Home

Litterære ismer

Der er ikke andet for end øvelse og gennemlæsning af faglitteratur. En god idé er, at lave en skematisk oversigt over de litterære ismer, som I i klassen har gennemgået, og evt. skrive hvad der kendetegner hver isme. Ellers er der en god bog, Litteraturens Veje, hvori der står en del om de forskellige ismer Hjælp til formater Lydbogsformater MP3. MP3 er et standard lydformat uden tekst, der kan downloades og afspilles på en MP3-afspiller, computer, smartphone og tablet

Litterære ismer - Dansk - Studieportalen

Pierre-Auguste Renoir: Dans i Le Moulin de la Galette fra 1876 Wikimedia Commons har flere filer relateret til Pierre-Auguste Renoir; Undersider (1): Herman Ban Artiklen er en eksperimenterende opfordring til at udfordre den gængse undervisningsmetode i dansk litteraturhistorie - væk fra en begrænsende forståelse af litteraturhistoriske perioder, fra et isoleret nationalt perspektiv og fra snævert definerede ismer, der hæftes på eksemplariske læsninger af enkeltværker, som dermed kanoniseres primært på baggrund af en særlig.

Portalens grundige litteraturhistoriske materiale gør det let både at arbejde synkront og diakront med litteraturhistorien, ligesom det er oplagt at benytte bibliotekets søgemekanismer til at supplere den litteraturhistoriske læsning med materiale om periodernes typiske genrer, ismer og temaer De litterære minimalister, hér med Helle Helle som eksempel, overskrider således på sin vis læserens tolerancetærskel, idet de ikke respekterer nogen form for tilvant orientering. Det kan man beklage eller fortrænge gennem fortolkninger. Eller man kan fastholde sin undren som en frugtbar erkendelse i sig selv Få Litterære ismer af Niels Martinov som bog på dansk - 9788777837289 - Bøger rummer alle sider af livet. Læs Lyt Lev blandt millioner af bøger på Saxo.com

OBS! hvis der er mange emner, og du klikker samtlige af, risikerer du kun at få det materiale, du allerede kende Bogen er anvendelig som et opslagsværk, der giver en kort og præcis præsentation af centrale begreber i danskundervisningen. Den er tænkt som et supplement til de litteraturhistoriske værker, der ellers anvendes i undervi

Tema: Litterære perioder og strømninger Litteraturen er altid i stadig forandring og er med til at afspejle samfundets tendenser og ideologier. Litteraturen er ofte et pejlemærke for en given tidsperiodes kulturstrømninger, og er med til at give os et fingerpeg om tanker, reaktioner og holdninger i denne periode Ud fra samme holdning udviklede der sig i samme periode en række nye litterære former: dokumentariske romaner og rapport- og interviewbøger. Et eksempel herpå er Sara Lidmans Grube. 80'er-modernisme. Opgør med 70'ernes realistiske litteratur

Litterære ismer Nota bibliote

I vores kompendie til litteraturhistorie giver vi dig en overskuelig hjælp til alle relevante litterære perioder i Danmarks litteraturhistorie og lidt til. Her kan du læse om alle de litterære -ismer og begreber, som du vil støde på i danskundervisningen i gymnasiet De enkelte litterære ismer afspejler den historiske periode, som de er blevet til i, men de kan først og fremmest kendes på en række karakteristika. På den måde kan man også genrebestemme en tekst efter, hvilken litterær isme der er tale om Futurismen (latin: futurum; fremtid) er en kunstnerisk avantgardebevægelse med udspring i Italien i begyndelsen af 1900-tallet. Futuristerne (med F.T. Marinetti i spidsen) hyldede byen, støjen, farten og krigen som det nye århundredes mentalitet i et opgør med al gammel museumskunst

Impressionisme - litterære ismer - Google Site

Niels Martinov: Litterære ismer. Fra romantik til postmodernisme og magisk realisme. Systime, 1996. Om bl.a. Naturalisme - naturalistisk realisme. Naturalisme 1870-90. Klasse, køn og kirke. (Periodehæfte ved Ib Høgsbro). Gjellerup, 1975. Dansksproget litteratur om naturalismen som genre og begreb: Litteratur om romantisme Opgaver fra timerne. Her finder I de opgaver I får udleveret i timerne. Den 4.oktober 201 Litterære -ismer, termer og perioder, Litteraturens veje, niveau 3. 18 terms. Clash of cultures. 10 terms. Poetry terminology. THIS SET IS OFTEN IN FOLDERS WITH. De internationale ismer, nogle af dem med forbindelser til tidens malerkunst, satte deres spor i dansk litteratur fra tiden under 1. Verdenskrig og frem med ekspressionismen som den første, til dels inspireret af Johs. V. Jensen, bl.a. i lyrik og romaner af Emil Bønnelycke og Tom Kristensen Minilex findes under Ressourcer og er et opslagsværk, der indeholder begrebsforklaringer af litterære perioder, kunstretninger og ismer og faglige termer. De leksikale opslag, der knytter sig til de enkelte litteraturhistoriske perioder, er listet i venstre side af skærmbilledet

Litterære perioder og ismer - UC Viden

  1. Ismer: Meaning of Ismer . What does Ismer mean? Everything name meaning, origin, pronunciation, numerology, popularity and more information about Ismer at NAMEANING.NE
  2. Ismer: Meaning of Ismer . What does Ismer mean? Everything name meaning, origin, pronunciation, numerology, popularity and more information about Ismer at NAMEANING.NE
  3. MINILEX er et opslagsværk, der indeholder begrebsforklaringer af litterære perioder, kunstretninger, ismer og faglige termer. De leksikale opslag, der knytter sig til de enkelte litteraturhistoriske perioder, finder du herunder

Find de bedste bogpriser og alle anmeldelser af Litterære ismer af Niels Martino

Under modernismens ismer finner vi flere retninger som har forskjellige betydninger. Vi finner blant annet impresjonisme. Impresjonismen har sitt opphav i Frankrike og var en retning innenfor kunsten på 1800-tallet. Denne ismen handler om kunst og det er nettopp her ifra ismen har fått det navnet som den har i dag Litterære ismer : fra romantik til postmodernisme og magisk realisme. Af Niels Martinov (1996) Emneord dansk litteratur litteratur litteraturhistorie. Huskeliste. Det flotte og fagligt ansporende ved litteraturgruppens kanon er, at man har turdet prioritere værker, der transcenderer ismer og perioder: både-og-titlerne! Det gør det ganske vist vanskeligere at bruge denne kanon til at undervise i litteraturhistorie. Men derfor også meget morsommere. Og langt mere dannende, vil jeg mene Litterære ismer. Omfang. 6 lektioner á 50 minutter Særlige fokuspunkter Overblik med punktnedslag i perioden. Indsigt og forståelse af begrebet ekspressionisme. Progression i periodeforståelse. Fortsat øvelse i analyse. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning læreroplæg, individuelt arbejde, skriftligt arbejde i form af stil

Litteraturportalen Litteraturhistori

  1. Saxo Grammaticus' Gesta Danorum er periodens vigtigste litterære værk. Den handler om det danske folks bedrifter, og de mange fortællinger hylder og forherliger især den danske kongerække. Man mener, at teksten er skrevet mellem 1185-1220, men den blev først oversat til dansk i 1575
  2. PeekYou's people search has 18 people named Ismer and you can find info, photos, links, family members and more og litterære kritikk som var et oppbrudd for.
  3. Utviklingen av modernismen var sterkt preget av de to verdenskrigene, og da særlig den første. På denne tiden var det mye bevegelse i verden, blant annet en stor utvikling innen teknologi. Teknologiens oppsprang førte også til en utvikling av, futurismen - én av modernismens mange ismer
  4. Danmark har en stor tradition for god litteratur. Hvilke forfattere og bøger er vigtige? Hvad er de vigtigste emner? Læs mere i Kristeligt Dagblads tema om dansk litteratur. Hvilke danske bøger er de bedste? Kristeligt Dagblad har bedt en litteraturforsker udvælge de 10 bedste danske bøger fra.
  5. Symbolismens far heter Charles Baudelaire. Fantasi var noe som var viktig innenfor den litterære symbolismen, og det var også sjelen og naturen. Dette er noe som også kjennetegner romantikken. Lyrikere i symbolismen skrev også litt mer ubundne vers og ville vise litt mer flyt. I stedet for å beskrive så ville lyrikerne heller fremkalle
  6. En kort og overskuelig gennemgang af de vigtigste litterære ismer fra romantikken til postmodernismen og den magiske realisme

PERIODER OG ISMER - bln

Epokernes ismer opstår ikke af sig selv. De er resultater af processer, der griber ind i hinanden, afhængige af de kræfter og ideer, der er på et givet tidspunkt, og af de fællesskaber, interesser og mennesker, der er til stede. Nyskabelser fremkommer på baggrund af tradition. Tradition er ikke en gravsten Fra 1880'erne og til i dag har realismen dannet en konstant understrøm i den litterære produktion og var fx i 1930'erne klart dominerende. IMPRESSIONISME. Oprindelig en betegnelse for en retning i fransk malerkunst ca. 1870-1900. Derefter er navnet også blevet anvendt om tilsvarende bestræbelser inden for litteraturen i samme tidsrum 1990 Minimalisme Ca. 1990'erne En periode der er svær at beskrive med få ord pga. tilværelsens mangfoldighed (internet, PC, mobil osv.). Enhver er sin egen lykkes smed! Tilfredsstillelse af egne behov, individualisme og nyliberalisme. Mange forskellige litterære retninger: lidt for enhver smag Ikke en tilværelse for fastholdere

Få Litterære ismer af Niels Martinov som bog på dans

Neste gang jeg bruker verktøyet tror jeg det blir i sammenheng med et konkret tema, gjerne flere områder som er kontrasterende og som kan defineres, som politiske eller litterære ismer/retninger eller motstandere i en konflikt, og ikke til et bestemt sidetall i boka I Rusland voksede realisme og naturalisme frem fra hjemlige litterære forudsætninger, bl.a. Gogol, men der opstod siden en vekselvirkning med den franske naturalisme. Den naturlige skoles program var social tematik, social kritik og virkelighedstroskab, fremsat af Belinskij der allerede i 1842 erklærede romantikken for død Efter 2. verdenskrig (1939-45) skete der en voldsom stigning i velfærden. Folk fik flere penge. Den materielle jagt på statussymboler i form af bil, køleskab, tv, sommerhus osv. fik en stadig større plads i samfundet Her kan du bl.a. finde danske og udenlandske forfatterportrætter og analyser af populære bøger, læse om litterære -ismer eller få inspiration til gode læseoplevelser. I de enkelte analyser finder du både en reel analyse af bogen samt en omfattende liste til andre steder, hvor du kan læse mer Afgrænsning af litterære perioder er ingen enkel sag. Slet ikke, når man som her skarpt skiller på runde årstal. Men udgivernes ærinde er heller ikke så meget en præsentation af ismer som en gennemgang af det, man kalder periodens litterære offentlighed

Litterære perioder og ismer - Mette Jørgensen bibliotek

sætte dem i forhold til en overordnet forståelse af forskellige litterære -ismer (natura-lisme, impessionisme, folkelig realisme, ekspressionisme) som udtryk for samspillet mel-lem kultur og samfund. Kernestof Kompendie 1900 tallet I I 1900-1940 Fra teknologibegejstringen til krigsmaskine Billedkunst bind 1 Ismer i dansk maleri efter 1870. Gyldendal, 2001. (74.6) Kunstrevolutionen i mellemkrigstiden Litterære ismer. Udg. af Niels Martinov. Gyldendal, 1990. (80.15 litterære ismer At kunne analysere tekster med udgangspunkt i deres særlige genretræk At kunne diskutere litterære tekster med udgangspunkt i forholdet mellem modernisme og realisme. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, solo, par, gruppe, skriftligt arbejde, mundtlige fremlæggelser Dansk /historieopgaven (DH opgaven) er den første større skriftlige opgave i gymnasiet og på hf. Denne folder vil guide dig igennem opgaveprocessen og især give dig forslag til litteratur med.

Litterære ismer - fra romantik til postmodernisme - Dansk - Fa

1 Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse Termin Maj/ juni 2015 Institution Uddannelse Vestegnen HF & VUC Toårigt HF Fag Dansk A, HF-bekendtgørelsen af 2010 Lærere Hold Sebastian Hauge Lerche (SHL), mobil: , (SHL havde klassen i forløb 1-7 og 14-15) Noter i Dansk om de litterære ismer under Det Moderne Gennembrud LITTERATURENS PERIODER er en fremstilling af den litterære udvikling i Danmark set i dens samspil med udviklingen i det øvrige Europa. Hver periode indledes med et resumé over de vigtigste strømninger i perioden og et historisk kort over Europa

Tema: Litterære perioder og strømninger — Det Kgl

Sideløbende med de kunstneriske ismer blev politiske ideologier dyrket, og mange steder ud i ekstremerne med nazismen, fascismen og kommunismen som resultater. Fra USA bølgede jazzen, massekulturen og Fords firkantede A-modeller ind over det europæiske kontinent i 20'erne - at kende til de litterære ismer i det moderne gennembrud Væsentligste arbejdsformer Pararbejde, mundtlig fremlæggelse, klasseundervisning, CL-øvelser Titel 10 3. værk - selvvalgt Indhold Arbejde med selvvalgte værker i forskellige genrer og præsentere dem mundtligt for klassen gennem et struktureret oplæ Om danske romaner før 1900. Portræt af og introduktion til danske forfattere fra 1800-tallet fra Jens Baggesen til Johannes V. Jensen. Omhandler desuden romanens historie og genrebestemmelse, litterære epoker og ismer: romantik, realisme, naturalisme og symbolisme og forfattere knyttet hertil. Der er fri adgang til Epoke. Forfatterwe

Litterære ismer. 1996 Gall Jørgensen: Stilistik. Håndbog i tekstanalyse. Gyldendal 1996 Menneske og fremtider - En antologi. Munksgaard 1996 Litterære ismer. Fra romantik til postmodernisme og magisk realisme. (Red.) Niels Martinov m. fl. systime 1996 Arno P. Hansen, Anne Helms, Anne Okkels Olsen, Ole Ravn: Joystick-generationen. systime 199 Disse litterære 'kættere', som tidsskriftets navn hentyder til, var således ikke bare optaget af at erkende tidens menneskelige og civilisatoriske krisetilstand, men de var også interesserede i at finde en udvej og en løsning ud af denne krise. Eksistentielle og religiøse forklaringsmodelle Efter krigen må alt tænkes og skrives om, og nye litterære former, nye fortællemønstre, nye -ismer er de strategier, man forsøger at nærme sig vakuumet med. Den muntre krig Krig er altså en alvor sag - også i litteraturen. Alligevel har forfattere gennem tiden valgt at ytre deres holdning til krigen gennem latter

Alfabetisk fortegnelse over litterære ismer (biedermeier, ekspressionisme, modernisme mv. Ca. 10 opslags-sider) Noter udarbejdet af Anna-Marie Hansen (UCL) Side 1 Omkring 1910 voksede der frem et stort antal litterære bevægelser som lancerede sig selv som nyskabende, normbrydende og oppositionelle. De formulerede deres æstetiske ideologier i manifester og præsenterede deres udretninger som - ismer

Dansksiderne: Litteraturhistoriske oversigte

Mellemkrigstiden - bh-o

litterære og ikke-litterære tekster, såvel mundtligt som skriftligt. - karakterisere litterære hovedværker fra epoker med betydning for udviklingen af nutidens tankegang. - perspektivere og vurdere tekster ud fra viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige, æstetiske, psykologiske, kommunikative og erhvervsrelaterede sammenhænge Den litterære modernisme kendetegnes ved sit komplicerede formsprog. Nogle har villet beskrive modernismen som en psykologisk holdning og regner med en modernismetradition helt tilbage til førromantikken. Andre har været tilbøjelige til at opfatte modernismen som en stilholdning, der bliver udformet af de franske symbolister De litterære værker i denne periode har en række fællestræk. De er alle gennemsyret af en livsforståelse, der bygger på den filosofiske retning idealisme, der har sit udspring i Tyskland i slutningen af 1700-tallet 'Det gode, det sande og det skønne'. Sådan lød idealerne for Romantikken - den periode der groft sagt dækkede første halvdel af 1800-tallet. Grundtvig spillede en afgørende rolle Hovedsagligt at skabe struktur og overblik. Stammer fra den marxistiske, den litterære analyse hvor man går ned i teksten og fremhæver det vigtigste (modsætninger, udvikling m.m.) Vi bruger det i undervisningen idet vi benytter os meget af modsætningspar samt ser vi på udviklingen af personer. Den ideologikritiske læsning

Dansk litteratur i symbolismen - studienet

Selvom Danmark holder sig neutral under 1. Verdenskrig, påvirkes samfund og kunst af krigen og af den usikkerhed og angst, den har skabt. I kunsten afspejles denne uro i et væld af nye, avancerede og ofte provokerende udtryk, og perioden er præget af kulturkamp, en kamp om grundlæggende værdier Oktoberrevolutionens levendegørelse - refleksioner over min oversættelse af tre revolutionsdigte. Af Ane Løvetofte. Det er næppe gået læseren forbi, at 2017 var 100-året for Oktoberrevolutionen eller Oktoberkuppet, som det efterhånden også er blevet populært at kalde den store magtomvæltning, der fandt sted i Rusland d

-ismer Man kan tale om forskellige ismer indenfor litteraturen og kunsten. En isme betegner en bestemt bevægelse, strøm eller holdning som gennemsyrer værkerne i bestemte tidsperioder. I 00´erne mener flere analytikere at det er svært at tale om ismer blandt forfattere. Forfattere går i alle mulige retninger og har ofte deres helt egen stil Ophavsretten beskytter kun værkerne, ikke deres bagvedliggende ideer, teorier, ismer o.l. Hvis man skriver et litterært værk, har man derfor som udgangspunkt ikke eneret til de abstrakte ideer o.l., der findes i det. Derimod kan det i nogle tilfælde være videnskabsetisk problematisk at overtage værkers ideer, se artiklen om plagiering Litterære ismer . Hæftet 299,95 DKK. Niels Martinov Peter Skaarup. e-bog 150,95 DKK. Niels Martinov Psykopaten og kommissæren. Ebog 129,38 DKK Genrebevidsthed: Introduktion til genren drama. Indgår i den grundlæggende indføring i de tre litterære hovedgenrer. Det er et mål at kunne forbinde drama med de andre litterære genrer, samt med film, som vi skal beskæftige os med i næste forløb. Led i fortsat arbejde med oparbejdelse af analyse- og fortolkningsevne Væsentlige.

De ville befri sproget fra den litterære tradition og hverdagssprogets konventioner og på denne måde gøre det autonomt . [2 ] Futuristerne forsøgte inden for poesien at bearbejde sproget på stavelsesniveau - at en digter siges have fremført et digt bestående kun af stavelsen jo læsninger af litterære tekster og medier, kanonforfattere. genrebevidsthed . Væsentligste arbejdsformer. Litterære ismer. Litteraturportalen (online platform skoledannende for avantgardens litterære projekter i de følgende årtier, er på den ene side selve idéen om at en typografi kan være 'ekspressiv', dvs. bidrage selvstændigt til betydningen af en tekst. Det andet vigtige princip er den typografiske opfattelse af teksters layout som billede, dvs. en opfat Litterære genreopdelinger og ismer er for Enia ligegyldige konstruktioner, der intet har at sige om kernen i teksterne, den gode og vedkommende fortælling: Når jeg skriver, er det kun teksten, det handler om, intet andet end det stadige arbejde med at finde lige netop de ord, der rejser en fiktiv verden for øjnene af læseren.

litterære ismer - Studieportalen

Det litterære oplæg består af tre af den slags bøger Norden efterhånden er ligeså berømt for, som USA er for actionfilm og Tyskland for Schlager-musik: Den gysende onde nordiske krimi. Tre af slagsen skal konsumeres inden læsekredsen sluttes.-Læs hele artiklen her> Man interesserer sig for andre ting end blot forfatterens værker såsom dagbøger, selvbiografi, breve og udsagn fra nærtstående mennesker. Alle materialer eller personer, der kan bidrage til at kunne afdække forfatterens inderste sjæleliv er vigtige. Det litterære værk er blot èn brik i puslespillet Kendskab til - og analyse og fortolkning af mangfoldige litterære genrer og -ismer i perioden. Bl.a. impressionisme, naturalisme, scenisk realisme. Progression. At eleven får baggrundsviden til at kunne sætte tekster og billeder i relevant perspektiv. Titel 8. Tema: Mytiske tekster og ondskab Indhold Mytekompendium Få Den rejsende af Oscar K. som bog på dansk - 9788771510300 - Bøger rummer alle sider af livet. Læs Lyt Lev blandt millioner af bøger på Saxo.com

litterære ismer - Google Site

Portræt af og introduktion til danske forfattere fra 1800-tallet - fra Jens Baggesen til Johannes V. Jensen. Omhandler desuden romanens historie og genrebestemmelse, litterære epoker og ismer: romantik, realisme, naturalisme og symbolisme og forfattere knyttet hertil Jeg har holdt foredrag om Lykke-Per af Henrik Pontoppidan, det moderne gennembrug, om Tom Kristensen og hans forfatterskab og de litterære -ismer i tyverne. Foredragene er holdt på gymnasier, Business College og i menigheder Du lærer bl.a. at analysere og fortolke litterære tekster inden for en række genrer som roman, novelle, digt og drama. Fx arbejder du med værkernes betydning og funktion i deres samtid og eftertid og vil blive sat ind i forskellige teorier om litteratur, fx genrebegreber, og i tekstanalytiske metoder m.m Lidt polemisk spurgte jeg i det tidlige forår, hvad der var blevet af de formmæssige fornyelser i den nye danske litteratur?Hvis man måler nutidens litterære præstationer med de radikale formeksperimenter, som modernismens forfattere for omkring hundrede år siden leverede, virker det som om den nye litteratur er gået bag om dansen og, undskyld mig, virker lidt gammeldags

Noter deg samtlige -ismer i teksten, skriv en definisjon for hver (husk at definisjonen skal gi DEG en forståelse av begrepet). Vi samtaler om perioden med utgangspunkt i pppp (Petters PowerPoint-presentasjon). Mål: Vi skal kjenne sentrale forfattere og litterære verk i perioden Profil-opprøret kaller vi det litterære opprøret som en gruppe studenter sto for på 1960-tallet. Da «kuppet» de tidsskriftet Profil og lot det stå for en ny type litteratur: enklere og mindre symboltung og forståelig for alle Der sker en masse, når han har levende mennesker stående foran sig som modeller. Han behøver ikke at bekymre sig om det litterære, eftersom hans arbejde altid ser ud til at fortælle modellens historie på en universel måde, der ofte har udgangspunkt i fundamental eksistentiel tvivl Her tænkes især på de ismer, som man har brugt til at beskrive tegneserier fra forskellige perioder, f.eks. urdonaldisme, klassisk donaldisme osv. I denne sammenhæng er donaldisme altså ikke en samlet størrelse, men kan opdeles i forskellige undertyper

populær: