oplæg og få ny viden og inspiration til din hverdag i 1.-4. klasse

Inspiration til bevægelse i undervisningen - Kræftens Bekæmpelse. Anne Kongstad. Billedresultat for rollelæsning engelsk udskoling. Jeg er lærer og bruger denne blog som genvej til min undervisning; her kan eleverne finde redskaber i fagene dansk, engelsk, notattagning og. Bevægelse i skolen med lege og materialer til en lav engangsbetaling. Online adgang til vores digitale legebank er på abbonnement. Mulighed for at målrette legene til indskoling, mellemtrin eller udskoling; Materialer til alle legene (5 materialekasser) Bevægelse i undervisningen. Eksempler på hvordan bevægelse inddrages i undervisningen i folkeskolen: Fysik: Fysiklæreren kan fx lade eleverne selv opdage vægtstangsprincipper og balance forhold i kroppen, fordi en kropslig integration kan være med til at illustrere de aktuelle teoretiske pointer.; Dansk: Dansklæreren kan vælge at bruge rytmiske bevægelser i dansk, fordi en hinkerytme eller en sangleg gør det. Beskrivelse. Faglige forløb med tilhørende kopiark. Virksomhedsmatematik. Nogle af forløbene er lavet med vores samarbejdspartnere. På vej: Log-in del med rettevejledning, årsplaner m.m DSA, dansk som andet, sprogbevægelse i undervisningen, gratis aktiviteter, bevægelse, modtageklass

Skoleglæde.nu består af et team af lærere og konsulenter, der arbejder med bevægelse og trivsel i folkeskolen og på EUD.Siden 2000 har de arbejdet med undervisning og motivation i grundskolen ud fra ønsket om at levere ydelser, der styrker elevernes udvikling, læring og trivsel, fx klassefitness, aktiv undervisning og klassetræning, hvor eleverne kan prøve kræfter med karate, yoga. Tre praksisorienterede konferencedage om trivsel og bevægelse i skolen. Artikel i Fyens Stiftstidende 30. marts 2016. Radioklip og artikler fra Skolernes Trivselsdag. Trivsel og Bevægelse i Skolen - Flere skal ha' mere ud af bevægelse i skole 3.000 elever med fra start. Hvordan kan bevægelse blive en naturlig og meningsfuld del af undervisningen i dansk, matematik, engelsk og de øvrige traditionelle fag på landets skoler, så det ikke kun er i idrætstimerne og i pauser, at eleverne bevæger sig

Beskrivelse. VIKAR-MAPPE 7 - dansk mellemtrin & udskoling. 3 komplette aktiviteter med Sprog i Bevægelse og fokus på stavetræning til de ældste elever. Materialer til mange lektioners undervisning klar til brug med et minimum af forberedelse, hvorfor de også er yderst velegnede til timer med/som vikar Vores erfaring er, at flere af dem faktisk synes det er sjovt at komme ud og at undervisningen varierer, og her er brugen af apps i undervisningen et godt redskab. Teknologien skal ikke være styrende ift. til læring og bevægelse, men det er et godt afbræk. Nedenfor er nogle af de apps, vi mener, der kan bidrage til danskundervisningen SPROG I BEVÆGELSE - en oversigt over dansk-materialer til indskoling, mellemtrin og udskoling. Som dansklærer kan du her få en hjælpende hånd i forhold til helt konkrete materialer, som kan bruges med det samme. Materialerne lægger op til, at du kan få bevægelse ind i din undervisning, så du kan skabe variation i forhold til de skriftlige opgaver og ikke mindst dine egne gode idéer

Svært at få store elever til at bade efter idræ

 1. Danskfaget er et komplet digitalt undervisningsmateriale til dansk i udskolingen fyldt med tekster, aktiviteter, årsplaner og undervisningsforløb. Prøv gratis i 30 dage. Danskfaget Udskoling - Dansk til udskoling - Cli
 2. AktivTime er udviklet til bevægelse i undervisningen - Matematik - Indskolin
 3. Det kan være vanskeligt at finde tid og inspiration til at komme på nye og spændende måder at indarbejde bevægelse i undervisningen. Med bevægelsesværktøjskassen er det en hel del nemmere! Den er fyldt med inspiration og værktøjer til sjove og relevante fysiske aktiviteter, og den findes på alle Clios læringsportaler
 4. dst motion i uderummet. Dette skabes ved brug af vores unikke platform, som består af elektroniske sensorenheder, der reagerer på touch (aktivering), som efterfølgende kommunikerer med brugeren igennem lys, lyd og tale
 5. I Mix'n'Match kombineres lyde med billeder og kropslig bevægelse.Det er en form for aktivt vendespil, hvor eleverne skal finde ting, der passer sammen i par. Når du træder på én brik, afspilles der fx Hus og så er opgaven at finde den brik, der siger Mus for at lave et par i et spil med rim
 6. To lande, fanta-land og cola-land, kan fx være på hver side af en streg eller at stå på gulvet og sidde på stolen, læreren siger fx cola-land og eleverne skal bevæge sig til cola-land, gør man det forkerte skal der være en straf, dette kan fx være at løbe en tur rundt i hallen

Dansetid.dk gør det let for lærere og pædagoger at inddrage dans i hverdagen og undervisningen. Det kræver ingen danseforudsætninger at anvende materialerne, der er målrettet fagene dansk, matematik, historie, idræt og SFO. - CFU, University Lillebælt Aktiviteter Anmeldelser apps Avisen i undervisningen Bevægelse i undervisningen Billedkunst Brainbreaks Coorperative Learning Dansk den westfalske Fred Dørdekoration Emnearbejde Engelsk Flipped Classroom Fællesskab Genre Grafisk facilitering Grammatik Herup Historie Håndarbejde Håndværk og Design Idræt Indretning Indskoling Inklusion IT. Udskoling; For lærerværelset; Vælg dit fag. Bevægelse og musik (5) Billedkunst (4) Dansk (7) Inden de 100 dage (2) Klassetrivsel (7) Madkundskab (1) Matematik (9) Natur/teknologi (5) 100 dage i skole på Facebook. Bevægelse i undervisningen. Indskoling, Mellemtrin, Udskoling Omend grafen herover er humoristisk, siger min erfaring mig, at det er ganske sandt. Bevægelse i undervisningen synes at højne elevernes faglige udbytte. (Se Dansk Skoleidræts temanummer her) Jeg synes dog selv, at det kan være uendeligt svært flette bevægelse ind i undervisningen på en ordentligt måde Udskoling 7.-9. klasse. fre, 10/03/2014 - 10:46. Bevægelse i undervisningen. På Kirkebakkeskolen har vi valgt at integrere bevægelse i løbet af hele skoledagen. Det betyder, at eleverne har bevægelse i alle fag

Cyklistprøven (5. - 6. klasse) SIKKERTRAFIK.D

Bevægelsen som et didaktisk og/eller pædagogisk redskab for at øge levernes læringsudbytte af undervisningen og for at styrke elevernes mulighed for at lære på flere måder. Med dette materiale ønsker vi at give ny inspiration til at integrere bevægelse i undervisningen med masser af idéer til den fagopdelte undervisningen Brain breaks er korte aktive pauser indlagt i den stillesiddende undervisning, hvor kroppen aktiveres. Brain breaks kan have forskellige formål afhængigt af, hvad man vil opnå Torben Hansen og Signe Bøtter-Jensen, konsulenter ved Dansk Skoleidræt . Med afsæt i en række undersøgelser og praksiserfaringer tager oplægget afsæt i didaktiske ideer til, hvordan du som udskolingslærer kan arbejde med bevægelse i undervisningen, så den bliver meningsfuld for.

Udskolingen i bevægelse. 382 Synes godt om. Udskolingen i bevægelse er et forskningsprojekt i Odense Kommune, som har til formål at udvikle fremtidens.. DGI SMARTsport inviterer til en spændende og givende inspirationsdag, hvor vi sætter fokus på at bruge apps til bevægelse og læring i din dagligdag i folkeskolen. Praktisk workshop og inspiration til bevægelse og læring med apps. Dagen består af oplæg om brugen af apps til bevægelse i undervisningen samt en workshopdel Bevægelseskoncept til udskoling 27-02-2019 Ringsted Kommune har i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse udviklet bevægelseskonceptet 'Leg på streg' til udskolingen, der nu er klar til at blive udbredt i hele Danmark. Konceptet kobler bevægelse med læring i sjove aktiviteter i en række forskellige fag til udskolingen

Undervisningsmateriale Indskoling Verdenstimen Verdensmå

 1. Vi vil køre en ny dansk og en matematikaktivitet hver uge, fast dag Vi bruger systemet Power pause, Power brakes med løb, samarbejdsøvelser, elementer fra CL Indskolingen er rimelig langt fremme med bevægelse i undervisningen, men det skal følge med op i mellemtrin og udskoling
 2. Skolen koordinerer større opgaver (på mellemtrin og udskoling) Konkret udmelding på årgangen på første forældremøde; Bevægelse i undervisningen. På Kirkebakkeskolen har vi valgt at integrere bevægelse i løbet af hele skoledagen. Det betyder, at eleverne har bevægelse i alle fag
 3. Ringsted Kommune og Kræftens Bekæmpelse bag bevægelseskoncept til udskoling som kan være med til at sikre mere bevægelse i de traditionelle stillesiddende fag som bl.a. dansk, matematik og engelsk. at det er en udfordring at få bevægelse ind i undervisningen for de store elever.
 4. Målstyret undervisning med dansk.gyldendal.dk Med de færdige undervisningsforløb på danskportalen får både du og eleverne en håndsrækning til den målstyrede undervisning. Alle forløb er tilpasset de forenklede Fælles Mål og tilrettelagt, så du som lærer nemt kan inddrage dem i din målstyrede undervisningspraksis
 5. Det skal være let at planlægge fagfaglig bevægelse ind i undervisningen. Under følgende 5 links finder du masser af inspiration til allerede udarbejdede øvelser. Dansk skoleidræt, Sæt skolen i bevægelse. Her kan du læse mere om Dansk Skoleidræts kampagne Sæt Skolen i Bevægelse. Du kan blandt andet finde øvelser og materialer, bl.a.
 6. Bevægelse på Ugeskemaet giver bedre koncentration i undervisningen. Bevægelse i undervisningen, når eleven har brug for det, tilgodeser ro, elevmedbestemmelse, variation og faglig fordybels
 7. Tre forskellige skolers erfaringer med bevægelse i undervisningen - Husum Skole, Tornhøjskolen og Herskindskolen. Husum Skole. Husum Skole har i samarbejde med Elverdal udviklet en skolegård, der understøtter bevægelse i undervisningen. Første skridt. Husum Skole har arbejdet med bevægelse i undervisningen side

Sammen kan vi bidrage til bedre og mere bevægelse i undervisningen gennem bruges af apps. Vi ønsker at sprede kendskabet og dele den gode historie om apps og bevægelse i folkeskolen sammen med dig som ambassadør. Som ambassadør for DGI SMARTsport får du muligheden for at komme helt tæt på Dansk Forening for Rosport - Sæt roning på skoleskemaet! Mellemtrinnet og udskolingen. Dansk Forening for Rosport (DFfR) tilbyder undervisningsforløb til mellemtrinnet og udskolingen, som I kan blive en del af i samarbejde med en lokal roklub eller ved lån af romaskiner skolenivirkeligheden.dk - åben skole portalen. Historiefortælling der inddrager med musik og bevægelse. Hvis eleverne ikke hører hvad der bliver sagt, vil det hjælpe at blande de mange ord med sang, rytmer, musik & bevægelse

7. - 9. klasse - Randers Realskol

Energi til undervisningen Med en kort brain break der involoverer bevægelse, smil og latter sammen med klassekammeraterne kan dine elever få ny energi til undervisningen og være klar til at lære nyt Efter kun ét år med Ugeskema er det faglige niveau steget markant. Anja fortæller, hvordan karaktererne i klassen steg fra 02 og 4 i starten af skoleåret til 7 - ja, til afgangsprøven i dansk fik hele 16 ud af 26 elever i klassen endda 10 eller 12, og klassen endte med et snit på 8,9. Da Læs mere Tanken er at det for lærerene ikke er noget større problem at i gang sætte bevægelse, men at det store problem ligger i at koble det faglige med det kropslige. Bevægelsesaktiviteter Der er altså tale om at lære på en anden og mere aktiv måde Bevægelse i dansk. I mine dansktimer leger vi nogle gange stavestafet. Til det har jeg fremstillet bogstavark, hvor bogstaverne forekommer efter hyppighed. Der er f.eks. mange E´er i en bunke. Længere nede i blogindlægget kan du læse hvordan jeg leger stavestafet med min klasse Hvis der skal være fokus på meget bevægelse, og der er god tid til rådighed, kan man placere keglerne langt fra hinanden, så der skal løbes længere. Spørgsmålene kan være lærerbestemte, opsamlingen kan gøres skriftlig, og alle slags tekster kan bruges. Krop og hoved - Dansk - udskoling -

Skole D

Alinea Dansk Bevægelse i undervisningen var endnu et af folkeskolereformens elementer, der skulle styrke elevernes motivation, trivsel og læring. KORA's undersøgelse viste, at det i reformens første år ikke gik så godt med den del, men i en ny spørgeskemaundersøgelse, som organisationen Dansk. Altså for spændende! Selvom kurset i dag var helt basic og jeg ikke er nybegynder havde det en masse at byde på. Foldebøger i undervisningen er drevet af to skønne kvinder, der er mere fantastiske i virkeligheden end de er i på bog o

Bogreolen Dansk Psykolog Forenin

- Oplæg udskoling i bevægelse inkl. guide til slides. Bevægelse integreret i undervisningen i udskolingen (didaktisk model) - Eksemplariske bevægelsesaktiviteter. Bevægelsesglæde i udskolingen (didaktisk model) - rød glæde - gul glæde - grøn glæde - blå glæde - Eksemplarisk bevægelsesaktivitet. Elevinddragelse i udskolingen. Make your online life easier by keeping all your favorite websites organized in a visually-appealing, personalized environment. Save your links in tiles that you can customize with different colors, icons or images Hjemmesiden Sæt skolen i bevægelse indeholder og en masse aktiviteter.Hjemmesiden kan ses her. Dansk skoleidræt udgav et temanummer der skulle hjælpe skolerne med 45 min bevægelse.Hjemmesiden hvor temanummer kan ses tryk her. Aktiv rundt i Danmark, på denne side kan man finde idéer til 45 min bevægelse, man kan også tilmelde sig forløb som så bliver sendt til en Her kan du downloade inspirationskataloget til udskolingen og komme i gang med at bruge Leg på streg i din undervisning allerede i dag. Du finder aktiviteter, der understøtter faglige mål i undervisningen i dansk, sprogfag, kulturfag, matematik, naturfag samt sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Arbejderbevægelsens Bibliotek & Arkiv (ABA) er rigt på materiale, som kan bruges i undervisningen på ungdomsuddannelserne, når der skal sættes fokus på demokrati. Find inspiration og idéer her! De følgende nedslag er egnet til dække STX-kernestofområderne demokrati, menneskerettigheder og ligestilling samt politiske og sociale.

Rytterskolerne i Tryggevælde Rytterdistrikt - Thorsho

Eksempler: Kroppen skriver bogstaver i dansk eller dannelse af geometriske figurer ved brug af snore i matematik. Typer af bevægelse integreret i undervisningen 4. Situeret anvendelse Den fjerde kategori omhandler bevægelsesakti-viteter, hvor eleverne arbejder med fagenes ind-hold anvendelsesorienteret i den 'rette' kontekst eller situation Bevægelse i undervisningen Her er en ny app som byder på bevægelseslege koblet til fagene dansk, matematik og idræt. Det ser ud til at der foreløbig er lege til 0.-3. klasse Posts about Udskoling written by admin. It til Undervisningen lunger og sundhed til fagene dansk,... Kort til undervisningen 03/07/2015 admin 0 Geografi fødevareministeriet Sund mad og masser af bevægelse har en stor betydning... Matematikbanken.dk 07/14/2013 admin 0. Bevægelse i undervisningen . Formål •Vi vil have mere bevægelse i undervisningen for at øge koncentrationsevnen, så eleverne bedre kan huske, hvad de har lært. Bevægelse kan både være med fagligt indhol Bevægelse i undervisningen; Bevægelse i undervisningen. Skoleafdelingen / Gladsaxe Kommune Hvordan skabes der kvalitet i skolernes arbejde med bevægelse?. Det var omdrejningspunktet, da Dansk Skoleidræt og repræsentanter fra elever, lærere, skoleledere og folketingspolitikere mødtes til Folkemødet 2018 på Bornholm

1 Bevægelse integreret i undervisningen i udskolingen eksemplariske aktiviteter. 2. 3 Indhold 1 Introduktion 4 2 Legende aktiviteter 6 3 Strukturering af undervisningen 9 4 Kropsliggørelse af det faglige indhold 12 5 Situeret anvendelse 15 6 Kreative og æstetiske læringsaktiviteter 18 7 Refleksionsspørgsmål til BIU 20 8 Inspiration til mere bevægelse integreret i undervisningen i. Bevægelse i undervisningen. af Bevægelse Billedkunst BrainBreak Bøger Dansk Digital produktion Entreprenørskab Fantasy Film Fortælling Genrer icloud Matematik Mønstre Nota Online Opgaver PLC Præsentation Screenrecording Strandgade Tegneserie Trænerguide DGI idræt udskoling. Her på Skolestuen kan du finde links, tips og inspiration til undervisning af børn og voksne. Bag Skolestuen står Eva Strandberg, lærer i special-undervisning for voksne samt udvikler af hjemmesider og undervisnings-materialer

Derfor er der brug for at se på nye forståelser af bevægelse i skolen, som kan udvikle bevægelsesorienteret praksis. I denne artikel med case i specialundervisningen på Skolehjemmet Marjatta belyser vi, hvordan varieret brug af bevægelse i undervisningen har betydning for væsentlige aspekter af funktionsnedsatte elevers udvikling og læring Aktiviteter Anmeldelser apps Avisen i undervisningen Bevægelse i undervisningen Billedkunst Brainbreaks Coorperative Learning Dansk den westfalske Fred Dørdekoration Emnearbejde Engelsk Flipped Classroom Fællesskab Genre Grafisk facilitering Grammatik Herup Historie Håndarbejde Håndværk og Design Idræt Indretning Indskoling Inklusion IT. Inspirationskurset vil tage afsæt i hvordan bevægelse med fagligheden i fokus let kan være en integreret del af undervisningen. Bevægelse, leg og aktivitet med fagligt fokus kan bidrage til en mere varieret undervisning. Kurset vil have fokus på lege og aktivitet i fag som f.eks. dansk, matematik eller engelsk

Dansk udskoling VIA CF

Bevægelse i faget (dansk): I klassen markeres tre områder med hhv. navneord, udsagnsord og tillægsord. Når Iæreren siger et ord, eks_ bll, gælder det for eleverne om at bevæge sig så hurtig som mullgt til det korrekte område. Bade: Flere lektioner idræt Indtænkning af bevægelse i 'agene Princpper tor kost og rygnin Gennem ordningen 'Book en ekspert' kan du som lærer få besøg af ingeniører og naturvidenskabelige kandidater, der gennem aktiviteter og fortællinger viser eleverne, hvordan teknologi er med til at gøre verden til et renere, bedre og sundere sted at leve Få lidt bevægelse ind i matematik med disse 15 poser med spørgsmål og tilhørende svarark og facitliste. Spørgsmålene handler om sandsynlighed og statistik. Print ud og sæt op på skolen eller i nærområdet og lad eleverne komme på stjerneløb, hvor svararket er i klassen eller de kan tage svararket med og gå på opdagelse selv... Undersøgelser viser at børn gennem mindfuldness eller fx massage øger koncentrationen i undervisningen og giver eleverne større overskud til at være gode kammerater for hinanden. Vi tror nemlig på, at Man ikke mobber en person, man har haft positive oplevelser sammen med. Derfor har Læringscenteret indkøbt et klassesæt massagebolde, som lærere og pædagoger kan låne til årgangene Skolesport er idrætslege, motorisk træning og bevægelse tilpasset gruppen af idrætsusikre børn. Eleverne får positive oplevelser med kropslig udfoldelse gennem skræddersyede idrætsaktiviteter og bold- og motorikforløb

Ressourceperson for Bevægelse i undervisningen Line Rindom LRI Mail line7912@vejle.dk Telefon 28972921 Har I brug for ekstra støtte i jeres timer ift. bevægelse? Har I svært ved i teamet at finde nye indgangsvinkler til, hvordan bevægelse kan tænkes ind i de fag som I har Hvad har du af aktiviteter til første skoledag? Måske er du lærer for en ny klasse? Måske er der nye elever i klassen? Måske vil du bare skabe en skøn og rar stemning

Dansk VIA CF

Bevægelse i skolen for 1.-3. klasse er 45 forslag til en sjov og aktiv pause i undervisningen.Det er oplagt at bruge kortene til den daglige bevægelse. Materialet kombinerer brug af kroppen med træning i færdigheder inden for dansk, matematik og almen viden DEBAT: Derfor ønsker Nytgribskov svar på spørgsmålet, hvordan går det med bevægelse i vores skoler? Mens andre diskuterer administrative procedurer vedr. beslutning om skoledagens længde, så er vi optaget af at sikre kvalitet og de bedste vilkår for trivsel og læring for eleverne i Gribskovs skoler. 45 min. bevægelse og varieret undervisning var to af [ Skab bevægelse i undervisningen Find inspiration til, hvordan du kan skabe fysisk aktivitet i undervisningen med bevægelsesværktøjskassen på alle Clio Onlines læringsportaler. Det kan være vanskeligt at finde tid og inspiration til at komme på nye og spændende måder at indarbejde bevægelse i undervisningen

Dansk - Professionshøjskolen Absalo

Forsøg med bevægelse i undervisningen har vist, at denne type aktiviteter kan bidrage til øget motivation og koncentration, styrke de sociale fællesskaber og skabe bedre læringsmiljøer. Læs evt. mere om bevægelse i undervisningen på EMU'en, hvor der både er samlet inspirationsmateriale og forskning om emnet. Bevægelse og fagportale Få lidt bevægelse ind i samfundsfag med disse 15 poster med spørgsmål og tilhørende svarark. Spørgsmålene handler om EU. Print ud og sæt op på skolen eller i nærområdet og lad eleverne komme på stjerneløb, hvor svararket er i klassen eller de kan tage svararket med og gå på opdagelse selv

De 49 bedste billeder fra Bevægelse i undervisningen Kid

Bevis bevægelse i undervisningen, gratis aktivitete

populær: